Oulun kaupunki: Kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä antaa en­sim­mäi­sen bud­jet­ti­esi­tyk­sen­sä

Rakentaminen: Uusista asun­nois­ta tulee pulaa ensi vuonna ja se nostaa asu­mi­sen hintaa

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Työturvallisuusrikokset
Työntekijä loukkaantui jäädessään liikkuvan lautanipun ja pilarin väliin –  Oulun käräjäoikeus langetti esimiehelle ja yritykselle sakot

Työn­te­ki­jä louk­kaan­tui jää­des­sään liik­ku­van lau­ta­ni­pun ja pilarin väliin –  Oulun kä­rä­jä­oi­keus lan­get­ti esi­mie­hel­le ja yri­tyk­sel­le sakot

21.09.2023 14:00 2
Tilaajille
Syyte: Rakennusfirmassa tiedettiin sirkkelin olevan puutteellisesti suojattu, mutta asialle ei tehty mitään – työntekijä loukkasi kätensä

Syyte: Ra­ken­nus­fir­mas­sa tie­det­tiin sirk­ke­lin olevan puut­teel­li­ses­ti suo­jat­tu, mutta asialle ei tehty mitään – työn­te­ki­jä louk­ka­si kätensä

20.09.2023 15:10 2
Tilaajille
Trukkikuski loukkaantui Oulussa, kaksi vastuuhenkilöä ja yhtiö tuomittiin sakkoihin

Truk­ki­kus­ki louk­kaan­tui Ou­lus­sa, kaksi vas­tuu­hen­ki­löä ja yhtiö tuo­mit­tiin sak­koi­hin

25.04.2023 15:52 4
Tilaajille
Mies loukkaantui lumenpudotustyön yhteydessä Oulussa – oikeudessa tuomiot työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta

Mies louk­kaan­tui lu­men­pu­do­tus­työn yh­tey­des­sä Oulussa – oi­keu­des­sa tuomiot työ­tur­val­li­suus­ri­kok­ses­ta ja vam­man­tuot­ta­muk­ses­ta

06.04.2023 13:19 1
Tilaajille
Jäisellä ruoppauslautalla työskennellyt tipahti hyiseen mereen Oulussa – hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion

Jäi­sel­lä ruop­paus­lau­tal­la työs­ken­nel­lyt tipahti hyiseen mereen Oulussa – ho­vi­oi­keus kumosi kä­rä­jä­oi­keu­den tuomion

31.03.2023 14:50
Tilaajille
Työntekijä menetti tajuntansa tyhjentäessään öljysäiliötä Oulun Vihreäsaaren satamassa – käräjäoikeus tuomitsi kahdelle sakkoja

Työn­te­ki­jä menetti ta­jun­tan­sa tyh­jen­täes­sään öl­jy­säi­liö­tä Oulun Vih­reä­saa­ren sa­ta­mas­sa – ­kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si kah­del­le sakkoja

01.03.2023 22:00
Tilaajille
Nuori työntekijä kuoli valmistaessaan kuivajäätä Oulussa – kahdelle tuomio oikeudessa

Nuori työn­te­ki­jä kuoli val­mis­taes­saan kui­va­jää­tä Oulussa – kah­del­le tuomio oi­keu­des­sa

22.02.2023 15:19 1
Tilaajille
Telineasentaja vammautui järkyttävässä työtapaturmassa SSAB:n tehdasalueella Raahessa – käräjäoikeus tuomitsi useita henkilöitä ja yhtiöitä sakkoihin

Te­li­ne­asen­ta­ja vam­mau­tui jär­kyt­tä­väs­sä työ­ta­pa­tur­mas­sa SSAB:n teh­das­alueel­la Raa­hes­sa – kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si useita hen­ki­löi­tä ja yh­tiöi­tä sak­koi­hin

31.01.2023 16:00 7
Tilaajille
Pohjoispohjalaisen sahan työntekijä sai vamman työtapaturmassa – yritys tuomittiin 20 000 euron yhteisösakkoon

Poh­jois­poh­ja­lai­sen sahan työn­te­ki­jä sai vamman työ­ta­pa­tur­mas­sa – yritys tuo­mit­tiin 20 000 euron yh­tei­sö­sak­koon

27.01.2023 14:44 3
Tilaajille
Ravintolayrittäjä haukkui, huusi ja piti työntekijöiden sairauslomia turhina – Oulun käräjäoikeus tuomitsi sakkoihin

Ra­vin­to­la­yrit­tä­jä hauk­kui, huusi ja piti työn­te­ki­jöi­den sai­raus­lo­mia turhina – Oulun kä­rä­jä­oi­keus tuo­mit­si sak­koi­hin

05.01.2023 15:10 43
Tilaajille
Oulun moottoritien kupeessa olleella rakennustyömaalla sattui vaaratilanne – hovioikeus muutti työturvallisuusrikoksista annettua tuomiota

