Talous: Stora Ensolla his­to­rial­li­nen huip­pu­vuo­si tu­lok­sen­teos­sa – yhtiö eh­dot­taa isoja osin­ko­ja

Oikeus: Raa­he­lais­mies sai syyt­teet mur­has­ta ja vii­des­tä murhan yri­tyk­ses­tä

Luitko jo tämän: Oulu suo­sit­te­lee ui­ma­hou­su­jen käyttöä – Osa kun­nis­ta kieltää ui­ma­short­sit ko­ko­naan

Mainos: Tilaa Kaleva Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Utajärvi
"Iltarukouksessa pyysin aina, että kunpa sota jo päättyisi" – Työ Lotta Svärd -perinnön ylläpitämiseksi on 90 vuotta täyttävän oululaisen Liisa Aholan keino muistuttaa, miten hyvää elämää nyt elämme

"Il­ta­ru­kouk­ses­sa pyysin aina, että kunpa sota jo päät­tyi­si" – Työ Lotta Svärd -pe­rin­nön yl­lä­pi­tä­mi­sek­si on 90 vuotta täyt­tä­vän ou­lu­lai­sen Liisa Aholan keino muis­tut­taa, miten hyvää elämää nyt elämme

23.01.2023 19:00 4
Tilaajille
Hallinto-oikeus puntaroi jälleen Utajärven tuulivoimaa, nyt kaatui yhden myllyn rakennuslupa ja nippu valituksia

Hal­lin­to-oi­keus pun­ta­roi jälleen Uta­jär­ven tuu­li­voi­maa, nyt kaatui yhden myllyn ra­ken­nus­lu­pa ja nippu va­li­tuk­sia

04.01.2023 06:57 33
Tilaajille
Utajärven metsiin epäillään tehdyn luvattomia haaskoja tuulivoiman estämiseksi – "Ei voi olla luonnollista, että susireviirit kasvavat noin räjähtämällä"

Uta­jär­ven metsiin epäil­lään tehdyn lu­vat­to­mia haas­ko­ja tuu­li­voi­man es­tä­mi­sek­si – "Ei voi olla luon­nol­lis­ta, että su­si­re­vii­rit kas­va­vat noin rä­jäh­tä­mäl­lä"

28.12.2022 06:00 67
Tilaajille
Sudet hidastavat tuulivoimahankkeita, Utajärvellä susien pelätään kaatavan kaiken tuulivoimarakentamisen – Katso Kalevan kartasta, miten sudet ja tuulimyllyt sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaalla

Sudet hi­das­ta­vat tuu­li­voi­ma­hank­kei­ta, Uta­jär­vel­lä susien pe­lä­tään kaa­ta­van kaiken tuu­li­voi­ma­ra­ken­ta­mi­sen – ­Kat­so Kalevan kar­tas­ta, miten sudet ja tuu­li­myl­lyt si­joit­tu­vat Poh­jois-Poh­jan­maal­la

13.12.2022 12:18 119
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uta­jär­ven met­sis­sä hiip­pai­lee omi­tuis­ta väkeä

27.11.2022 05:00
Tilaajille
Utajärvi ryhtyy itse tuottamaan edullista sähköä alueen yritysten käyttöön – energiaa tehtäisiin auringolla, tuulella, vedellä ja vedyllä

Uta­jär­vi ryhtyy itse tuot­ta­maan edul­lis­ta sähköä alueen yri­tys­ten käyt­töön – ener­giaa teh­täi­siin au­rin­gol­la, tuu­lel­la, vedellä ja vedyllä

26.11.2022 14:00 19
Tilaajille
Utajärvelle perustetaan energiayhteisöä

Uta­jär­vel­le pe­rus­te­taan ener­gia­yh­tei­söä

26.11.2022 14:00
Hirsirakennus ja lämpökeskus tuhoutuivat tulipalossa Utajärvellä – henkilöauto paloi mukana

Hir­si­ra­ken­nus ja läm­pö­kes­kus tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa Uta­jär­vel­lä – hen­ki­lö­au­to paloi mukana

23.11.2022 06:40
Susilauma kaatoi tuulivoimakaavan Utajärvellä – "Olimme kaikki ihan pöllähtäneitä hallinto-oikeuden ratkaisusta"

Su­si­lau­ma kaatoi tuu­li­voi­ma­kaa­van Uta­jär­vel­lä – "Olimme kaikki ihan pöl­läh­tä­nei­tä hal­lin­to-oi­keu­den rat­kai­sus­ta"

22.11.2022 16:44 110
Tilaajille
Opettaja: "Turhan moni oppilas on vieraantunut kirjallisuudesta" – Oululaiskirjailijoiden kouluvierailulla  Utajärvellä pohdittiin tietokirjojen syntyä ja oman tekstin häpeää

