Korona: Toimi näin, jos tulet ki­peäk­si tai epäilet ko­ro­na­tar­tun­taa – Ko­ko­sim­me PPSHP:n ja muiden toi­mi­joi­den ohjeet yhteen

Koronanyrkki: Ul­ko­ti­lo­ja kos­ke­via ra­joi­tuk­sia tar­kas­tel­laan uu­del­leen

Thaipoimijat
Selvitimme kohuvideon taustan: Metsästäjät tuputtivat marjanpoimijoille hirven sisäelimiä ja kuvasivat videon – Poimijat pitivät elimiä marjalaatikoiden päällä ja valmistivat lahjoitetusta maksasta ruokaa

Sel­vi­tim­me ko­hu­vi­deon taus­tan: Met­säs­tä­jät tu­put­ti­vat mar­jan­poi­mi­joil­le hirven si­sä­eli­miä ja ku­va­si­vat videon – Poi­mi­jat pitivät elimiä mar­ja­laa­ti­koi­den päällä ja val­mis­ti­vat lah­joi­te­tus­ta mak­sas­ta ruokaa

07.09.2020 12:23 1
Tilaajille
Suomeen odotetaan viikonloppuna satoja thaimaalaisia marjanpoimijoita – Jokaisen on läpäistävä koronatesti, ennen kuin lähtölupa irtoaa

Suomeen odo­te­taan vii­kon­lop­pu­na satoja thai­maa­lai­sia mar­jan­poi­mi­joi­ta – Jo­kai­sen on lä­päis­tä­vä ko­ro­na­tes­ti, ennen kuin läh­tö­lu­pa irtoaa

07.08.2020 06:00 12
Isot marjayritykset olisivat tuoneet poimijoita muistakin maista kuin Thaimaasta – "Nyt ollaan yhden hataran kortin varassa, ja se on Suomen oma moka"

Isot mar­ja­yri­tyk­set oli­si­vat tuoneet poi­mi­joi­ta muis­ta­kin maista kuin Thai­maas­ta – "Nyt ollaan yhden hataran kortin va­ras­sa, ja se on Suomen oma moka"

27.07.2020 15:46 10
Metsämarjojen jalostajien harras toive toteutui – thaimaalaiset tulevat keräämään marjat kauppojen pakastealtaisiin
Pääkirjoitus

Met­sä­mar­jo­jen ja­los­ta­jien harras toive to­teu­tui – thai­maa­lai­set tulevat ke­rää­mään marjat kaup­po­jen pa­kas­te­al­tai­siin

26.07.2020 20:29 15
Thaimaa ei ole päästänyt Suomeen haluavia marjanpoimijoita lähtemään maasta, poimijoita odotetaan edelleen – tilanne ei ole välttämättä lopullinen

Thaimaa ei ole pääs­tä­nyt Suomeen ha­lua­via mar­jan­poi­mi­joi­ta läh­te­mään maasta, poi­mi­joi­ta odo­te­taan edel­leen – tilanne ei ole vält­tä­mät­tä lo­pul­li­nen

23.07.2020 14:52 2
Tilaajille
Suurlähetystöllä valmius käsitellä thaipoimijoiden viisumit pika-aikataululla – lisähenkilöstöäkin koulutettu

Suur­lä­he­tys­töl­lä valmius kä­si­tel­lä thai­poi­mi­joi­den vii­su­mit pi­ka-ai­ka­tau­lul­la – li­sä­hen­ki­lös­töä­kin kou­lu­tet­tu

26.06.2020 07:00 1
Thaimaa ei päästä poimijoita tänä kesänä Suomeen ja Ruotsiin – "On keksittävä, millä tavalla suomalaiset kannustetaan nyt metsiin"

Thaimaa ei päästä poi­mi­joi­ta tänä kesänä Suomeen ja Ruot­siin – "On kek­sit­tä­vä, millä tavalla suo­ma­lai­set kan­nus­te­taan nyt met­siin"

04.06.2020 15:53 7
Tilaajille

Mar­jan­poi­mi­jat läh­ti­vät ko­ti­mat­kal­le Thai­maa­han

15.10.2013 05:08 2

Lehti: Thai­poi­mi­joi­den määrää Suo­mes­sa ra­joi­te­taan ensi vuonna

09.10.2013 15:29 2

Mi­nis­te­riöt sel­vi­tyt­tä­vät ul­ko­maa­lais­ten mar­jan­poi­mi­joi­den olot

07.10.2013 19:52 9

Thai­poi­mi­jat pyy­tä­vät apua Suomen hal­li­tuk­sel­ta

25.09.2013 15:31 30

Thai­poi­mi­jat saa­pui­vat Hel­sin­kiin

24.09.2013 20:53 8
Marjanpoimijoiden opastusta yritetään kohentaa

Mar­jan­poi­mi­joi­den opas­tus­ta yri­te­tään ko­hen­taa

23.09.2013 15:10 3

Häm­men­nys thai­poi­mi­joi­den palk­kio­saa­ta­vis­ta jatkuu

22.09.2013 10:50 7

Työt­tö­mät muo­nit­ta­vat thai­poi­mi­joi­ta seu­ra­kun­ta­ta­lol­la

19.09.2013 12:40 1
Thaipoimijoiden lakimies pyytää marjayrittäjältä anteeksi - poimijat lähdössä kotiin

Thai­poi­mi­joi­den la­ki­mies pyytää mar­ja­yrit­tä­jäl­tä an­teek­si - poi­mi­jat läh­dös­sä kotiin

19.09.2013 11:41 64

Thai­poi­mi­joi­den la­ki­mies: "Ih­met­te­len po­lii­sin kii­reh­ti­mis­tä"

18.09.2013 16:43 35

Syyt­tä­jä kes­keyt­ti thai­poi­mi­joi­den ih­mis­kau­pan tut­kin­nan

18.09.2013 14:47 44

Mar­ja­yrit­tä­jä tekee tut­kin­ta­pyyn­nön po­lii­sil­le

16.09.2013 18:49 4

SAK puo­lus­taa thai­poi­mi­joi­ta

14.09.2013 16:28 15