Käräjäoikeus: Omis­ta­jal­ta ka­ran­nut koira puri toista koiraa ja miestä Rak­si­las­sa

Jääkiekko: Kärpät ru­tii­ni­voi­tol­la kiinni ko­ti­etuun – Seu­raa­vak­si edessä tup­la­pe­lit HIFK:ta vastaan

Hyvinvointialueet: Me­ri-Lap­pi pohtii eroa­van­sa Lapista ja liit­ty­vän­sä Poh­tee­seen

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Oulun lentoasema
Finnairin koneeseen ei ollut tehty vaadittavaa tarkastusta, lento Oulusta Helsinkiin myöhästyi parilla tunnilla

Finn­ai­rin ko­nee­seen ei ollut tehty vaa­dit­ta­vaa tar­kas­tus­ta, lento Oulusta Hel­sin­kiin myö­häs­tyi parilla tun­nil­la

15.02.2024 11:07 7
Tilaajille
Oulun lentoasemalla päihtyneenä riehunutta miestä epäillään pahoinpitelystä ja haitanteosta

Oulun len­to­ase­mal­la päih­ty­nee­nä rie­hu­nut­ta miestä epäil­lään pa­hoin­pi­te­lys­tä ja hai­tan­teos­ta

12.02.2024 12:19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Martti Ah­ti­saa­ren len­to­ase­ma Ouluun

12.02.2024 05:00 6
Oulu ei enää ole pussinperä – Münchenin ympärivuotisen suoran yhteyden lisäksi Helsingin reitille tarvittaisiin kilpailua
Pääkirjoitus

Oulu ei enää ole pus­sin­pe­rä – Mün­che­nin ym­pä­ri­vuo­ti­sen suoran yh­tey­den lisäksi Hel­sin­gin rei­til­le tar­vit­tai­siin kil­pai­lua

19.01.2024 14:00 49
Lufthansalta iso uutinen Oululle: Lennot Müncheniin jatkuvat ja yhteydestä tulee ympärivuotinen

Luft­han­sal­ta iso uutinen Ou­lul­le: Lennot Mün­che­niin jat­ku­vat ja yh­tey­des­tä tulee ym­pä­ri­vuo­ti­nen

18.01.2024 13:30 47
Tilaajille
Historiallinen muutos tapahtui: Rovaniemen lentoasema ohitti Oulun matkustajamäärässä

His­to­rial­li­nen muutos ta­pah­tui: Ro­va­nie­men len­to­ase­ma ohitti Oulun mat­kus­ta­ja­mää­räs­sä

12.01.2024 17:00 27
Tilaajille
Näihin 9:ään asiaan kannattaa tutustua Münchenissä – Kaleva listasi nähtävyydet kaupungissa ja sen lähistöllä

Näihin 9:ään asiaan kan­nat­taa tu­tus­tua Mün­che­nis­sä – Kaleva listasi näh­tä­vyy­det kau­pun­gis­sa ja sen lä­his­töl­lä

28.12.2023 06:00 13
Tilaajille
Helsinki-Vantaan lentoliikenteessä useiden tuntien myöhästymisiä – vaikutuksia myös Oulun-lentoihin

Hel­sin­ki-Van­taan len­to­lii­ken­tees­sä useiden tuntien myö­häs­ty­mi­siä – vai­ku­tuk­sia myös Ou­lun-len­toi­hin

22.12.2023 12:13 5
Lentoyhteys Müncheniin tuo maailman Oulun ulottuville – kiehtova kaupunkiloma sekä runsaat jatkoyhteydet odottavat vain kolmen tunnin päässä
Mainos Lufthansa

Len­to­yh­teys Mün­che­niin tuo maail­man Oulun ulot­tu­vil­le – kieh­to­va kau­pun­ki­lo­ma sekä runsaat jat­ko­yh­tey­det odot­ta­vat vain kolmen tunnin päässä

09.11.2023 15:00
Jos Oulun seudun hotellit halutaan täyteen saksalaisia, tarvitaan pysyvä lentoyhteys – Nyt kaikki on kiinni Lufthansasta

Jos Oulun seudun ho­tel­lit ha­lu­taan täyteen sak­sa­lai­sia, tar­vi­taan pysyvä len­to­yh­teys – Nyt kaikki on kiinni Luft­han­sas­ta

12.10.2023 05:00 52
Tilaajille
Oulun lentoaseman takseja laitetaan taas uuteen järjestykseen – "Sen tavoitteena on parantaa palvelua"

