Hiirosen henkirikos käräjillä: Ve­lan­pe­rin­näs­tä syy­tet­ty: "Jos huu­me­maail­mas­sa tekee rot­tai­lu­jut­tu­ja, silloin ta­pah­tuu"

Luonto: Rau­hoi­te­tut vii­ta­sam­ma­kot puo­lit­ti­vat Kaak­ku­riin suun­ni­tel­lun ison ra­ken­nus­hank­keen

Luitko jo tämän: OYSissa on jou­dut­tu sul­ke­maan kym­me­nen leik­kaus­sa­lia

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Tähtitiede
Oulunkin taivaalla nähtiin harvinaisen kirkas tulipallo vaali-iltana – lensi 200 kilometriä kymmenessä sekunnissa ja katosi Ruotsiin

Ou­lun­kin tai­vaal­la nähtiin har­vi­nai­sen kirkas tu­li­pal­lo vaa­li-il­ta­na – lensi 200 ki­lo­met­riä kym­me­nes­sä se­kun­nis­sa ja katosi Ruot­siin

03.04.2023 18:07 5
Tilaajille
JP Metsävainio on kehittänyt kahdeksan vuotta uutta kuvaustekniikkaa, joka näennäisesti rikkoo kuvauksen sääntöjä

JP Met­sä­vai­nio on ke­hit­tä­nyt kah­dek­san vuotta uutta ku­vaus­tek­niik­kaa, joka näen­näi­ses­ti rikkoo ku­vauk­sen sään­tö­jä

01.11.2022 14:04 1
Oulun vesitornin tähtitorni pysyy kiinni yleisöltä – "Ei voitu enää sallia kulkemista omilla avaimilla"

Oulun ve­si­tor­nin täh­ti­tor­ni pysyy kiinni ylei­söl­tä – "Ei voitu enää sallia kul­ke­mis­ta omilla avai­mil­la"

12.10.2022 18:13 10
Tilaajille
Oulun kaupungille tulee valituksia liian kirkkaista ja häiritsevistä mainosvaloista – kysyimme, mitä kaupunki aikoo tehdä valosaasteen poistamiseksi

Oulun kau­pun­gil­le tulee va­li­tuk­sia liian kirk­kais­ta ja häi­rit­se­vis­tä mai­nos­va­lois­ta – ky­syim­me, mitä kau­pun­ki aikoo tehdä va­lo­saas­teen pois­ta­mi­sek­si

28.08.2022 14:29 30
Tilaajille
Oululainen tähtitieteilijä on seurannut, kuinka valosaaste on vuosikymmenten aikana vallannut Oulun taivaankannen – "Tähtien katoaminen typistää maailmankuvaamme"

Ou­lu­lai­nen täh­ti­tie­tei­li­jä on seu­ran­nut, kuinka va­lo­saas­te on vuo­si­kym­men­ten aikana val­lan­nut Oulun tai­vaan­kan­nen – "Täh­tien ka­toa­mi­nen ty­pis­tää maail­man­ku­vaam­me"

28.08.2022 06:03 11
Tilaajille
Näyttävä tähdenlentoparvi räiskyy yötaivaalla tulevana viikonloppuna – taivas on riittävän pimeä vain Oulun eteläpuolella

Näyt­tä­vä täh­den­len­to­par­vi räiskyy yö­tai­vaal­la tu­le­va­na vii­kon­lop­pu­na – taivas on riit­tä­vän pimeä vain Oulun ete­lä­puo­lel­la

08.08.2022 13:36
Tähtitieteellinen unioni nimesi asteroidin suomalaisen yhdistyksen mukaan – Tähtiseuraursa kiertää aurinkoa Marsin ja Jupiterin ratojen välissä

Täh­ti­tie­teel­li­nen unioni nimesi as­te­roi­din suo­ma­lai­sen yh­dis­tyk­sen mukaan – Täh­ti­seu­raur­sa kiertää au­rin­koa Marsin ja Ju­pi­te­rin ratojen välissä

20.04.2022 09:42
Dennis Lehtonen muutti pimeän perässä Lappiin, poltti itsensä loppuun ja suunnittelee nyt tähtitieteen sijaan ihan muuta ammattia: "On ollut kausia, kun en ole halunnut kuullakaan koko aiheesta"

Dennis Leh­to­nen muutti pimeän perässä Lap­piin, poltti itsensä loppuun ja suun­nit­te­lee nyt täh­ti­tie­teen sijaan ihan muuta am­mat­tia: "On ollut kausia, kun en ole ha­lun­nut kuul­la­kaan koko ai­hees­ta"

03.04.2022 15:13
Tilaajille
Parikymmentä tähdenlentoa saattaa näkyä taivaalla puolen tunnin aikana keskiviikkoyönä

Pa­ri­kym­men­tä täh­den­len­toa saattaa näkyä tai­vaal­la puolen tunnin aikana kes­ki­viik­ko­yö­nä

30.08.2021 10:35 2
Tilaajille
Osittainen auringonpimennys näkyy torstaina iltapäivällä parhaiten pohjoisessa – katso ohjeet, miten ilmiötä voi seurata Oulun korkeudella

Osit­tai­nen au­rin­gon­pi­men­nys näkyy tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä par­hai­ten poh­joi­ses­sa – katso ohjeet, miten ilmiötä voi seurata Oulun kor­keu­del­la

08.06.2021 09:51 3
Tilaajille
Perseverance-kulkijalla on kuuden ja puolen metrin etumatka – oululainen planetologi Petri Kostama viehättyi Marsin pinnalla puhaltavien tuulten äänistä

Per­se­ve­ran­ce-kul­ki­jal­la on kuuden ja puolen metrin etu­mat­ka – ou­lu­lai­nen pla­ne­to­lo­gi Petri Kostama vie­hät­tyi Marsin pin­nal­la pu­hal­ta­vien tuulten äänistä

27.03.2021 17:00
Tilaajille
Näin löydät Vaarojen meren ja Tychon  - Tähtitieteellinen yhdistys haastaa etsimään sata kohdetta taivaalta

Näin löydät Vaa­ro­jen meren ja Tychon - Täh­ti­tie­teel­li­nen yh­dis­tys haastaa et­si­mään sata koh­det­ta tai­vaal­ta

27.02.2021 11:00
Tilaajille