Kolumni: Se tärsky oli lo­pet­taa pyö­räi­lyn al­kuun­sa, mutta toisin kävi

sotapakolaiset
Kuukausi
Ukrainan pakolaisia Suomeen myös siirtoina muista maista – aluksi tulossa liikuntavammaisia ja lapsia

Uk­rai­nan pa­ko­lai­sia Suomeen myös siir­toi­na muista maista – aluksi tulossa lii­kun­ta­vam­mai­sia ja lapsia

12.05.2022 19:26
Tilaajille
Oulu tukee Ukrainasta Suomeen tulevien nuorten työllistymistä – tarjolla harjoittelua ja kesätyöseteleitä

Oulu tukee Uk­rai­nas­ta Suomeen tu­le­vien nuorten työl­lis­ty­mis­tä – tar­jol­la har­joit­te­lua ja ke­sä­työ­se­te­lei­tä

28.04.2022 08:00 1
Tilaajille
Oulun konservatorion oppilaat ja opettajat järjestävät yhdessä Unicefin kanssa konsertin Ukrainan sodan uhrien auttamiseksi: "Kun musiikki soi, maailma tuntuu paremmalta paikalta"

Oulun kon­ser­va­to­rion op­pi­laat ja opet­ta­jat jär­jes­tä­vät yhdessä Uni­ce­fin kanssa kon­ser­tin Uk­rai­nan sodan uhrien aut­ta­mi­sek­si: "Kun mu­siik­ki soi, maailma tuntuu pa­rem­mal­ta pai­kal­ta"

21.04.2022 06:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomi pystyy ko­ke­muk­sel­laan vas­taan­ot­ta­maan pa­ko­lai­set, antaa uk­rai­na­lais­ten tulla

19.04.2022 05:30 1
Tilaajille
Vanhemmat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lä­hi­apua uk­rai­na­lai­sil­le pa­ko­lai­sil­le

11.04.2022 17:00
Tilaajille
Ukrainalaiset lemmikit voivat kantaa muun muassa raivotautia ja riskit on hyvä tiedostaa – pääsääntöisesti kontakteja on vältettävä 30 vuorokautta

Uk­rai­na­lai­set lem­mi­kit voivat kantaa muun muassa rai­vo­tau­tia ja riskit on hyvä tie­dos­taa – pää­sään­töi­ses­ti kon­tak­te­ja on väl­tet­tä­vä 30 vuo­ro­kaut­ta

15.03.2022 14:09 3
Tilaajille
Ukraina syyttää Venäjää sotaa paenneiden siviilien ampumisesta – Venäjä kutsuu humanitaarista tilannetta joissakin ukrainalaiskaupungeissa katastrofaaliseksi

Ukraina syyttää Venäjää sotaa paen­nei­den si­vii­lien am­pu­mi­ses­ta – Venäjä kutsuu hu­ma­ni­taa­ris­ta ti­lan­net­ta jois­sa­kin uk­rai­na­lais­kau­pun­geis­sa ka­tast­ro­faa­li­sek­si

12.03.2022 22:33 19
Lapsiasiavaltuutettu: Hyväntahtoinenkin lasten kuljettaminen maasta toiseen voi täyttää lapsikaappauksen tunnusmerkit

Lap­sia­sia­val­tuu­tet­tu: Hy­vän­tah­toi­nen­kin lasten kul­jet­ta­mi­nen maasta toiseen voi täyttää lap­si­kaap­pauk­sen tun­nus­mer­kit

09.03.2022 09:37 3
Sisäministeri Mikkonen kertoo pakolaistilanteesta: "Suomi varautunut monin tavoin"

Si­sä­mi­nis­te­ri Mik­ko­nen kertoo pa­ko­lais­ti­lan­tees­ta: "Suomi va­rau­tu­nut monin tavoin"

07.03.2022 22:56 1
Talouden syöksy ajaa Putinia yhä ahtaammalle – Ukrainan puolustustaistelun ohella EU:n on nyt kyettävä auttamaan maan yhä kasvavaa sotapakolaisten joukkoa.
Pääkirjoitus

Ta­lou­den syöksy ajaa Putinia yhä ah­taam­mal­le – Uk­rai­nan puo­lus­tus­tais­te­lun ohella EU:n on nyt kyet­tä­vä aut­ta­maan maan yhä kas­va­vaa so­ta­pa­ko­lais­ten jouk­koa.

28.02.2022 20:00
Tilaajille