Yrittäjän tarina: Ou­lu­lai­nen Risto Hoik­ka­nie­mi vastasi pu­he­luun, joka johti kon­kurs­siin ja mil­joo­na­vel­koi­hin

Koti: Vauva pani ou­lu­lai­sen Kar­ja­lan perheen huo­ne­jär­jes­tyk­sen uusiksi

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Kissat
Lemmikkien rauhoittavissa lääkkeissä kysyntäpiikki Oulussa ja muualla maassa uudenvuoden alla – "Monella homma jää viime tinkaan"

Lem­mik­kien rau­hoit­ta­vis­sa lääk­keis­sä ky­syn­tä­piik­ki Oulussa ja muualla maassa uu­den­vuo­den alla – "Mo­nel­la homma jää viime tin­kaan"

29.12.2023 16:16 8
Tilaajille
Perheiden rahapula näkyy myös lemmikkien hoidossa – Näihin seikkoihin eläinten terveydessä kannattaa kiinnittää huomiota

Per­hei­den ra­ha­pu­la näkyy myös lem­mik­kien hoi­dos­sa – Näihin seik­koi­hin eläin­ten ter­vey­des­sä kan­nat­taa kiin­nit­tää huo­mio­ta

03.12.2023 14:00 2
Tilaajille
Oululaisen Nea Luoman Sansa valittiin maailman kauneimmaksi kissaksi – sylihoitoa kaipaava kaunistus sai erityiskehuja kiharasta turkistaan ja isoista korvistaan

Ou­lu­lai­sen Nea Luoman Sansa va­lit­tiin maail­man kau­neim­mak­si kis­sak­si – sy­li­hoi­toa kai­paa­va kau­nis­tus sai eri­tyis­ke­hu­ja ki­ha­ras­ta tur­kis­taan ja isoista kor­vis­taan

18.11.2023 18:00 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Puo­lus­tuk­sen pu­heen­vuo­ro: hiukan su­vait­se­vai­suut­ta lem­mik­ke­jä kohtaan

10.10.2023 05:00 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko kissa tosiaan niin ar­vo­ton, että sen voi päästää ulos ilman val­von­taa ja ihmisen hal­lin­taa?

06.10.2023 05:30 28
Oululainen Emilia Tikkanen heräsi kissakriisiin ja tarjoaa nyt kissoille hätäsijoituskotia –  "Rankimmat tapaukset jäävät kolkuttelemaan takaraivoon"

Ou­lu­lai­nen Emilia Tik­ka­nen heräsi kis­sa­krii­siin ja tarjoaa nyt kis­soil­le hä­tä­si­joi­tus­ko­tia – "Ran­kim­mat ta­pauk­set jäävät kol­kut­te­le­maan ta­ka­rai­voon"

01.09.2023 14:08 8
Tilaajille
Oululaista Merja Launosta järkyttää ajatuskin, että kissat vietäisiin muualle kuin Jokiniemeen – Tyrnävältä löytyy seudun ainoa kissoihin erikoistunut lemmikkihoitola

Ou­lu­lais­ta Merja Lau­nos­ta jär­kyt­tää aja­tus­kin, että kissat vie­täi­siin muualle kuin Jo­ki­nie­meen – Tyr­nä­väl­tä löytyy seudun ainoa kis­soi­hin eri­kois­tu­nut lem­mik­ki­hoi­to­la

26.07.2023 06:00 5
Tilaajille
Kissakriisi on haitallinen, mutta oudon tuntematon ilmiö – muutos lähtee kissojen ja koirien erojen ymmärtämisestä

Kis­sa­krii­si on hai­tal­li­nen, mutta oudon tun­te­ma­ton ilmiö – muutos lähtee kis­so­jen ja koirien erojen ym­mär­tä­mi­ses­tä

10.07.2023 10:00 7
Tilaajille
Oulusta Helsinkiin muuttaneen Mauri-kissan kurkunsyöntivideot keräävät miljoonia katselukertoja – "Usein ihan pienet asiat ratkaisevat, mikä päätyy viraaliksi ja mikä ei"

Oulusta Hel­sin­kiin muut­ta­neen Mau­ri-kis­san kur­kun­syön­ti­vi­deot ke­rää­vät mil­joo­nia kat­se­lu­ker­to­ja – "Usein ihan pienet asiat rat­kai­se­vat, mikä päätyy vi­raa­lik­si ja mikä ei"

25.06.2023 13:00 9
Tilaajille
Ylikiimingissä on kissa puussa – palokunta saapuu paikalle iltapäivällä

