Kaupat: Yk­si­näi­nen hal­pa­kaup­pa pyörii ket­ju­jen pu­ris­tuk­ses­sa Hau­ki­pu­taal­la

Eläimet: Lau­ha-lam­mas ilah­dut­taa asuk­kai­ta ou­lu­lai­ses­sa hoi­va­ko­dis­sa

Jääkiekko: Jesse Pul­ju­jär­vi pes­tat­tiin tes­ti­so­pi­muk­sel­la NHL-seu­raan

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Translaki
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Su­ku­puo­le­ton hen­ki­lö­to­dis­tus sopisi kai­kil­le

27.11.2023 05:30 18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

An­ti­gen­der-ideo­lo­gia ulos me­dias­ta – su­ku­puo­li­neut­raa­lit käy­tän­nöt ovat vält­tä­mät­tö­miä it­se­mää­rit­te­ly­oi­keu­den to­teu­tu­mi­sek­si

03.10.2023 05:30 5
Sukupuolineutraali ideologia ulos kouluista
Kolumni

Su­ku­puo­li­neut­raa­li ideo­lo­gia ulos kou­luis­ta

26.09.2023 16:00 40
Oulu Pride hylkää tukijat, joiden se katsoo tehneen vahinkoa sateenkaari-ihmisille – Keskustanuoret edustaa yksin porvaripuolueita, ja sekin oli hiuskarvan varassa

Oulu Pride hylkää tu­ki­jat, joiden se katsoo tehneen va­hin­koa sa­teen­kaa­ri-ih­mi­sil­le – Kes­kus­ta­nuo­ret edustaa yksin por­va­ri­puo­luei­ta, ja sekin oli hius­kar­van varassa

29.07.2023 07:00 62
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kom­ment­ti ko­lum­nis­tin ah­das­mie­li­syys­väit­tei­siin

04.02.2023 05:00
Tilaajille
Eduskunta hyväksyi translain selkein äänin – lain myötä juridisen sukupuolen voi vahvistaa oman selvityksen perusteella

Edus­kun­ta hy­väk­syi trans­lain selkein äänin – lain myötä ju­ri­di­sen su­ku­puo­len voi vah­vis­taa oman sel­vi­tyk­sen pe­rus­teel­la

01.02.2023 15:17 83
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Trans­la­ki on tärkeä ih­mi­soi­keu­sas­kel, ei uhka

31.01.2023 05:30 8
Tilaajille
Intersektionaaliset feministit eivät siedä keskustelua siitä, että sukupuolen itsemäärittely voisi aiheuttaa väärinkäytöksiä
Kolumni

In­ter­sek­tio­naa­li­set fe­mi­nis­tit eivät siedä kes­kus­te­lua siitä, että su­ku­puo­len it­se­mää­rit­te­ly voisi ai­heut­taa vää­rin­käy­tök­siä

28.01.2023 06:00 16
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uusi trans­la­ki vie väärään suun­taan

26.01.2023 05:15 5
Tilaajille
Sukupuolen määrittelystä on tullut myös Suomessa poliittinen kysymys
Kolumni

Su­ku­puo­len mää­rit­te­lys­tä on tullut myös Suo­mes­sa po­liit­ti­nen kysymys

21.01.2023 06:00 19
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ei ole jär­ke­vää, että ju­ri­di­nen su­ku­puo­li on il­moi­tus­asia

20.01.2023 05:00 4
Tilaajille
Näkökulma: Hyvin ehtii vielä yhden hallituskriisin – Translaki tuottaa uuden kuopan jo ennestään hyvin tuskaiselle hallitustaipaleelle

Nä­kö­kul­ma: Hyvin ehtii vielä yhden hal­li­tus­krii­sin – Trans­la­ki tuottaa uuden kuopan jo en­nes­tään hyvin tus­kai­sel­le hal­li­tus­tai­pa­leel­le

