Työelämä: Ou­lu­lai­nen Simo Ke­kä­läi­nen tapasi kiin­nos­ta­van eng­lan­ti­lai­sen ja hieroo nyt kaup­po­ja Va­lio­lii­ga­seu­ran kanssa

Liikenne: Hurjaa yli­no­peut­ta ajanut au­toi­li­ja jäi kiinni Kuu­sa­mon­tiel­lä Oulussa

Luitko jo tämän: Ou­lu­lai­sen Paulus Män­ty­län, 33, rin­nas­sa sykkii jo kolmas sydän

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Taivaan ilmiöt
Revontulia on luvassa Oulun taivaalla viikonloppuna – katso Oulun tähtitieteellisen yhdistyksen puheenjohtajan vinkit taivaantulien katsomiseen

Re­von­tu­lia on luvassa Oulun tai­vaal­la vii­kon­lop­pu­na – katso Oulun täh­ti­tie­teel­li­sen yh­dis­tyk­sen pu­heen­joh­ta­jan vinkit tai­vaan­tu­lien kat­so­mi­seen

24.03.2023 18:00 3
Tilaajille
Ursa: Lokakuun tulipallon aiheuttaja tuli aurinkokunnan ulkopuolelta – tähtiharrastajien havainnot olivat tärkeässä roolissa

Ursa: Lo­ka­kuun tu­li­pal­lon ai­heut­ta­ja tuli au­rin­ko­kun­nan ul­ko­puo­lel­ta – täh­ti­har­ras­ta­jien ha­vain­not olivat tär­keäs­sä roo­lis­sa

01.03.2023 08:05
Ursa: Näyttävä tulipallo valaisi taivasta tiistai-iltana – havaintoja kertynyt yli 200, valopallo nähtiin myös Oulussa

Ursa: Näyt­tä­vä tu­li­pal­lo valaisi tai­vas­ta tiis­tai-il­ta­na – ­ha­vain­to­ja ker­ty­nyt yli 200, va­lo­pal­lo nähtiin myös Oulussa

01.03.2023 23:09 21
Tutkimus: Komeetan jättimäisen purkauksen pölyjäljet ovat havaittavissa kesällä

Tut­ki­mus: Ko­mee­tan jät­ti­mäi­sen pur­kauk­sen pö­ly­jäl­jet ovat ha­vait­ta­vis­sa kesällä

23.05.2022 09:49
Erittäin kirkkaasta tulipallosta on tullut yli 100 havaintoa Ursalle – silminnäkijä Pyhäjärvellä: "Suurin näkemäni tulipallo"

Erit­täin kirk­kaas­ta tu­li­pal­los­ta on tullut yli 100 ha­vain­toa Ursalle – sil­min­nä­ki­jä Py­hä­jär­vel­lä: "Suurin nä­ke­mä­ni tu­li­pal­lo"

22.03.2022 13:45 4
Tilaajille
Tähtinäytöksiin Puolivälinkankaan observatorioon ei pääse Oulussa tänäkään talvena – revontulia kannattaa tiirailla taivaalta viikonloppuna

Täh­ti­näy­tök­siin Puo­li­vä­lin­kan­kaan ob­ser­va­to­rioon ei pääse Oulussa tä­nä­kään talvena – re­von­tu­lia kan­nat­taa tii­rail­la tai­vaal­ta vii­kon­lop­pu­na

11.02.2022 14:12 3
Tilaajille
Taivaalla loimuavien revontulien väriloisto on tutkijan mukaan "perusfysiikkaa" – sähkö- ja magneettipurkaukset voivat aiheuttaa ääniä maassa asti

Tai­vaal­la loi­mua­vien re­von­tu­lien vä­ri­lois­to on tut­ki­jan mukaan "pe­rus­fy­siik­kaa" – sähkö- ja mag­neet­ti­pur­kauk­set voivat ai­heut­taa ääniä maassa asti

