Päihdeongelmat: Heidi joi itsensä niin hir­veään kän­niin, että heräsi Oulun sel­viä­mis­ase­mal­ta

Musiikki: Tältä näyttää pia­no­batt­le pak­ka­ses­sa tor­ni­ta­lon katolla

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Uutisanalyysi
Uu­ti­sa­na­lyy­si: Metsästrategia laistaa suojelusta – Tutkijat suosittelevat luontokartoittajien työn hyödyntämistä ja metsien lisäsuojelua

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Met­säst­ra­te­gia laistaa suo­je­lus­ta – Tut­ki­jat suo­sit­te­le­vat luon­to­kar­toit­ta­jien työn hyö­dyn­tä­mis­tä ja metsien li­sä­suo­je­lua

20.10.2023 06:00
Tilaajille
Uutisanalyysi: Oulun 650 miljoonan jätti-investoinnit vievät kaupunkia niin paljon eteenpäin, että velkaa kannattaa ottaa vaikka riskillä

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Oulun 650 mil­joo­nan jät­ti-in­ves­toin­nit vievät kau­pun­kia niin paljon eteen­päin, että velkaa kan­nat­taa ottaa vaikka ris­kil­lä

01.10.2023 05:00 102
Tilaajille
Luvassa voi olla selvä päätös koulujen lakkauttamisesta – lakkautuslistalla on nyt viisi pientä kyläkoulua Oulun alueelta

Luvassa voi olla selvä päätös kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­ses­ta – ­lak­kau­tus­lis­tal­la on nyt viisi pientä ky­lä­kou­lua Oulun alueel­ta

17.06.2023 17:00 79
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kysyimme Oulun kaupunginhallituksen mielipidettä koulujen lakkauttamiseen – Vastaukset olivat ympäripyöreitä, mutta rivien välistä voi lukea paljon

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Ky­syim­me Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen mie­li­pi­det­tä kou­lu­jen lak­kaut­ta­mi­seen – Vas­tauk­set olivat ym­pä­ri­pyö­rei­tä, mutta rivien välistä voi lukea paljon

04.05.2023 06:00 56
Tilaajille
Uutisanalyysi: Polarican ihmiskauppatutkinta järisyttää koko Suomen marja-alaa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Po­la­ri­can ih­mis­kaup­pa­tut­kin­ta jä­ri­syt­tää koko Suomen mar­ja-alaa

06.11.2022 19:30 16
Tilaajille
Uutisanalyysi: Suden kannanhoidollinen metsästys epäonnistui – Suotuisan suojelutason viitearvon määrittämistä ei maltettu odottaa

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Suden kan­nan­hoi­dol­li­nen met­säs­tys epä­on­nis­tui – ­Suo­tui­san suo­je­lu­ta­son vii­tear­von mää­rit­tä­mis­tä ei mal­tet­tu odottaa

06.02.2022 18:00 20
Tilaajille
Uutisanalyysi: Kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä viikon lomamatka Lapissa tuottaa? Mikä on lappilaisen matkailuyritysten hiilijalanjälki?

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Kuinka paljon hii­li­diok­si­di­pääs­tö­jä viikon lo­ma­mat­ka Lapissa tuot­taa? Mikä on lap­pi­lai­sen mat­kai­luy­ri­tys­ten hii­li­ja­lan­jäl­ki?

06.12.2021 17:03 28
Tilaajille
Uutisanalyysi: Sauli Niinistö haluaisi yhä isännöidä arktista huippukokousta, mutta voiko se onnistua? – Sotilaiden tulo neuvottelupöytään olisi riski, turvallisin puheenaihe puolestaan ilmastonmuutos

Uu­ti­sa­na­lyy­si: Sauli Nii­nis­tö ha­luai­si yhä isän­nöi­dä ark­tis­ta huip­pu­ko­kous­ta, mutta voiko se on­nis­tua? – So­ti­lai­den tulo neu­vot­te­lu­pöy­tään olisi riski, tur­val­li­sin pu­hee­nai­he puo­les­taan il­mas­ton­muu­tos

11.04.2021 11:00 7
Tilaajille
Analyysi: Eläkkeelle jääneen Kotkan jälkeen UFC:ssä on tilausta uusille vapaaottelutähdille

Ana­lyy­si: Eläk­keel­le jääneen Kotkan jälkeen UFC:ssä on ti­laus­ta uusille va­paaot­te­lu­täh­dil­le

19.11.2020 16:00
Tilaajille
Analyysi: Demokratia on nyt kriisissä, ja se voi koitua äärioikeiston voitoksi – Saksassa oikeistopopulististen puolueiden kannatus on koronakriisin myötä laskenut

Ana­lyy­si: De­mo­kra­tia on nyt krii­sis­sä, ja se voi koitua ää­rioi­keis­ton voi­tok­si – Sak­sas­sa oi­keis­to­po­pu­lis­tis­ten puo­luei­den kan­na­tus on ko­ro­nak­rii­sin myötä las­ke­nut

13.06.2020 18:36 1
Tilaajille