Tulipalot: Oulun Top­pi­las­sa syttyi aa­muyöl­lä kolmas ta­hal­li­sek­si epäilty palo

Koulut: Oulun ainoa kak­si­kie­li­nen enk­ku­luok­ka pyörii Poh­jois-Ri­ta­har­jus­sa

Ihmiset: Hai­luo­to­lai­sel­la Juha Topilla on tai­to­ja, joiden vuoksi elo­ku­va­tuo­tan­not soit­ta­vat hänelle

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Kasvit
Koivut ovat yhä runsaassa lehdessä Oulun Saaristonkadulla –  Syksyn poikkeukselliset säät sekoittivat puiden talveentumisprosessin

Koivut ovat yhä run­saas­sa leh­des­sä Oulun Saa­ris­ton­ka­dul­la –  Syksyn poik­keuk­sel­li­set säät se­koit­ti­vat puiden tal­veen­tu­misp­ro­ses­sin

19.12.2023 14:30 8
Tilaajille
Miten nämä oudot puut ovat syntyneet? Selvitimme vastaukset kuuteen Kalevan lukijoiden kysymykseen

Miten nämä oudot puut ovat syn­ty­neet? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set kuuteen Kalevan lu­ki­joi­den ky­sy­myk­seen

04.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Hailuodossa kasvaa jänniä puita – Kysyimme, miksi ne ovat sellaisia

Hai­luo­dos­sa kasvaa jänniä puita – Ky­syim­me, miksi ne ovat sel­lai­sia

18.10.2023 12:24 8
Tilaajille
Ruskavahti ennustaa ruskan väriloiston – Tekoäly hyödyntää tiekamerakuvia

Rus­ka­vah­ti en­nus­taa ruskan vä­ri­lois­ton – Tekoäly hyö­dyn­tää tie­ka­me­ra­ku­via

17.09.2023 18:50 1
Tilaajille
Miksi suo säilöö ruumiit häkellyttävän hyvin, entä ovatko virvatulet totta? – Suot kätkevät sisäänsä monenlaisia arvoituksia, tässä viisi jännittävintä

Miksi suo säilöö ruumiit hä­kel­lyt­tä­vän hyvin, entä ovatko vir­va­tu­let totta? – Suot kät­ke­vät si­sään­sä mo­nen­lai­sia ar­voi­tuk­sia, tässä viisi jän­nit­tä­vin­tä

19.08.2023 18:00 4
Tilaajille
Koivun siementä on Oulussa paikoin kinoksittain, mutta määrä ei välttämättä ole epätavallisen suuri

Koivun sie­men­tä on Oulussa paikoin ki­nok­sit­tain, mutta määrä ei vält­tä­mät­tä ole epä­ta­val­li­sen suuri

04.08.2023 16:00 6
Tilaajille
Marjayrittäjä Limingasta ostaa marjat paikallisilta – Thaimaalaisia poimijoita tulee sittenkin Suomeen, mutta vain pari tuhatta

Mar­ja­yrit­tä­jä Li­min­gas­ta ostaa marjat pai­kal­li­sil­ta – Thai­maa­lai­sia poi­mi­joi­ta tulee sit­ten­kin Suo­meen, mutta vain pari tuhatta

11.07.2023 18:00 5
Tilaajille
Kihokista maksetaan kerääjälle nyt 48 euroa kilolta, enemmänkin – Lihansyöjäkasvia otetaan nyt ensimmäistä kertaa vastaan Oulussa

Ki­ho­kis­ta mak­se­taan ke­rää­jäl­le nyt 48 euroa ki­lol­ta, enem­män­kin – Li­han­syö­jä­kas­via otetaan nyt en­sim­mäis­tä kertaa vastaan Oulussa

11.07.2023 12:00 6
Tilaajille
Vieraskasveista yritetään päästä eroon Oulussa talkoiden voimin – lupiinia voi torjua keräämällä kukat maljakkoon

Vie­ras­kas­veis­ta yri­te­tään päästä eroon Oulussa tal­koi­den voimin – lu­pii­nia voi torjua ke­rää­mäl­lä kukat mal­jak­koon

26.06.2023 15:56 11
Hedelmäpuu voi olla elämänmittainen kaveri – ja tuottaa satoa jopa sata vuotta