Opet­ta­ja: "Turhan moni oppilas on vie­raan­tu­nut kir­jal­li­suu­des­ta" – Ou­lu­lais­kir­jai­li­joi­den kou­lu­vie­rai­lul­la Uta­jär­vel­lä poh­dit­tiin tie­to­kir­jo­jen syntyä ja oman tekstin häpeää

19.11.2022 10:30 3
Tilaajille
Oulun lähikunnassa aletaan valmistaa biohiiltä, josta odotetaan kokonaan uutta vientituotetta – "Henkilöstön palkkaaminen alkaa lähiaikoina"

Oulun lä­hi­kun­nas­sa aletaan val­mis­taa bio­hiil­tä, josta odo­te­taan ko­ko­naan uutta vien­ti­tuo­tet­ta – "Hen­ki­lös­tön palk­kaa­mi­nen alkaa lä­hiai­koi­na"

10.11.2022 17:05 6
Tilaajille
Jättiläismäinen aurinkovoimala odotti Oulussa turhaan käyttölupaa kuukausia – Kun Kalevan toimittaja soitti, alkoi yllättäen tapahtua

Jät­ti­läis­mäi­nen au­rin­ko­voi­ma­la odotti Oulussa turhaan käyt­tö­lu­paa kuu­kau­sia – Kun Kalevan toi­mit­ta­ja soitti, alkoi yl­lät­täen ta­pah­tua

24.10.2022 06:00 82
Tilaajille
Utajärven kylille palkataan kylätaiteilijoita – taideprojektissa jokainen kylä saa omannäköisen teoksen

Uta­jär­ven kylille pal­ka­taan ky­lä­tai­tei­li­joi­ta – tai­de­pro­jek­tis­sa jo­kai­nen kylä saa oman­nä­köi­sen teoksen

15.10.2022 11:49 2
Utajärven, Vaalan ja Oulun välillä lisätään linja-autovuoroja – päiväkäynnit Oulusta Rokualle mahdolliseksi

Uta­jär­ven, Vaalan ja Oulun välillä li­sä­tään lin­ja-au­to­vuo­ro­ja – päi­vä­käyn­nit Oulusta Ro­kual­le mah­dol­li­sek­si

13.10.2022 12:31 5
Oulussa vierailevan ministeri Ville Skinnarin mielestä oululaisella osaamisella on mahdollisuus uudistaa maailman teollisuutta

Oulussa vie­rai­le­van mi­nis­te­ri Ville Skin­na­rin mie­les­tä ou­lu­lai­sel­la osaa­mi­sel­la on mah­dol­li­suus uu­dis­taa maail­man teol­li­suut­ta

24.09.2022 13:30 7
Tilaajille
Lisää tuulivoimaa vireillä Oulun Ylikiiminkiin Mustallesuolle

Lisää tuu­li­voi­maa vi­reil­lä Oulun Yli­kii­min­kiin Mus­tal­le­suol­le

20.09.2022 19:42 6
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tohtori Palatsi ei usko kultamitalin olevan vaaraksi potilaille

Vanha Kaleva: Tohtori Palatsi ei usko kul­ta­mi­ta­lin olevan vaa­rak­si po­ti­lail­le

18.08.2022 10:00 2
Tilaajille
Paalain syttyi tuleen pellolla Utajärvellä – syttymisen todennäköinen syy laakerivika

Paalain syttyi tuleen pel­lol­la Uta­jär­vel­lä – syt­ty­mi­sen to­den­nä­köi­nen syy laa­ke­ri­vi­ka

26.06.2022 18:43
Tämän verran Pohjois-Pohjanmaan kunnissa on kuollut ihmisiä koronaan – Kuusamon ja Limingan luvut synkkiä, Oulun koronakuolleisuus vain kolmannes valtakunnan tasosta

Tämän verran Poh­jois-Poh­jan­maan kun­nis­sa on kuollut ihmisiä ko­ro­naan – Kuu­sa­mon ja Li­min­gan luvut synk­kiä, Oulun ko­ro­na­kuol­lei­suus vain kol­man­nes val­ta­kun­nan tasosta

18.06.2022 07:00 16
Tilaajille
Liisa Virta istutti syksyllä tuhat kukkasipulia kotinsa pihalle – nyt hän on saanut ihailla työnsä tulosta

Liisa Virta istutti syk­syl­lä tuhat kuk­ka­si­pu­lia kotinsa pihalle – nyt hän on saanut ihailla työnsä tulosta

09.06.2022 17:06 3