Oulun moot­to­ri­tien ku­pees­sa ol­leel­la ra­ken­nus­työ­maal­la sattui vaa­ra­ti­lan­ne – ho­vi­oi­keus muutti työ­tur­val­li­suus­ri­kok­sis­ta an­net­tua tuo­mio­ta

21.12.2022 16:15 5
Tilaajille
Oulun seudulla toimivan ravintolan Oiva-arvio huononi – Syyte: Yrittäjä syyllisti työntekijää ja aloitti haukkumisen, kiusaamisen ja potkuilla uhkailun

Oulun seu­dul­la toi­mi­van ra­vin­to­lan Oi­va-ar­vio huononi – Syyte: Yrit­tä­jä syyl­lis­ti työn­te­ki­jää ja aloitti hauk­ku­mi­sen, kiu­saa­mi­sen ja pot­kuil­la uh­kai­lun

13.12.2022 15:33 4
Tilaajille
Työntekijä loukkasi kätensä klapikoneeseen Ylivieskassa, kolmelle sakkoja työturvallisuusrikoksesta – kaupunki joutuu maksamaan 10 000 euroa

Työn­te­ki­jä louk­ka­si kätensä kla­pi­ko­nee­seen Yli­vies­kas­sa, kol­mel­le sakkoja työ­tur­val­li­suus­ri­kok­ses­ta – kau­pun­ki joutuu mak­sa­maan 10 000 euroa

07.12.2022 16:09 5
Tilaajille
Työturvallisuusrikos toi sakkotuomion – oululaisen rakennusyhtiön toimitusjohtajalle maksettavaa yli 8 000 euroa

Työ­tur­val­li­suus­ri­kos toi sak­ko­tuo­mion – ou­lu­lai­sen ra­ken­nus­yh­tiön toi­mi­tus­joh­ta­jal­le mak­set­ta­vaa yli 8 000 euroa

16.11.2022 17:15 5
Tilaajille
"Kerkesin karjaista, että älä älä" – Klapikonehaverissa sormensa menettänyt kertoi oikeudessa työtapaturmastaan

"Ker­ke­sin kar­jais­ta, että älä älä" – Kla­pi­ko­ne­ha­ve­ris­sa sor­men­sa me­net­tä­nyt kertoi oi­keu­des­sa työ­ta­pa­tur­mas­taan

06.10.2022 18:34 7
Tilaajille
Polttopuita tehnyt työntekijä loukkasi kätensä klapikoneeseen – Ylivieskan kaupungille vaaditaan vähintään 10 000 euron yhteisösakkoa

Polt­to­pui­ta tehnyt työn­te­ki­jä louk­ka­si kätensä kla­pi­ko­nee­seen – Yli­vies­kan kau­pun­gil­le vaa­di­taan vä­hin­tään 10 000 euron yh­tei­sö­sak­koa

06.10.2022 12:26 2
Tilaajille
Kainuun käräjäoikeus antoi tuomion Terrafamella sattuneesta työturvallisuusrikoksesta – Kaivinkone tippui kuljettajineen vesimonttuun

Kainuun kä­rä­jä­oi­keus antoi tuomion Ter­ra­fa­mel­la sat­tu­nees­ta työ­tur­val­li­suus­ri­kok­ses­ta – Kai­vin­ko­ne tippui kul­jet­ta­ji­neen ve­si­mont­tuun

21.07.2022 18:21 4
Tilaajille
Työmies loukkaantui, kun nojatikkaat luisuivat alta oululaisella rakennustyömaalla – oikeus tuomitsi vastuuhenkilöt ja firman sakkoihin

Työmies louk­kaan­tui, kun no­ja­tik­kaat lui­sui­vat alta ou­lu­lai­sel­la ra­ken­nus­työ­maal­la – oikeus tuo­mit­si vas­tuu­hen­ki­löt ja firman sak­koi­hin

19.01.2022 10:50
Tilaajille
J. Kärkkäinen Oy:lle 10 000 euron yhteisösakko – yhtiö laiminlöi nuorten  työturvallisuuslainsäädännön noudattamisen ja kesätyöntekijä loukkaantui

J. Kärk­käi­nen Oy:lle 10 000 euron yh­tei­sö­sak­ko – yhtiö lai­min­löi nuorten työ­tur­val­li­suus­lain­sää­dän­nön nou­dat­ta­mi­sen ja ke­sä­työn­te­ki­jä louk­kaan­tui

08.12.2021 14:36 10
Tilaajille
Työmies putosi väärin kasatulta telineeltä ja loukkaantui Oulussa – työnjohtajalle tuomio, mutta ei rangaistusta

Työmies putosi väärin ka­sa­tul­ta te­li­neel­tä ja louk­kaan­tui Oulussa – työn­joh­ta­jal­le tuomio, mutta ei ran­gais­tus­ta

26.10.2021 10:41 3
Tilaajille