Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Utajärvi
Terveyspalvelujen asiakastietoja päätyi epähuomiossa paperinkeräykseen Utajärvellä – erehdys johtui tietoturvajätteen tuhoamiseen tarkoitetun astian täyttymisestä

Ter­veys­pal­ve­lu­jen asia­kas­tieto­ja päätyi epä­huo­mios­sa pa­pe­rin­ke­räyk­seen Uta­jär­vel­lä – erehdys johtui tie­to­tur­va­jät­teen tu­hoa­mi­seen tar­koi­te­tun astian täyt­ty­mi­ses­tä

21.10.2021 17:40 3
Liisa Virta istutti tuhat kukkasipulia kotipihalleen –  "Itsekin vähän kauhistelin määrää"

Liisa Virta istutti tuhat kuk­ka­si­pu­lia ko­ti­pi­hal­leen –  "It­se­kin vähän kau­his­te­lin määrää"

16.10.2021 06:08 1
Rokuasta tuli myös kosmetiikkabrändi – Vientiin satsaava pienyritys valikoi tuotesarjalleen nimen, joka toimii myös ulkomailla

Ro­kuas­ta tuli myös kos­me­tiik­ka­brän­di – Vien­tiin sat­saa­va pien­yri­tys valikoi tuo­te­sar­jal­leen nimen, joka toimii myös ul­ko­mail­la

14.10.2021 06:00 3
Tilaajille
Oulunkaari valmistelee kolmansia rokotuksia – Pohjois-Pohjanmaalla todettiin 21 uutta tartuntaa

Ou­lun­kaa­ri val­mis­te­lee kol­man­sia ro­ko­tuk­sia – Poh­jois-Poh­jan­maal­la to­det­tiin 21 uutta tar­tun­taa

24.09.2021 12:44 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lana ei korjaa tien­pin­nan pu­toa­mis­ta ja rou­ta­vau­rio­ta Naa­man­tiel­lä­kään

06.09.2021 04:30
Tilaajille
Nuori oululaismies kuoli henkilöauton ulosajossa Utajärvellä

Nuori ou­lu­lais­mies kuoli hen­ki­lö­au­ton ulos­ajos­sa Uta­jär­vel­lä

04.09.2021 13:25
Oulussa siivotaan edelleen Paula- ja Ahti-myrskyjen jälkeisiä tuhoja – "Myrskyjen seurauksena talousmetsissä kaatui noin 4 000–5 000 puuta, tarkoittaa satoja rekkakuormallisia"

Oulussa sii­vo­taan edel­leen Paula- ja Ah­ti-myrs­ky­jen jäl­kei­siä tuhoja – "Myrs­ky­jen seu­rauk­se­na ta­lous­met­sis­sä kaatui noin 4 000–5 000 puuta, tar­koit­taa satoja rek­ka­kuor­mal­li­sia"

11.08.2021 17:39 9
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kurimon rau­ta­ruuk­ki uu­del­leen eloon kuvin

05.08.2021 06:00
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaan ylittänyt ukkosrintama sytytti useita maastopaloja – Utajärvellä syttynyt palo havaittiin valvontalennolla

Poh­jois-Poh­jan­maan ylit­tä­nyt uk­kos­rin­ta­ma sytytti useita maas­to­pa­lo­ja – Uta­jär­vel­lä syt­ty­nyt palo ha­vait­tiin val­von­ta­len­nol­la

29.07.2021 23:24 9

Tie sul­jet­tiin Uta­jär­vel­lä pu­don­neen säh­kö­joh­don vuoksi

14.07.2021 11:40
Sauna tuhoutui tulipalossa Utajärvellä – palo karkasi viereiseen metsään

Sauna tu­hou­tui tu­li­pa­los­sa Uta­jär­vel­lä – palo karkasi vie­rei­seen metsään

14.07.2021 07:13
Utajärven Unelmakodit -pilottihanke kokeilee, kuinka vuokralla asumalla voi lunastaa omakotitalon itselleen

Uta­jär­ven Unel­ma­ko­dit -pi­lot­ti­han­ke ko­kei­lee, kuinka vuok­ral­la asu­mal­la voi lu­nas­taa oma­ko­ti­ta­lon it­sel­leen

09.07.2021 06:00 3
Tilaajille
"Pyhiinvaellus on matka omaan itseensä" – Pohjois-Pohjanmaa on saanut ensimmäisen pyhiinvaellusreittinsä, jota voi kulkea vaikka talvipakkasilla kotisohvalta käsin

"Py­hiin­vael­lus on matka omaan it­seen­sä" – Poh­jois-Poh­jan­maa on saanut en­sim­mäi­sen py­hiin­vael­lus­reit­tin­sä, jota voi kulkea vaikka tal­vi­pak­ka­sil­la ko­ti­soh­val­ta käsin

04.07.2021 06:00 1
Tilaajille
Salaman iskemässä talossa syttyi toinen tulipalo Utajärvellä

Salaman is­ke­mäs­sä talossa syttyi toinen tu­li­pa­lo Uta­jär­vel­lä

23.06.2021 06:58
Kaivinkone syttyi tuleen Utajärvellä – henkilövahinkoja ei aiheutunut

Kai­vin­ko­ne syttyi tuleen Uta­jär­vel­lä – hen­ki­lö­va­hin­ko­ja ei ai­heu­tu­nut

21.06.2021 15:03
Muhoksen ja Utajärven nuoret työllistettiin istuttamaan puuntaimista hiilinielu Utajärvelle – "Me tehdään hyvää duunia"

Mu­hok­sen ja Uta­jär­ven nuoret työl­lis­tet­tiin is­tut­ta­maan puun­tai­mis­ta hii­li­nie­lu Uta­jär­vel­le – "Me tehdään hyvää duunia"

13.06.2021 06:30 11
Tilaajille
Takatalviset silmälasit valittiin toukokuun lukijakuvaksi – veikeä kuva kertoo tarinan suomalaisesta keväästä

Ta­ka­tal­vi­set sil­mä­la­sit va­lit­tiin tou­ko­kuun lu­ki­ja­ku­vak­si – veikeä kuva kertoo tarinan suo­ma­lai­ses­ta ke­vääs­tä

05.06.2021 15:30
Tilaajille
Kaivinkone paloi Utajärvellä – ohjaamo tuhoutui täysin

Kai­vin­ko­ne paloi Uta­jär­vel­lä – ohjaamo tu­hou­tui täysin

03.06.2021 18:44
Kuntavaaleissa on annettu jo yli puoli miljoonaa ääntä

Kun­ta­vaa­leis­sa on annettu jo yli puoli mil­joo­naa ääntä

31.05.2021 21:40
Tilaajille
Lähes kymmenesosa suomalaisista äänestänyt, Utajärvi edelleen vaalipiirin aktiivisin

Lähes kym­me­nes­osa suo­ma­lai­sis­ta ää­nes­tä­nyt, Uta­jär­vi edel­leen vaa­li­pii­rin ak­tii­vi­sin

30.05.2021 20:59 1
Tilaajille