Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Oulun lentoasema
Oulun lentoasemalla huhtikuussa eniten matkustajia sitten koronapandemian alun – lisää vuoroja Helsinkiin

Oulun len­to­ase­mal­la huh­ti­kuus­sa eniten mat­kus­ta­jia sitten ko­ro­na­pan­de­mian alun – lisää vuoroja Hel­sin­kiin

09.05.2022 06:30 5
Tilaajille
Oulun seutu nousemassa kaupunkisolmukohdaksi
Kolumni

Oulun seutu nou­se­mas­sa kau­pun­ki­sol­mu­koh­dak­si

18.02.2022 06:00 29
Tilaajille
Lentokentäntien parantaminen voi alkaa, kun rahoitus järjestyy – 25 miljoonan euron hanke kilpailee rahoista muiden Oulun seudun isojen tieremonttien kanssa

Len­to­ken­tän­tien pa­ran­ta­mi­nen voi alkaa, kun ra­hoi­tus jär­jes­tyy – 25 mil­joo­nan euron hanke kil­pai­lee ra­hois­ta muiden Oulun seudun isojen tie­re­mont­tien kanssa

23.01.2022 12:00 21
Tilaajille
Oulussa keskisuuri ilmaliikenneonnettomuuden vaara, Ilmavoimien kone pääsi kuitenkin maahan turvallisesti: "Jos vastaava sattuisi ylempänä, kyseessä olisi vakava häiriö"

Oulussa kes­ki­suu­ri il­ma­lii­ken­ne­on­net­to­muu­den vaara, Il­ma­voi­mien kone pääsi kui­ten­kin maahan tur­val­li­ses­ti: "Jos vas­taa­va sat­tui­si ylem­pä­nä, ky­sees­sä olisi vakava häiriö"

01.12.2021 13:41 1
Tilaajille
Pienkoneen lentäjä epäili vikaa koneensa laskutelineissä, pelastusyksiköt olivat valmiudessa Oulun lentoasemalla

Pien­ko­neen lentäjä epäili vikaa ko­neen­sa las­ku­te­li­neis­sä, pe­las­tus­yk­si­köt olivat val­miu­des­sa Oulun len­to­ase­mal­la

12.10.2021 20:16
Oulun lentoaseman onnettomuusharjoituksen aikana voi näkyä savua – lentoaseman aluetta pyydetään välttämään keskiviikkona

Oulun len­to­ase­man on­net­to­muus­har­joi­tuk­sen aikana voi näkyä sa­vua – ­len­toa­se­man aluetta pyy­de­tään vält­tä­mään kes­ki­viik­ko­na

28.09.2021 11:30 1
Kysyimme, onko lentoliikenne rajoitusten hellittäessä ja rokotusten yleistyessä elpynyt – "Uskomme, että lentoliikenne palautuu pikkuhiljaa"

Ky­syim­me, onko len­to­lii­ken­ne ra­joi­tus­ten hel­lit­täes­sä ja ro­ko­tus­ten yleis­tyes­sä elpynyt – "Us­kom­me, että len­to­lii­ken­ne pa­lau­tuu pik­ku­hil­jaa"

13.07.2021 19:00 3
Tilaajille
Oulu hamuaa lentoliikennettä Keski-Eurooppaan – "Puheissa on ollut muun muassa München ja Frankfurt"

Oulu hamuaa len­to­lii­ken­net­tä Kes­ki-Eu­roop­paan – "Pu­heis­sa on ollut muun muassa München ja Frank­furt"

20.05.2021 06:18 22
Oulun lentoaseman pysäköinti maksetaan nyt mobiiliisovelluksella – luottokortti käy vielä terminaalin automaatilla, kunhan muistaa auton rekisteritunnuksen

Oulun len­to­ase­man py­sä­köin­ti mak­se­taan nyt mo­bii­lii­so­vel­luk­sel­la – luot­to­kort­ti käy vielä ter­mi­naa­lin au­to­maa­til­la, kunhan muistaa auton re­kis­te­ri­tun­nuk­sen

06.11.2020 17:00 7
Tilaajille
Turvatarkastuslaatikoita desinfioidaan ultraviolettivalolla Oulun ja Rovaniemen lentokentillä – laitetta testattu jo Helsinki-Vantaalla

Tur­va­tar­kas­tus­laa­ti­koi­ta de­sin­fioi­daan ult­ra­vio­let­ti­va­lol­la Oulun ja Ro­va­nie­men len­to­ken­til­lä – lai­tet­ta tes­tat­tu jo Hel­sin­ki-Van­taal­la

27.10.2020 13:12 1
Hornetissa havaittu tekninen ongelma aiheutti hälytyksen Oulun lentokentälle, hävittäjä laskeutui turvallisesti

Hor­ne­tis­sa ha­vait­tu tek­ni­nen ongelma ai­heut­ti hä­ly­tyk­sen Oulun len­to­ken­täl­le, hä­vit­tä­jä las­keu­tui tur­val­li­ses­ti

04.10.2020 13:27 6
Esiselvitys: Lentokentäntie aiotaan muuttaa nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi – raideyhteys ja kokonaan uudet tieyhteydet nähtiin epärealistisiksi ja tarpeettomiksi

Esi­sel­vi­tys: Len­to­ken­tän­tie aiotaan muuttaa ne­li­kais­tai­sek­si kes­ki­kai­teel­li­sek­si tieksi – rai­de­yh­teys ja ko­ko­naan uudet tie­yh­tey­det nähtiin epä­rea­lis­ti­sik­si ja tar­peet­to­mik­si

17.09.2020 18:55 21
Korona aiheutti Finavian lentoasemille matkustajakadon, mutta elpymisen merkkejä näkyy

Korona ai­heut­ti Fi­na­vian len­to­ase­mil­le mat­kus­ta­ja­ka­don, mutta el­py­mi­sen merk­ke­jä näkyy

07.07.2020 11:07
Finnairilta odotellaan lähiaikoina tietoa, tuleeko Ouluun lisää lentoja heinäkuussa – matkustajamäärät piristymään päin

Finn­ai­ril­ta odo­tel­laan lä­hi­ai­koi­na tietoa, tuleeko Ouluun lisää lentoja hei­nä­kuus­sa – mat­kus­ta­ja­mää­rät pi­ris­ty­mään päin

18.05.2020 21:05
Tilaajille