19.01.2023 14:47 60
Tilaajille
Eduskunnan sote-valiokunta on hyväksynyt translain mietinnön – kokoomus antoi tukensa

Edus­kun­nan sote-va­lio­kun­ta on hy­väk­sy­nyt trans­lain mie­tin­nön – ko­koo­mus antoi tukensa

19.01.2023 23:05 26
Analyysi: Translakia vastustetaan uhkakuvilla – transsukupuolisten oikeuksien vahvistaminen ei uhkaa naisia eikä tyttöjä ja heterot voivat elää rauhassa jatkossakin

Ana­lyy­si: Trans­la­kia vas­tus­te­taan uh­ka­ku­vil­la – trans­su­ku­puo­lis­ten oi­keuk­sien vah­vis­ta­mi­nen ei uhkaa naisia eikä tyttöjä ja heterot voivat elää rau­has­sa jat­kos­sa­kin

31.10.2022 12:42 7
Tilaajille
Mona Bling joutui tekemään kipeän ratkaisun, jotta hän voi elää omana itsenään – "Ajattelin, että tämä on se hinta, joka on maksettava"

Mona Bling joutui te­ke­mään kipeän rat­kai­sun, jotta hän voi elää omana it­se­nään – "A­jat­te­lin, että tämä on se hinta, joka on mak­set­ta­va"

15.10.2022 18:30 5
Tilaajille
Keskustan rivit rakoilevat translain suhteen, osa voi livetä hallituksen esityksen takaa – En voi äänestää tämän puolesta, sanoo oululaiskansanedustaja Pekka Aittakumpu

Kes­kus­tan rivit ra­koi­le­vat trans­lain suh­teen, osa voi livetä hal­li­tuk­sen esi­tyk­sen takaa – En voi ää­nes­tää tämän puo­les­ta, sanoo ou­lu­lais­kan­san­edus­ta­ja Pekka Ait­ta­kum­pu

04.10.2022 12:44 24
Translaki viimein eduskunnalle kuukausien viivästyksen jälkeen – Ohisalo kiitti kaikkia uudistuksen puolesta taistelleita

Trans­la­ki viimein edus­kun­nal­le kuu­kau­sien vii­väs­tyk­sen jälkeen – Ohisalo kiitti kaikkia uu­dis­tuk­sen puo­les­ta tais­tel­lei­ta

22.09.2022 21:51 19
Translain uudistamista ajava kansalaisaloite sai eduskuntakäsittelyyn vaadittavat 50 000 nimeä täyteen kahdessa päivässä – Suomi on saanut moitteita nykylainsäädännöstä

Trans­lain uu­dis­ta­mis­ta ajava kan­sa­lais­aloi­te sai edus­kun­ta­kä­sit­te­lyyn vaa­dit­ta­vat 50 000 nimeä täyteen kah­des­sa päi­väs­sä – Suomi on saanut moit­tei­ta ny­ky­lain­sää­dän­nös­tä

08.04.2021 10:57 4
Sukupuolensa juridisesti vahvistaneiden vuosittainen määrä viisinkertaistui 2010-luvun aikana – translain kauan odotettu uudistus jäi koronakriisin jalkoihin

Su­ku­puo­len­sa ju­ri­di­ses­ti vah­vis­ta­nei­den vuo­sit­tai­nen määrä vii­sin­ker­tais­tui 2010-lu­vun aikana – trans­lain kauan odo­tet­tu uu­dis­tus jäi ko­ro­na­krii­sin jal­koi­hin

12.09.2020 06:00
Tilaajille
Evi West valitsee arjessaan sen vessan, johon on lyhyempi jono – “Yhteiskunta tekee sukupuolista monimutkaisia, emme me”

Evi West va­lit­see ar­jes­saan sen vessan, johon on ly­hyem­pi jono – “Yh­teis­kun­ta tekee su­ku­puo­lis­ta mo­ni­mut­kai­sia, emme me”

25.07.2020 08:00
Tilaajille