01.01.2022 08:05 2
Tilaajille
Tähdenlentoparvi, helmiäispilviä, keinovalopilareita – Pohjois-Suomen yötaivaalla voi nähdä monenlaisia luonnonilmiöitä vuodenvaihteen tienoilla

Täh­den­len­to­par­vi, hel­miäis­pil­viä, kei­no­va­lo­pi­la­rei­ta – Poh­jois-Suo­men yö­tai­vaal­la voi nähdä mo­nen­lai­sia luon­non­il­mi­öi­tä vuo­den­vaih­teen tie­noil­la

25.12.2021 18:41 4
Tilaajille
Tulipallosta saattoi pudota kappaleita maahan asti Reisjärven suunnalla – kivi olisi ensimmäinen maasta löydetty meteoriparveen liittyvä kappale

Tu­li­pal­los­ta saattoi pudota kap­pa­lei­ta maahan asti Reis­jär­ven suun­nal­la – kivi olisi en­sim­mäi­nen maasta löy­det­ty me­teo­ri­par­veen liit­ty­vä kappale

07.12.2021 12:07
Tilaajille
Oulun seudun taivaalla tapahtuu: Erittäin kirkas tulipallo syöksyi avaruudesta ja hävittäjät aiheuttavat valoilmiöitä

Oulun seudun tai­vaal­la ta­pah­tuu: Erit­täin kirkas tu­li­pal­lo syöksyi ava­ruu­des­ta ja hä­vit­tä­jät ai­heut­ta­vat va­lo­il­mi­öi­tä

30.11.2021 11:20 6
Tilaajille
Kirkkaasta valoilmiöstä tehtiin havaintoja myös pohjoisen taivaalla – rakettia ei laukaistu idässä

Kirk­kaas­ta va­loil­miös­tä tehtiin ha­vain­to­ja myös poh­joi­sen tai­vaal­la – ra­ket­tia ei lau­kais­tu idässä

28.09.2021 10:08 8
Tilaajille
Venäjältä laukaistu raketti keräsi paljon huomiota torstai-iltana – katso lukijoiden lähettämiä kuvia taivaalla näkyneestä valoilmiöstä

Ve­nä­jäl­tä lau­kais­tu raketti keräsi paljon huo­mio­ta tors­tai-il­ta­na – katso lu­ki­joi­den lä­het­tä­miä kuvia tai­vaal­la nä­ky­nees­tä va­loil­miös­tä

10.09.2021 10:13
Tilaajille
Parikymmentä tähdenlentoa saattaa näkyä taivaalla puolen tunnin aikana keskiviikkoyönä

Pa­ri­kym­men­tä täh­den­len­toa saattaa näkyä tai­vaal­la puolen tunnin aikana kes­ki­viik­ko­yö­nä

30.08.2021 10:35 2
Tilaajille
Osittainen auringonpimennys näkyy torstaina iltapäivällä parhaiten pohjoisessa – katso ohjeet, miten ilmiötä voi seurata Oulun korkeudella

Osit­tai­nen au­rin­gon­pi­men­nys näkyy tors­tai­na il­ta­päi­väl­lä par­hai­ten poh­joi­ses­sa – katso ohjeet, miten ilmiötä voi seurata Oulun kor­keu­del­la

08.06.2021 09:51 3
Tilaajille
Maaginen sinivioletti hetki valtasi Oulun seudun – erikoistutkija löytää kummallisen valon aiheuttajan Saharasta saakka

Maa­gi­nen si­ni­vio­let­ti hetki valtasi Oulun seudun – eri­kois­tut­ki­ja löytää kum­mal­li­sen valon ai­heut­ta­jan Sa­ha­ras­ta saakka

24.02.2021 11:11 17
Tilaajille
Ursan "Bongaa 100" haastaa katsomaan taivaalle – etsi maapallon varjo, Venus tai sivusateenkaari

Ursan "Bongaa 100" haastaa kat­so­maan tai­vaal­le – etsi maa­pal­lon varjo, Venus tai si­vu­sa­teen­kaa­ri

23.01.2021 23:10 1
Tilaajille