Liikenne: Kuusi kaistaa su­ju­voit­ti Poh­jan­tien lii­ken­net­tä – Ky­syim­me, koska oi­keal­ta saa ohittaa

Tilaajille

Kol­mel­la Oulun asuin­alueel­la lähes joka kym­me­nes saa Kelan toi­meen­tu­lo­tu­kea – katso kar­tal­ta kau­pun­gin­osien tilanne ja muutos vuo­den­ta­kai­seen ver­rat­tu­na

Kaukovainio on yksi Oulun alueista, joilla asuu eniten perustoimeentulotuen saajia.
Kaukovainio on yksi Oulun alueista, joilla asuu eniten perustoimeentulotuen saajia.
Kuva: Soini Teija

Vähäosaisuus keskittyy Oulussa selvästi muutamaan kaupunginosaan. Tämä selviää Kelan perustoimeentulotuen tilastoista postinumeroalueittain tarkasteltuna.

Suhteutettuna väkilukuun perustoimeentulotuen saajia on eniten Toppilan ja Taskilan, Tuiran sekä Kaukovainion ja Hiirosen alueilla. Kaikissa näistä tuensaajia on hieman alle yhdeksän prosenttia väestöstä.