Marjanpoimijat
Selvitimme kohuvideon taustan: Metsästäjät tuputtivat marjanpoimijoille hirven sisäelimiä ja kuvasivat videon – Poimijat pitivät elimiä marjalaatikoiden päällä ja valmistivat lahjoitetusta maksasta ruokaa

Sel­vi­tim­me ko­hu­vi­deon taus­tan: Met­säs­tä­jät tu­put­ti­vat mar­jan­poi­mi­joil­le hirven si­sä­eli­miä ja ku­va­si­vat videon – Poi­mi­jat pitivät elimiä mar­ja­laa­ti­koi­den päällä ja val­mis­ti­vat lah­joi­te­tus­ta mak­sas­ta ruokaa

07.09.2020 12:23 1
Tilaajille
Marjoja poimitaan yhä sata vuotta vanhoilla välineillä – "Marjayrityksen ei kannata investoida miljoonia jalostuslaitteisiin, jos raaka-ainevirta on epävarmaa"

Marjoja poi­mi­taan yhä sata vuotta van­hoil­la vä­li­neil­lä – "Mar­jay­ri­tyk­sen ei kannata in­ves­toi­da mil­joo­nia ja­los­tus­lait­tei­siin, jos raa­ka-ai­ne­vir­ta on epä­var­maa"

31.08.2020 17:02 0
Tilaajille
Thaimaa sallii marjanpoimijoiden tulon Suomeen, mutta yrittäjät eivät pidä vielä mitään varmana – Ruotsiin poimijoita on jo saapunut

Thaimaa sallii mar­jan­poi­mi­joi­den tulon Suo­meen, mutta yrit­tä­jät eivät pidä vielä mitään varmana – Ruot­siin poi­mi­joi­ta on jo saa­pu­nut

31.07.2020 15:00 0
Tilaajille
Jesse treenasi hillakautta varten pyöräilemällä kymmeniä kilometrejä ja tekemällä satoja punnerruksia päivässä – Kuusamossa hillahulluus uudella tasolla, sankoja kerätään täyteen yötä myöten

Jesse tree­na­si hil­la­kaut­ta varten pyö­räi­le­mäl­lä kym­me­niä ki­lo­met­re­jä ja te­ke­mäl­lä satoja pun­ner­ruk­sia päi­väs­sä – Kuu­sa­mos­sa hil­la­hul­luus uudella ta­sol­la, sankoja ke­rä­tään täyteen yötä myöten

29.07.2020 16:00 0
Tilaajille
Marjayrittäjän mukaan päätös thaipoimijoiden pääsystä Suomeen tuli liian myöhään: "Tässä ollaan puukko kurkulla"

Mar­ja­yrit­tä­jän mukaan päätös thai­poi­mi­joi­den pää­sys­tä Suomeen tuli liian myö­hään: "Tässä ollaan puukko kur­kul­la"

25.07.2020 18:29 1
Thaimaan marjanpoimijat pääsevät Suomeen, tulolle asetettu tarkat ehdot – viisumikäsittely alkaa ensi viikolla

Thai­maan mar­jan­poi­mi­jat pää­se­vät Suo­meen, tulolle ase­tet­tu tarkat ehdot – vii­su­mi­kä­sit­te­ly alkaa ensi vii­kol­la

25.07.2020 12:16 24
Ranualaiset poimijat nettoavat hyvästä hillakesästä jopa parin miljoonan potin – kunta tarjoaa paikallisille ilmaisen poimijateltan

Ra­nua­lai­set poi­mi­jat net­toa­vat hyvästä hil­la­ke­säs­tä jopa parin mil­joo­nan potin – kunta tarjoaa pai­kal­li­sil­le il­mai­sen poi­mi­ja­tel­tan

22.07.2020 21:26 1
Tulossa mainio hillavuosi ja muutenkin marjasadosta hyvä – pelastuuko elintarviketeollisuus suomalaisvoimin?

Tulossa mainio hil­la­vuo­si ja muu­ten­kin mar­ja­sa­dos­ta hyvä – pe­las­tuu­ko elin­tar­vi­ke­teol­li­suus suo­ma­lais­voi­min?

10.07.2020 06:00 2
Lukijalta Mielipide Pirkko Liikanen

Ko­ti­mai­sen marjan arvo ja ar­vos­tus kul­ke­nee myös käsi kädessä hinnan kanssa

17.06.2020 07:00 0
Tilaajille
Thaipoimijoita ehkä sittenkin Suomeen – Ministeriö: Edistystä on tapahtunut

Thai­poi­mi­joi­ta ehkä sit­ten­kin Suomeen – Mi­nis­te­riö: Edis­tys­tä on ta­pah­tu­nut

15.06.2020 13:01 3
Lukijalta Mielipide Markku Lämsä

Miksi suo­ma­lai­set eivät mar­jas­ta?

11.06.2020 08:00 2
Tilaajille