Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Utajärvi
Utajärvellä tehtiin muinoin järvimalmista rautaa, nyt jäljellä ovat tarinat ja erikoinen luontokohde – "En ymmärrä miksi tälle ei ole tehty mitään, onko se tämä Kurimon kirous?"

Uta­jär­vel­lä tehtiin muinoin jär­vi­mal­mis­ta rautaa, nyt jäl­jel­lä ovat tarinat ja eri­koi­nen luon­to­koh­de – "En ymmärrä miksi tälle ei ole tehty mitään, onko se tämä Kurimon ki­rous?"

03.09.2023 06:00 18
Tilaajille
Ihminen kuoli jäätyään junan alle Utajärvellä – pohjoisen junia myöhässä

Ihminen kuoli jää­tyään junan alle Uta­jär­vel­lä – poh­joi­sen junia myö­häs­sä

25.07.2023 20:59
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­kual­la on mainiot puit­teet kas­vat­taa Suo­mel­le uusia hiih­to­san­ka­rei­ta

25.07.2023 07:00 1
Tilaajille
Rokualla otettiin käyttöön uusi linja-autopysäkki – hotellille kulkeminen helpottuu

Ro­kual­la otet­tiin käyt­töön uusi lin­ja-au­to­py­säk­ki – ho­tel­lil­le kul­ke­mi­nen hel­pot­tuu

19.07.2023 13:14 2
Yhtä henkilöä esitetään vangittavaksi Utajärven ampumatapauksessa – uhri on edelleen sairaalassa

Yhtä hen­ki­löä esi­te­tään van­git­ta­vak­si Uta­jär­ven am­pu­ma­ta­pauk­ses­sa – uhri on edel­leen sai­raa­las­sa

07.07.2023 14:15
Katugallup: Oululaiset suosivat mansikoissa paikallisuutta, toivehinta laatikolta pyörii 30 euron tietämillä – "Laatu ratkaisee"

Ka­tu­gal­lup: Ou­lu­lai­set suo­si­vat man­si­kois­sa pai­kal­li­suut­ta, toi­ve­hin­ta laa­ti­kol­ta pyörii 30 euron tie­tä­mil­lä – "Laatu rat­kai­see"

06.07.2023 06:00 3
Tilaajille
Utajärvellä henkirikoksen yritys – poliisi otti kaksi henkilöä kiinni

Uta­jär­vel­lä hen­ki­ri­kok­sen yritys – poliisi otti kaksi hen­ki­löä kiinni

05.07.2023 23:10
Utajärven kyläläisten tarinat taipuvat taiteeksi – kasveista ja kukista syntyvä veistos kunnioittaa paikkakunnan naisia, oman teoksensa saavat myös alueen luonto ja eläimet

Uta­jär­ven ky­lä­läis­ten tarinat tai­pu­vat tai­teek­si – kas­veis­ta ja kukista syntyvä veistos kun­nioit­taa paik­ka­kun­nan naisia, oman teok­sen­sa saavat myös alueen luonto ja eläimet

27.06.2023 09:00 1
Tilaajille
Mansikan pääsatoa on vielä odoteltava Oulun seudulla – tulevat säät ratkaisevat, millainen sadosta tulee

Man­si­kan pää­sa­toa on vielä odo­tel­ta­va Oulun seu­dul­la – ­tu­le­vat säät rat­kai­se­vat, mil­lai­nen sadosta tulee

21.06.2023 06:00 1
Tilaajille
Utajärven UNTO - ROCK Konsertissa 16-17.6. pääsi myös lentämään kauniin sään helliessä juhlayleisöä.
Lukijalta

Uta­jär­ven UNTO - ROCK Kon­ser­tis­sa 16-17.6. pääsi myös len­tä­mään kauniin sään hel­lies­sä juh­lay­lei­söä.

