Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Oulu Pride
Oulu Priden nettisivut kaatuilleet pitkin päivää

Oulu Priden net­ti­si­vut kaa­tuil­leet pitkin päivää

05.08.2023 14:04
Tilaajille
Pride-kulkue ja puistojuhla näkyvät Oulussa lauantaina – Merikosken siltojen etelään menevät kaistat suljetaan kulkueen ajaksi

Pri­de-kul­kue ja puis­to­juh­la näkyvät Oulussa lauan­tai­na – Me­ri­kos­ken sil­to­jen etelään menevät kaistat sul­je­taan kul­kueen ajaksi

04.08.2023 16:29 18
Ylivieskan kirkkoherra Eija Nivala vihki oman poikansa miehen kanssa – Seurasi kohu ja kanteluita, mutta myös viestejä vuosikausia vaienneilta ihmisiltä

Yli­vies­kan kirk­ko­her­ra Eija Nivala vihki oman poi­kan­sa miehen kanssa – Seurasi kohu ja kan­te­lui­ta, mutta myös vies­te­jä vuo­si­kau­sia vaien­neil­ta ih­mi­sil­tä

02.08.2023 07:00 102
Tilaajille
Oulu Pride starttaa tänään – katso tästä tapahtuman uuden tuottajan Topin viisi tärppiä tapahtumaviikolle

Oulu Pride start­taa tänään – katso tästä ta­pah­tu­man uuden tuot­ta­jan Topin viisi tärppiä ta­pah­tu­ma­vii­kol­le

31.07.2023 06:05 2
Oulu Priden ohjelma huomioi tänä vuonna erityisesti lapsia ja nuoria – "Pride on ennen kaikkea etuoikeus"

Oulu Priden ohjelma huomioi tänä vuonna eri­tyi­ses­ti lapsia ja nuoria – "P­ri­de on ennen kaikkea etuoi­keus"

30.07.2023 18:00 4
Tilaajille
Oulu Pride hylkää tukijat, joiden se katsoo tehneen vahinkoa sateenkaari-ihmisille – Keskustanuoret edustaa yksin porvaripuolueita, ja sekin oli hiuskarvan varassa

Oulu Pride hylkää tu­ki­jat, joiden se katsoo tehneen va­hin­koa sa­teen­kaa­ri-ih­mi­sil­le – Kes­kus­ta­nuo­ret edustaa yksin por­va­ri­puo­luei­ta, ja sekin oli hius­kar­van varassa

29.07.2023 07:00 62
Tilaajille
Oulun kaupunki osallistuu Oulu Pride -viikolle ensi viikolla – tämän vuoden teemana sateenkaarinuorten ja lasten turvallisuus

Oulun kau­pun­ki osal­lis­tuu Oulu Pride -vii­kol­le ensi vii­kol­la – tämän vuoden teemana sa­teen­kaa­ri­nuor­ten ja lasten tur­val­li­suus

27.07.2023 10:00 16
Märkä sää ja sateen uhka ei haitannut menoa, kun Oulu Pride huipentui kulkueeseen ja puistojuhlaan – yhdenvertaisuuden puolesta marssi runsaasti väkeä

Märkä sää ja sateen uhka ei hai­tan­nut menoa, kun Oulu Pride hui­pen­tui kul­kuee­seen ja puis­to­juh­laan – yh­den­ver­tai­suu­den puo­les­ta marssi run­saas­ti väkeä

06.08.2022 14:55 9
Tilaajille
Vähemmän tunnettu tapa viehättyä – uusi tietokirja kertoo seksuaali-identiteeteistä, joiden määrittely ei ole simppeliä

Vä­hem­män tun­net­tu tapa vie­hät­tyä – uusi tie­to­kir­ja kertoo sek­suaa­li-iden­ti­tee­teis­tä, joiden mää­rit­te­ly ei ole simp­pe­liä

04.08.2022 12:00 4
Tilaajille
Sateenkaari-ihminen voi jäädä hengellisessä yhteisössä helposti yksin: "Se on todella yleistä vaikkapa vanhoillislestadiolaisissa piireissä" – Oulussa keskustellaan aiheesta perjantaina

Sa­teen­kaa­ri-ih­mi­nen voi jäädä hen­gel­li­ses­sä yh­tei­sös­sä hel­pos­ti yksin: "Se on todella yleistä vaik­ka­pa van­hoil­lis­les­ta­dio­lai­sis­sa pii­reis­sä" – Oulussa kes­kus­tel­laan ai­hees­ta per­jan­tai­na

04.08.2022 10:30 24
Tilaajille
Sateenkaaripiknik keräsi haalarikansaa Hollihakaan – opiskelijayhteisö hyväksyy vähemmistöt, mutta Oulun ilmapiiriä ei koeta yhtä suopeaksi

Sa­teen­kaa­ri­pik­nik keräsi haa­la­ri­kan­saa Hol­li­ha­kaan – opis­ke­li­ja­yh­tei­sö hy­väk­syy vä­hem­mis­töt, mutta Oulun il­ma­pii­riä ei koeta yhtä suo­peak­si

03.08.2022 22:25 1
Tilaajille
Oulu Pride -viikko käyntiin koko perheen helmiaskarteluilla – "Saa olla niin proud kuin haluaa"

Oulu Pride -viikko käyn­tiin koko perheen hel­mi­as­kar­te­luil­la – "Saa olla niin proud kuin haluaa"

01.08.2022 19:00 25
Tilaajille
"On ihanaa katsoa itseään peilistä ja kokea olevansa komea" – oululainen Aila Ahmakallio on drag king ja opastaa Pride-viikolla muitakin löytämään sisäisen maskuliinisuutensa

"On ihanaa katsoa itseään pei­lis­tä ja kokea ole­van­sa komea" – ou­lu­lai­nen Aila Ah­ma­kal­lio on drag king ja opastaa Pri­de-vii­kol­la mui­ta­kin löy­tä­mään si­säi­sen mas­ku­lii­ni­suu­ten­sa

01.08.2022 08:00 1
Tilaajille
Toistuvat olettamukset voivat tehdä vähemmistöön kuuluvan arjesta turvatonta – "Sukulaiset monesti kysyivät, että jokos olen miehen löytänyt"

Tois­tu­vat olet­ta­muk­set voivat tehdä vä­hem­mis­töön kuu­lu­van arjesta tur­va­ton­ta – "Su­ku­lai­set monesti ky­syi­vät, että jokos olen miehen löy­tä­nyt"

31.07.2022 07:00 27
Tilaajille
Oulun tuomiokirkkoseurakunta osallistuu Oulu Prideen elokuussa – ohjelmassa muun muassa keskustelutilaisuus ja Sateenkaarimessu

Oulun tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­ta osal­lis­tuu Oulu Prideen elo­kuus­sa – oh­jel­mas­sa muun muassa kes­kus­te­lu­ti­lai­suus ja Sa­teen­kaa­ri­mes­su

25.07.2022 12:35 16
Pride on myös Oululle tärkeä, tervetullut tapahtuma
Pääkirjoitus

Pride on myös Oululle tärkeä, ter­ve­tul­lut ta­pah­tu­ma

28.06.2022 20:00 30
Tilaajille