Esiselvitys: Po­lii­sin mukaan Oulun kau­pun­gin­joh­toa ei epäillä vir­ka­ri­kok­sis­ta

Kärpät: NHL-asian­tun­ti­ja Kärp­pien yl­lä­tys­han­kin­nas­ta: ”Hy­vä­kun­toi­nen Nick Ritchie on yli­voi­mai­nen pelaaja Suomen lii­gaan”

Ukrainan pakolaiset: Marian syn­ny­tys alkoi samana iltana kun tieto Oulun pak­ko­läh­dös­tä tuli

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

tapaturmat
Kemiläisperheen lapsella oli kirjaimellisesti sydän kurkussa – hurja röntgenkuva sai lääkärin lähettämään perheen OYSiin

Ke­mi­läis­per­heen lap­sel­la oli kir­jai­mel­li­ses­ti sydän kur­kus­sa – hurja rönt­gen­ku­va sai lää­kä­rin lä­het­tä­mään perheen OYSiin

19.10.2023 12:23 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Po­ti­laan pääs­tä­vä heti asian­mu­kai­seen hoitoon

18.04.2023 05:00 3
Tilaajille
IS: Ylläksellä sattui perjantaina vakava rinneturma, laskija löytyi tajuttomana rinteestä

IS: Yl­läk­sel­lä sattui per­jan­tai­na vakava rin­ne­tur­ma, laskija löytyi ta­jut­to­ma­na rin­tees­tä

08.04.2023 13:57 1
Tilaajille
Pudasjärven uimarantahaverista sakkoja kahdelle virkamiehelle – 15-vuotias poika loukkaantui vakavasti sukellettuaan pää edellä järven pohjaan

Pu­das­jär­ven ui­ma­ran­ta­ha­ve­ris­ta sakkoja kah­del­le vir­ka­mie­hel­le – 15-vuo­tias poika louk­kaan­tui va­ka­vas­ti su­kel­let­tuaan pää edellä järven pohjaan

27.02.2023 16:56 4
Tilaajille
"On sattunut hirvittävän valitettava tapaus" – Oikeus jatkoi Pudasjärven uimarantahaverin käsittelyä, kuultavan mukaan rannalla oli ollut sukeltamisen kieltäviä kylttejä

"On sat­tu­nut hir­vit­tä­vän va­li­tet­ta­va tapaus" – Oikeus jatkoi Pu­das­jär­ven ui­ma­ran­ta­ha­ve­rin kä­sit­te­lyä, kuul­ta­van mukaan ran­nal­la oli ollut su­kel­ta­mi­sen kiel­tä­viä kylt­te­jä

24.01.2023 17:18 4
Tilaajille
Pudasjärven uimarantahaverin oikeuskäsittely jatkui –15-vuotias poika sai hengenvaaralliset vammat, syyttäjän mielestä pää edellä sukeltaminen olisi pitänyt kieltää

Pu­das­jär­ven ui­ma­ran­ta­ha­ve­rin oi­keus­kä­sit­te­ly jatkui –15-vuo­tias poika sai hen­gen­vaa­ral­li­set vammat, syyt­tä­jän mie­les­tä pää edellä su­kel­ta­mi­nen olisi pitänyt kieltää

23.01.2023 17:03 4
Tilaajille
Hiirosen tapaturmapäivystyksessä hoito on huipputasoa ja magneettikuviin pääsee pikavauhtia – Päivystyksen toimintamalli mahdollistaa nopean ja tehokkaan hoidon
Mainos Pihlajalinna

Hii­ro­sen ta­pa­tur­ma­päi­vys­tyk­ses­sä hoito on huip­pu­ta­soa ja mag­neet­ti­ku­viin pääsee pi­ka­vauh­tia – Päi­vys­tyk­sen toi­min­ta­mal­li mah­dol­lis­taa nopean ja te­hok­kaan hoidon

16.12.2022 09:44
HUS: jopa 90 prosenttia sähköpotkulautailijoiden kasvomurtumista tapahtui humalassa

HUS: jopa 90 pro­sent­tia säh­kö­pot­ku­lau­tai­li­joi­den kas­vo­mur­tu­mis­ta ta­pah­tui hu­ma­las­sa

13.12.2022 11:28 1
Syytteet: 15-vuotias poika hyppäsi pää edellä laiturilta ja loukkaantui Pudasjärvellä – Yllätyskäänne oikeudessa: Ovatko oikeat henkilöt syytettyinä?