Oulun len­to­ase­man takseja lai­te­taan taas uuteen jär­jes­tyk­seen – "Sen ta­voit­tee­na on pa­ran­taa pal­ve­lua"

22.09.2023 06:07 22
Selvitys: Lentoyhteyksien puute maksanut Pohjois-Suomelle yli 3000 työpaikkaa ja miljoonien investointeja

Sel­vi­tys: Len­to­yh­teyk­sien puute mak­sa­nut Poh­jois-Suo­mel­le yli 3000 työ­paik­kaa ja mil­joo­nien in­ves­toin­te­ja

15.09.2023 13:00 33
Suomalainen Lygg kaavailee lentoja Oulusta Tukholmaan – "Meillä on alusta, teknologia ja koneet, kunhan yritykset ovat valmiita"

Suo­ma­lai­nen Lygg kaa­vai­lee lentoja Oulusta Tuk­hol­maan – "Meillä on alusta, tek­no­lo­gia ja koneet, kunhan yri­tyk­set ovat val­mii­ta"

24.08.2023 20:47 15
Tilaajille
Oulun lentoasemalla mainostettiin kylpylähotelli Edeniä vielä heinäkuussa – Oulun matkailu kuvaa asiaa "työtapaturmaksi", mutta vanhat esitteet ovat jääneet hyllyyn syystä

Oulun len­to­ase­mal­la mai­nos­tet­tiin kyl­py­lä­ho­tel­li Edeniä vielä hei­nä­kuus­sa – Oulun mat­kai­lu kuvaa asiaa "työ­ta­pa­tur­mak­si", mutta vanhat esit­teet ovat jääneet hyllyyn syystä

02.08.2023 17:00 27
Tilaajille
Uusia lentoyhteyksiä houkutellaan Ouluun yli 1,6 miljoonan euron porkkanalla – Rönnholm: "Olen henkilökohtaisesti lähestynyt jokaista Pohjois-Pohjanmaan kuntaa tällä asialla"

Uusia len­to­yh­teyk­siä hou­ku­tel­laan Ouluun yli 1,6 mil­joo­nan euron pork­ka­nal­la – Rönn­holm: "Olen hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti lä­hes­ty­nyt jo­kais­ta Poh­jois-Poh­jan­maan kuntaa tällä asial­la"

20.07.2023 06:00 50
Tilaajille
Lufthansa aloittaa suorat lennot Oulusta Müncheniin: Ensi talvena reittiä lennetään kahdesti viikossa

Luft­han­sa aloit­taa suorat lennot Oulusta Münc­he­niin: Ensi talvena reittiä len­ne­tään kah­des­ti vii­kos­sa

18.07.2023 16:24 59
Tilaajille
Alle kolmen tunnin päässä Oulusta on lentokenttä, josta pääsee talvella suoraan jopa 15 kohteeseen – Uudet reitit suuntautuvat Eurooppaan

Alle kolmen tunnin päässä Oulusta on len­to­kent­tä, josta pääsee tal­vel­la suoraan jopa 15 koh­tee­seen – Uudet reitit suun­tau­tu­vat Eu­roop­paan

13.06.2023 12:00 116
Tilaajille
Fintraffic aloittaa muutosneuvottelut – Oulun lentokentälle suunnitellaan etälennonjohtoa

Fint­raf­fic aloit­taa muu­tos­neu­vot­te­lut – Oulun len­to­ken­täl­le suun­ni­tel­laan etä­len­non­joh­toa

08.06.2023 15:05 20
Tilaajille
Oulun vaalipiirin kansanedustajat vaativat pohjoisen liikenneyhteyksiin parannusta

Oulun vaa­li­pii­rin kan­san­edus­ta­jat vaa­ti­vat poh­joi­sen lii­ken­ne­yh­teyk­siin pa­ran­nus­ta

05.06.2023 13:46 1
Tilaajille
Oulu neuvottelee parhaillaan 11 lentoyhtiön ja kahden lentokentän kanssa suorista reiteistä Eurooppaan: "Kentät ovat isoja Euroopan kenttiä"

Oulu neu­vot­te­lee par­hail­laan 11 len­to­yh­tiön ja kahden len­to­ken­tän kanssa suo­ris­ta rei­teis­tä Eu­roop­paan: "Kentät ovat isoja Eu­roo­pan kent­tiä"

23.02.2023 18:00 75
Tilaajille