Syyte: Tur­val­li­suu­sa­lan opet­ta­ja kouri opis­ke­li­joi­ta ja uhkaili hak­kaa­mi­sel­la

Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

tulipalo
Iäkäs nainen kuoli Paavolan rivitalopalossa

Iäkäs nainen kuoli Paa­vo­lan ri­vi­ta­lo­pa­los­sa

03.11.2023 14:05 5
Tilaajille
Puujätteen murskain syttyi tuleen jätteidenlajittelulaitoksella Ruskossa

Puu­jät­teen murs­kain syttyi tuleen jät­tei­den­la­jit­te­lu­lai­tok­sel­la Rus­kos­sa

25.10.2023 18:16 1
Maastopalo Kuusamon Ronissa saatiin nopeasti hallintaan –  palo sai alkunsa kaivinkoneesta

Maas­to­pa­lo Kuu­sa­mon Ronissa saatiin no­peas­ti hal­lin­taan –  palo sai alkunsa kai­vin­ko­nees­ta

14.06.2023 16:36
Tilaajille
Vanha Kaleva: Tuli tuhosi Hailuodon nuorisoseuran uuden talon kokonaan

Vanha Kaleva: Tuli tuhosi Hai­luo­don nuo­ri­so­seu­ran uuden talon ko­ko­naan

04.04.2023 10:00
Tilaajille
Laturissa olleen puhelimen akku syttyi tuleen ja lensi puolitoista metriä lattialle – vaaratilanne ryhmäkodissa Kuusamossa

La­tu­ris­sa olleen pu­he­li­men akku syttyi tuleen ja lensi puo­li­tois­ta metriä lat­tial­le – vaa­ra­ti­lan­ne ryh­mä­ko­dis­sa Kuu­sa­mos­sa

16.02.2023 10:50 7
Tilaajille
Omakotitalo paloi Kiimingin Alakylässä

Oma­ko­ti­ta­lo paloi Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä

24.12.2022 19:56 2
Helatorstaina Kuusamossa syttyneestä hallipalosta aiheutui yli 100 000 euron vahingot – renkaiden räjähtelyäänet tallentuivat lukijan videolle

He­la­tors­tai­na Kuu­sa­mos­sa syt­ty­nees­tä hal­li­pa­los­ta ai­heu­tui yli 100 000 euron va­hin­got – ­ren­kai­den rä­jäh­te­ly­ää­net tal­len­tui­vat lukijan vi­deol­le

27.05.2022 19:10 1
Tilaajille
Rintamamiestalo tuhoutui asuinkelvottomaksi tulipalossa Ranualla – palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja

Rin­ta­ma­mies­ta­lo tu­hou­tui asuin­kel­vot­to­mak­si tu­li­pa­los­sa Ra­nual­la – palosta ei ai­heu­tu­nut hen­ki­lö­va­hin­ko­ja

04.03.2022 16:10
Tilaajille
Saariselän kauppakeskuspalo on täysin sammutettu – palonsyyn tutkinta käynnissä

Saa­ri­se­län kaup­pa­kes­kus­pa­lo on täysin sam­mu­tet­tu – pa­lon­syyn tut­kin­ta käyn­nis­sä

22.02.2022 10:24 1
Tilaajille
Kemin Perinnelaiwa Katariinalla syttyi tulipalo kaminaa lämmittäessä – kipinävahti huomasi palonalun ja hälytti apua

Kemin Pe­rin­ne­lai­wa Ka­ta­rii­nal­la syttyi tu­li­pa­lo kaminaa läm­mit­täes­sä – ki­pi­nä­vah­ti huomasi pa­lo­na­lun ja hälytti apua

26.11.2021 18:42
Tilaajille
Mikroaaltouuni kärähti huoneistossa Rovaniemellä

Mik­roaal­touu­ni kärähti huo­neis­tos­sa Ro­va­nie­mel­lä

12.06.2021 16:08
Tilaajille
Kolarin K-Rauta paloi raunioiksi viime yönä – kauppias: "Kun myymälän katto romahti, tiesin, että peli on menetetty" – Katso tuoreet kuvat tuhoista

Kolarin K-Rauta paloi rau­nioik­si viime yönä – kaup­pias: "Kun myy­mä­län katto ro­mah­ti, tiesin, että peli on me­ne­tet­ty" – Katso tuoreet kuvat tu­hois­ta

07.10.2020 14:33 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eu­roo­pan unionin maiden, aluei­den ja kau­pun­kien otet­ta­va vastuu Morian pa­ko­lai­sis­ta

21.09.2020 06:30 3
Tilaajille
Ylivieskassa paloi tahallaan sytytetty maastopalo – Poliisi otti tekijän kiinni

Yli­vies­kas­sa paloi ta­hal­laan sy­ty­tet­ty maas­to­pa­lo – Poliisi otti tekijän kiinni

22.08.2020 09:17
Kainuun sote varoittaa Suomussalmen tehdaspaloalueen lähellä olevista marjoista, sienistä ja kasviksista

Kainuun sote va­roit­taa Suo­mus­sal­men teh­das­pa­loa­lueen lähellä ole­vis­ta mar­jois­ta, sie­nis­tä ja kas­vik­sis­ta

04.08.2020 15:17
Teurastamorakennus paloi Sodankylässä – Rakennuksesta 500 neliömetriä tuhoutui täysin

Teu­ras­ta­mo­ra­ken­nus paloi So­dan­ky­läs­sä – Ra­ken­nuk­ses­ta 500 ne­liö­met­riä tu­hou­tui täysin

01.08.2020 16:56
Tilaajille
Rakennuspalo hotellissa Inarissa – Palo sai alkunsa kaivinkoneen aiheuttamasta sähköhäiriöstä

Ra­ken­nus­pa­lo ho­tel­lis­sa Ina­ris­sa – Palo sai alkunsa kai­vin­ko­neen ai­heut­ta­mas­ta säh­kö­häi­riös­tä

20.07.2020 12:53
Tilaajille
Kerrostaloasunto paloi pahoin Puolivälinkankaalla Oulussa – asunnon asukkaat lomalla, palo ei levinnyt toisiin asuntoihin

Ker­ros­ta­loa­sun­to paloi pahoin Puo­li­vä­lin­kan­kaal­la Oulussa – asunnon asuk­kaat lo­mal­la, palo ei le­vin­nyt toisiin asun­toi­hin

01.07.2020 13:37 4

Suu­reh­ko trukki syttyi pa­la­maan Haa­pa­jär­vel­lä – palosta levisi savua

23.06.2020 14:10
Konehalli ja halkoliiteri tuhoutuivat tulipalossa maatilalla Kuusamon Juumantiellä – jälkisammutus jatkuu yöhön

Ko­ne­hal­li ja hal­ko­lii­te­ri tu­hou­tui­vat tu­li­pa­los­sa maa­ti­lal­la Kuu­sa­mon Juu­man­tiel­lä – jäl­ki­sam­mu­tus jatkuu yöhön

18.06.2020 21:13
Tilaajille