Syyt­teet: 15-vuo­tias poika hyppäsi pää edellä lai­tu­ril­ta ja louk­kaan­tui Pu­das­jär­vel­lä – Yl­lä­tys­kään­ne oi­keu­des­sa: Ovatko oikeat hen­ki­löt syy­tet­tyi­nä?

19.10.2022 12:49 5
Tilaajille
Sähköpotkulautoihin liittyvät vahingot huimassa kasvussa – tapaturmat, varkaudet ja rikkoutumiset näkyvät tilastoissa

Säh­kö­pot­ku­lau­toi­hin liit­ty­vät va­hin­got hui­mas­sa kas­vus­sa – ­ta­pa­tur­mat, var­kau­det ja rik­kou­tu­mi­set näkyvät ti­las­tois­sa

23.08.2022 08:26 12
Suomessa hukkui kesäkuussa kaikkiaan 18 ihmistä – helppo muistisääntö auttaa pitämään mielessä, miten toimia hukkuvan pelastamiseksi

Suo­mes­sa hukkui ke­sä­kuus­sa kaik­kiaan 18 ihmistä – helppo muis­ti­sään­tö auttaa pi­tä­mään mie­les­sä, miten toimia huk­ku­van pe­las­ta­mi­sek­si

04.07.2022 15:56 1
Korona-ajan pentubuumi on lisännyt tapaturmia – ”Koirien remmikäyttäytymisessä ja sosiaalistamisessa on selkeitä puutteita"

Ko­ro­na-ajan pen­tu­buu­mi on li­sän­nyt ta­pa­tur­mia – ”Koi­rien rem­mi­käyt­täy­ty­mi­ses­sä ja so­siaa­lis­ta­mi­ses­sa on sel­kei­tä puut­tei­ta"

10.09.2021 09:00 5
Syyttäjä vaatii kahdelle rangaistuksia tapauksesta, jossa poliisia ammuttiin käteen Ka­jaa­nin po­lii­si­ase­mal­la – syytetyt eivät huomanneet aseen vaihtumista

Syyt­tä­jä vaatii kah­del­le ran­gais­tuk­sia ta­pauk­ses­ta, jossa po­lii­sia am­mut­tiin käteen Ka­jaa­nin po­lii­si­ase­mal­la – syy­te­tyt eivät huo­man­neet aseen vaih­tu­mis­ta

28.06.2021 13:36 1
Tilaajille
Työmatkapyöräilyn suosio kasvaa, mutta tapaturmia sattuu aiempaa enemmän – "Tärkeintä on oikea tilannenopeus"

Työ­mat­ka­pyö­räi­lyn suosio kasvaa, mutta ta­pa­tur­mia sattuu aiempaa enemmän – "Tär­kein­tä on oikea ti­lan­ne­no­peus"

28.05.2021 12:31 3
Tilaajille
Varusmiehet ottivat kuvia naamioasuissa Kainuun prikaatissa, yhden puku syttyi palamaan ja aiheutti vakavat palovammat – poliisi aloitti esitutkinnan

Va­rus­mie­het ottivat kuvia naa­mio­asuis­sa Kainuun pri­kaa­tis­sa, yhden puku syttyi pa­la­maan ja ai­heut­ti vakavat pa­lo­vam­mat – poliisi aloitti esi­tut­kin­nan

15.12.2020 16:53 3
Mies hyppäsi vauhdissa autosta moottoritien rampilla Hiirosessa tiistai-iltana – "Pyöri kuin nukke", kertoo silminnäkijä

Mies hyppäsi vauh­dis­sa autosta moot­to­ri­tien ram­pil­la Hii­ro­ses­sa tiis­tai-il­ta­na – "Pyöri kuin nukke", kertoo sil­min­nä­ki­jä

02.09.2020 10:27 1