Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­mu­yöl­lä kolmas ta­hal­leen sy­ty­te­tyk­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Su­ku­puo­le­ton hen­ki­lö­to­dis­tus sopisi kai­kil­le

Vuonna 2023 voimaan astunut itsemääräämisoikeutta kunnioittava laki sukupuolen vahvistamisesta, eli translaki, herätti paljon keskustelua sukupuolen juridisesta ja sosiokulttuurillisesta merkityksestä yhteiskunnassa.

Translaki on tärkeä askel eteenpäin sukupuolivähemmistöjen oikeuksien puolustamista maassa, joka on toistuvasti rikkonut kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia epäinhimillisellä vähemmistöjen kohtelullaan transihmisistä saamelaisiin.

Byrokratia- ja sote-viidakko oli ennen transihmisille helvetillinen, ja vasta nyt he ovat saaneet itsemääräämisoikeuden toteutumiseen helpotusta. Silti monta epäkohtaa on vielä käsittelemättä – esimerkiksi muunsukupuolisten ja intersex-ihmisten juridista tunnustusta Suomessa ei vielä ole.

Jopa Yhdysvalloissa on käytössä sukupuolimerkintä X, jonka kansalaiset voivat liittää passiinsa vapaasti ilman lääketieteellisiä tai muita todistuksia. Tämä voisi olla hyvä lisäys myös Suomelle, mutta ehdotan vielä saavutettavampaa ja tasa-arvoisempaa vaihtoehtoa: poistetaan sukupuolimerkintä henkilötodistuksista kokonaan.

"Jos järjestelmä on alun perin sukupuolineutraali, tarvetta juridisen sukupuolen korjaamiselle ei ole."

Sukupuolimerkinnän poistaminen henkilötodistuksista vähentäisi syrjintää ja parantaisi tasa-arvoa niin trans- kuin cissukupuolisillekin. Mies–nainen-binäärin merkitys arjessamme on jo vähentymässä, kun ihmiset saavat tilaa ja aikaa ilmaista sukupuoltaan siten, miten itse haluavat. Siksi sen juridinen asema on myös heikolla pohjalla nykymaailmassa; mikäli Suomessa halutaan jatkaa sukupuolten välisen tasa-arvon edelläkävijöinä, on valtion keskityttävä binäärien ylläpidon sijaan niiden purkamiseen valtakunnallisella tasolla.

Jos järjestelmä on alun perin sukupuolineutraali, tarvetta juridisen sukupuolen korjaamiselle ei ole. Näin valtio lieventäisi trans- ja intersukupuolisten ihmisten ahdinkoa merkittävästi, kun byrokratiaviidakkoon syöksyminen tehtäisiin edes vähän helpommaksi.

Jokaisella on oikeus tulla tunnistetuksi sinä sukupuolena kuin itsensä kokee. Yksi kirjain henkilötodistuksessa sitä ei kuitenkaan tee. Sukupuolitetun henkilötodistuksen on muututtava sukupuolineutraaliksi, jotta Suomessa päästäisiin lähemmäs todellista sukupuolten välistä tasa-arvoa.

Eerika Saarijärvi

Oulu