Yli­kii­min­gis­sä on kissa puussa – pa­lo­kun­ta saapuu pai­kal­le il­ta­päi­väl­lä

12.06.2023 10:01 16
Sievissä klassinen pelastustehtävä: kissa kiipesi puuhun ja lymyili siellä kolme päivää – "Pelastuslaitos kasteli kissaa vesisuihkulla"

Sie­vis­sä klas­si­nen pe­las­tus­teh­tä­vä: kissa kiipesi puuhun ja lymyili siellä kolme päivää – "Pe­las­tus­lai­tos kasteli kissaa ve­si­suih­kul­la"

16.05.2023 13:35 10
Tilaajille
"Kaupassa tuntuu pisto sydämessä" ­– Oululainen Juho Rasmus ruokkii lemmikkejään lihalla, vaikka se on ristiriidassa hänen vegaaniruokavalionsa kanssa

"Kau­pas­sa tuntuu pisto sy­dä­mes­sä" – Ou­lu­lai­nen Juho Rasmus ruokkii lem­mik­ke­jään li­hal­la, vaikka se on ris­ti­rii­das­sa hänen ve­gaa­ni­ruo­ka­va­lion­sa kanssa

18.02.2023 15:00 19
Tilaajille
Henkihieverissä riutunut kissanpentu Berlioz pelastui täpärästi – "Kissa on edelleen aliarvostetuin lemmikki", sanoo yli sataa kissaa auttanut oululainen kissakummi Mella

Hen­ki­hie­ve­ris­sä riu­tu­nut kis­san­pen­tu Berlioz pe­las­tui tä­pä­räs­ti – "Kissa on edel­leen ali­ar­vos­te­tuin lem­mik­ki", sanoo yli sataa kissaa aut­ta­nut ou­lu­lai­nen kis­sa­kum­mi Mella

26.12.2022 06:20 7
Oululainen Kissakummit ry pokkasi Vapaaehtoistoiminnan Veturi -tittelin: "Innostaa esimerkillään muita"

Ou­lu­lai­nen Kis­sa­kum­mit ry pokkasi Va­paa­eh­tois­toi­min­nan Veturi -tit­te­lin: "In­nos­taa esi­mer­kil­lään muita"

02.12.2022 12:23 1
Lemmikin eutanasia on usein sydäntäsärkevä päätös – oululaiset eläinlääkärit neuvovat, kuinka tilanteeseen kannattaa valmistautua

Lem­mi­kin eu­ta­na­sia on usein sy­dän­tä­sär­ke­vä päätös – ou­lu­lai­set eläin­lää­kä­rit neu­vo­vat, kuinka ti­lan­tee­seen kan­nat­taa val­mis­tau­tua

30.11.2022 07:45 17
Tilaajille
Kissan virike ei tule tapahtua luonnon, kotirauhan tai kissan turvallisuuden kustannuksella – "Vastuu on kuitenkin loppujen lopuksi omistajalla"

Kissan virike ei tule ta­pah­tua luon­non, ko­ti­rau­han tai kissan tur­val­li­suu­den kus­tan­nuk­sel­la – "­Vas­tuu on kui­ten­kin lop­pu­jen lopuksi omis­ta­jal­la"

26.07.2022 06:00 7
Tilaajille
Oulun seudun lemmikkihoitoloita varataan nyt täyteen, mutta korona-aikana ne kumisivat tyhjyyttään – "Hengissä selvittiin"

Oulun seudun lem­mik­ki­hoi­to­loi­ta va­ra­taan nyt täy­teen, mutta ko­ro­na-ai­ka­na ne ku­mi­si­vat tyh­jyyt­tään – "Hen­gis­sä sel­vit­tiin"

27.06.2022 11:35 3
Tilaajille
Ihmiset haluavat nyt luopua korona-aikana otetuista lemmikeistä, yhteydenotot eläinsuojeluyhdistykseen tuplaantuneet – eläinten sijaiskodeista pulaa Oulussa

Ihmiset ha­lua­vat nyt luopua ko­ro­na-ai­ka­na ote­tuis­ta lem­mi­keis­tä, yh­tey­den­otot eläin­suo­je­lu­yh­dis­tyk­seen tup­laan­tu­neet – eläin­ten si­jais­ko­deis­ta pulaa Oulussa

09.05.2022 18:00 33
Tilaajille
Kissavideot koukuttaa
Lukijalta

Kis­sa­vi­deot kou­kut­taa

14.03.2022 11:13 3