He­del­mä­puu voi olla elä­män­mit­tai­nen kaveri – ja tuottaa satoa jopa sata vuotta

22.06.2023 06:30
Tilaajille
Kierrätyskeskuksen tapahtumassa vaihdetaan taimia ja tehdään taidetta Oulussa

Kier­rä­tys­kes­kuk­sen ta­pah­tu­mas­sa vaih­de­taan taimia ja tehdään tai­det­ta Oulussa

09.06.2023 12:31
Kesäkuu alkoi, mutta hallakartta hohkaa sinisenä – Miten käy mustikka- ja hillasadon?

Kesäkuu alkoi, mutta hal­la­kart­ta hohkaa si­ni­se­nä – Miten käy mus­tik­ka- ja hil­la­sa­don?

03.06.2023 15:59 4
Tilaajille
Kevään hittikasvit hamstrataan puutarhojen hyllyistä Oulussa – moni haluaa juuri näitä taimia

Kevään hit­ti­kas­vit hamst­ra­taan puu­tar­ho­jen hyl­lyis­tä Oulussa – moni haluaa juuri näitä taimia

19.05.2023 15:31 7
Tilaajille
Yhteensä 12 000 kasvia viedään ensi kuussa ympäri Oulua – kesäkukkien istutuksessa kunnioitetaan perinteitä ja vaalitaan punaisia värejä

Yh­teen­sä 12 000 kasvia viedään ensi kuussa ympäri Oulua – ­ke­sä­kuk­kien is­tu­tuk­ses­sa kun­nioi­te­taan pe­rin­tei­tä ja vaa­li­taan pu­nai­sia värejä

17.05.2023 06:00 9
Tilaajille
Mustikka runsastuu, hilla taantuu – Tuhansien koealojen verkosto kertoo metsä- ja suokasvillisuuden muutoksista

Mus­tik­ka run­sas­tuu, hilla taantuu – ­Tu­han­sien koe­alo­jen ver­kos­to kertoo metsä- ja suo­kas­vil­li­suu­den muu­tok­sis­ta

28.02.2023 14:06 4
Tilaajille
Oulun kasvisto muuttuu – Sataman erikoisia kasveja havainnoitiin Oulussa ahkerasti jo 1800-luvulla

Oulun kas­vis­to muuttuu – Sataman eri­koi­sia kasveja ha­vain­noi­tiin Oulussa ah­ke­ras­ti jo 1800-lu­vul­la

04.02.2023 07:00 5
Tilaajille
Kuolleet kasvit kiehtovat kasvitieteilijää – Oululainen Ari-Pekka Huhta teki talviasuisten kasvien määritysoppaan

Kuol­leet kasvit kieh­to­vat kas­vi­tie­tei­li­jää – Ou­lu­lai­nen Ari-Pek­ka Huhta teki tal­vi­asuis­ten kasvien mää­ri­tys­op­paan

16.11.2022 19:00
Tilaajille
Voisiko autioituneen asuinalueen jättääkin luonnon armoille? Arttu Hirvosta koukuttavat paikat, joita luonto valtaa hitaasti takaisin

Voisiko au­tioi­tu­neen asuin­alueen jät­tää­kin luonnon ar­moil­le? Arttu Hir­vos­ta kou­kut­ta­vat paikat, joita luonto valtaa hi­taas­ti ta­kai­sin

13.09.2022 16:30
Tilaajille
Panimme kesän marjat paremmuusjärjestykseen: Top 10 -listalla mahtuu hieman oudompiakin metsän antimia

Panimme kesän marjat pa­rem­muus­jär­jes­tyk­seen: Top 10 -lis­tal­la mahtuu hieman ou­dom­pia­kin metsän antimia

31.07.2022 14:30
Tilaajille
Arvio: Kuvataiteilija Hannele Peltorinteen pelkistetyt teokset kertovat kasvien hiljaisesta voimasta

Arvio: Ku­va­tai­tei­li­ja Hannele Pel­to­rin­teen pel­kis­te­tyt teokset ker­to­vat kasvien hil­jai­ses­ta voi­mas­ta

30.07.2022 14:30
Tilaajille