Utajärvi
Viimeisin 12 tuntia
Utajärven kotiseutumuseon sodanajan pommista valunut neste toi paikalle poliisin ja armeijan raivaajat, museosta vietiin tuhottavaksi myös käsikranaatteja ja miinoja – "Kokoelmaan tuli aukko"

Uta­jär­ven ko­ti­seu­tu­mu­seon so­dan­ajan pom­mis­ta valunut neste toi pai­kal­le po­lii­sin ja ar­mei­jan rai­vaa­jat, mu­seos­ta vietiin tu­hot­ta­vak­si myös kä­si­kra­naat­te­ja ja miinoja – "Ko­koel­maan tuli aukko"

09:54 8
Vanhemmat
Vanha Kaleva: Suomesta runsaasti puolukkaa Saksaan, Ruotissa puolukat mätänevät metsiin

Vanha Kaleva: Suo­mes­ta run­saas­ti puo­luk­kaa Sak­saan, Ruo­tis­sa puo­lu­kat mä­tä­ne­vät metsiin

24.09.2020 10:00 0
Tilaajille
Oulu tähtää pyhiinvaelluskartalle kuuden kirkon Olavinreitillä – Oulun tuomiokirkolta alkava reitti veisi vaeltajan Tervareitistön kainalossa Perämereltä Kainuun merelle

Oulu tähtää py­hiin­vael­lus­kar­tal­le kuuden kirkon Ola­vin­rei­til­lä – Oulun tuo­mio­kir­kol­ta alkava reitti veisi vael­ta­jan Ter­va­rei­tis­tön kai­na­los­sa Pe­rä­me­rel­tä Kainuun merelle

12.08.2020 06:00 6
Tilaajille
7-vuotias utajärveläinen Juhani Isokangas viihtyy sienimetsässä joka päivä ja myy saaliin hyvällä rahalla kaupunkiin – katso video asiantuntevasta sienestäjästä, jonka iltasatukin on sieniopas

7-vuo­tias uta­jär­ve­läi­nen Juhani Iso­kan­gas viihtyy sie­ni­met­säs­sä joka päivä ja myy saaliin hyvällä rahalla kau­pun­kiin – katso video asian­tun­te­vas­ta sie­nes­tä­jäs­tä, jonka il­ta­sa­tu­kin on sie­ni­opas

01.08.2020 19:00 7
Tilaajille
Utajärveläinen Juhani Isokangas lähtee sienimetsälle joka päivä ja tunnistaa parikymmentä sienilajia
Lukijalta

Uta­jär­ve­läi­nen Juhani Iso­kan­gas lähtee sie­ni­met­säl­le joka päivä ja tun­nis­taa pa­ri­kym­men­tä sie­ni­la­jia

01.08.2020 18:57 0
Tilaajille
Kysyimme: Kenen vastuulla on palaneiden ajoneuvojen raatojen siivous?

Ky­syim­me: Kenen vas­tuul­la on pa­la­nei­den ajo­neu­vo­jen raa­to­jen sii­vous?

23.07.2020 13:56
Tilaajille
Koira menehtyi lukittuun kuumaan autoon Utajärvellä

Koira me­neh­tyi lu­kit­tuun kuumaan autoon Uta­jär­vel­lä

21.07.2020 15:57 0
Oulujoen pintaa laskettiin kaksi metriä Vaalan ja Utajärven välillä – lukija kuvasi oudoksi paljastuneita rantoja

Ou­lu­joen pintaa las­ket­tiin kaksi metriä Vaalan ja Uta­jär­ven välillä – lukija kuvasi oudoksi pal­jas­tu­nei­ta rantoja

14.07.2020 14:39 3
Tilaajille
Oululaismies osti Muhokselta asuntovaunun, joka paloi soihtuna poroksi tien poskessa 15 minuuttia myöhemmin

Ou­lu­lais­mies osti Mu­hok­sel­ta asun­to­vau­nun, joka paloi soih­tu­na poroksi tien pos­kes­sa 15 mi­nuut­tia myö­hem­min

08.07.2020 21:15 9
Tilaajille
Hehtaari taimikkoa paloi Utajärvellä – palo sai alkunsa torstain ukkosista

Heh­taa­ri tai­mik­koa paloi Uta­jär­vel­lä – palo sai alkunsa tors­tain uk­ko­sis­ta

27.06.2020 22:09 0
Pelastuslaitos sammuttaa maastopaloja Pudasjärvellä, Muhoksella ja Utajärvellä

Pe­las­tus­lai­tos sam­mut­taa maas­to­pa­lo­ja Pu­das­jär­vel­lä, Mu­hok­sel­la ja Uta­jär­vel­lä

26.06.2020 18:46 0
Oulunkaari aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut – korona heikensi taloudellista tilannetta entisestään

Ou­lun­kaa­ri aloit­taa koko hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut – korona hei­ken­si ta­lou­del­lis­ta ti­lan­net­ta en­ti­ses­tään

18.06.2020 13:03 2
Lehmä karkasi Utajärvellä puolen päivän aikoihin ja uupui pahoin – pelastuslaitos kuljetti karkulaisen peräkärryllä takaisin navettaan

Lehmä karkasi Uta­jär­vel­lä puolen päivän ai­koi­hin ja uupui pahoin – pe­las­tus­lai­tos kul­jet­ti kar­ku­lai­sen pe­rä­kär­ryl­lä ta­kai­sin na­vet­taan

17.06.2020 17:48 2
Tien käyttö kuohuttaa Utajärvellä – Tuomari: Tieoikeudet ovat kirvoittaneet koviakin riitaisuuksia kiinteistöjen omistajien välille

Tien käyttö kuo­hut­taa Uta­jär­vel­lä – Tuo­ma­ri: Tie­oi­keu­det ovat kir­voit­ta­neet ko­via­kin rii­tai­suuk­sia kiin­teis­tö­jen omis­ta­jien välille

12.06.2020 06:00 13
Tilaajille
Peltoauto sytytti maastoa palamaan Utajärvellä – hetkeä myöhemmin myös auto paloi

Pel­to­au­to sytytti maastoa pa­la­maan Uta­jär­vel­lä – hetkeä myö­hem­min myös auto paloi

16.05.2020 15:54 0

Uta­jär­vel­le ra­ken­ne­taan li­sä­ve­si­put­ki, jonka pitäisi pa­ran­taa veden laatua

14.05.2020 15:34 0
Oulun Tervahiihto joutuu pohtimaan korvaavaa reittiä, päätös luvassa kahden viikon kuluttua – "Varasuunnitelma korvaavasta reitistä on työn alla"

Oulun Ter­va­hiih­to joutuu poh­ti­maan kor­vaa­vaa reit­tiä, päätös luvassa kahden viikon ku­lut­tua – "Va­ra­suun­ni­tel­ma kor­vaa­vas­ta rei­tis­tä on työn alla"

28.01.2020 20:52 13

Trak­to­ria ohit­ta­nut hen­ki­lö­au­to ajoi ojaan Mu­hok­sen ja Uta­jär­ven välillä – mat­kus­ta­jat pää­si­vät pois autosta omin voimin

19.01.2020 11:13 0