18.06.2023 22:59
Utajärvellä paloi varasto ja halkovaja – pelastuslaitos esti palon leviämisen

Uta­jär­vel­lä paloi varasto ja hal­ko­va­ja – pe­las­tus­lai­tos esti palon le­viä­mi­sen

18.06.2023 21:35 1
Syyte utajärvisen yksityistien katkaisusta kaatui hovioikeudessa

Syyte uta­jär­vi­sen yk­si­tyis­tien kat­kai­sus­ta kaatui ho­vi­oi­keu­des­sa

01.06.2023 16:06 6
Tilaajille
Oulusta pääsee suoralla bussivuorolla Rokuan kansallispuistoon päivittäin – Syötteelle ei kulje joukkoliikennettä tänä kesänä

Oulusta pääsee suo­ral­la bus­si­vuo­rol­la Rokuan kan­sal­lis­puis­toon päi­vit­täin – ­Syöt­teel­le ei kulje jouk­ko­lii­ken­net­tä tänä kesänä

24.05.2023 06:30 8
Tilaajille
Iissä ja Utajärvellä kokeillaan kelluvia pesimälauttoja linnuille

Iissä ja Uta­jär­vel­lä ko­keil­laan kel­lu­via pe­si­mä­laut­to­ja lin­nuil­le

05.05.2023 15:08 2
Kuntien on rakennettava tupakantumppiroskiksia, joiden kustannuksista vastaavat tupakkayhtiöt – Pakollista biojätekeräystä ei tule Lakeuden Ekon alueelle

Kuntien on ra­ken­net­ta­va tu­pa­kan­tump­pi­ros­kik­sia, joiden kus­tan­nuk­sis­ta vas­taa­vat tu­pak­ka­yh­tiöt – Pa­kol­lis­ta bio­jä­te­ke­räys­tä ei tule La­keu­den Ekon alueel­le

05.05.2023 13:50 3
Tilaajille
Verve Oulu ja Rokuan Kuntoutus yhdistyvät sittenkin

Verve Oulu ja Rokuan Kun­tou­tus yh­dis­ty­vät sit­ten­kin

27.04.2023 20:33 1
Kurimonkosken silta Utajärvellä on suljettu romahdusvaaran vuoksi – alueelle kuljetaan nyt kiertoreittiä

Ku­ri­mon­kos­ken silta Uta­jär­vel­lä on sul­jet­tu ro­mah­dus­vaa­ran vuoksi – alueel­le kul­je­taan nyt kier­to­reit­tiä

25.04.2023 09:52 1
Yksilöllinen hirsitalo rakentuu kauniiseen jokirantaan – ”Utajärvellä tukiverkkoon kuuluvat rakentajan ja yrittäjän kaverit”
Mainos Utajärven kunta

Yk­si­löl­li­nen hir­si­ta­lo ra­ken­tuu kau­nii­seen jo­ki­ran­taan – ”U­ta­jär­vel­lä tu­ki­verk­koon kuu­lu­vat ra­ken­ta­jan ja yrit­tä­jän ka­ve­rit”

06.04.2023 06:00
Verve Oulun ja Rokuan Kuntoutuksen yhdistyminen on peruttu, merkittävä osa henkilöstöstä piti tulevaa työmatkaa liian pitkänä – Verven kuntoutustoiminta Oulussa loppuu tämän vuoden aikana

Verve Oulun ja Rokuan Kun­tou­tuk­sen yh­dis­ty­mi­nen on pe­rut­tu, mer­kit­tä­vä osa hen­ki­lös­tös­tä piti tulevaa työ­mat­kaa liian pitkänä – Verven kun­tou­tus­toi­min­ta Oulussa loppuu tämän vuoden aikana

06.03.2023 18:30 53
Tilaajille
Kajaanin ja Oulun väliseen linja-autoliikenteeseen lisäyksiä tulevana kesänä

Ka­jaa­nin ja Oulun vä­li­seen lin­ja-au­to­lii­ken­tee­seen li­säyk­siä tu­le­va­na kesänä

01.03.2023 11:33 1