Sodankylä
Viisi ikäihmisten hoivayksikön asukasta on kuollut tällä viikolla koronaviruksen aiheuttamaan tautiin Sodankylässä – Kunnan edustajat esittävät surunvalittelunsa

Viisi ikä­ih­mis­ten hoi­va­yk­si­kön asu­kas­ta on kuollut tällä vii­kol­la ko­ro­na­vi­ruk­sen ai­heut­ta­maan tautiin So­dan­ky­läs­sä – Kunnan edus­ta­jat esit­tä­vät su­run­va­lit­te­lun­sa

21.11.2020 19:32 1
Tilaajille
Sodankylän Jääkäriprikaatin kolmella työntekijällä koronatartunta – tartunnat liittyvät jääkiekkotapahtumaan

So­dan­ky­län Jää­kä­ri­pri­kaa­tin kol­mel­la työn­te­ki­jäl­lä ko­ro­na­tar­tun­ta – tar­tun­nat liit­ty­vät jää­kiek­ko­ta­pah­tu­maan

02.11.2020 12:38 0
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtajan paikkaa haki 13 henkilöä – haastatteluun eteni viisi henkilöä, mukana myös entinen oululaispoliitikko Riikka Moilanen

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan paikkaa haki 13 hen­ki­löä – haas­tat­te­luun eteni viisi hen­ki­löä, mukana myös entinen ou­lu­lais­po­lii­tik­ko Riikka Moi­la­nen

14.10.2020 12:50 0
Tilaajille
Itkupilli ja mammanpoika, mutta myös Suomen paras linnunhaukkuja: sellainen on Nierra, josta sodankyläläinen Kaisu Pulju sai elämänsä koiran

It­ku­pil­li ja mam­man­poi­ka, mutta myös Suomen paras lin­nun­hauk­ku­ja: sel­lai­nen on Nierra, josta so­dan­ky­lä­läi­nen Kaisu Pulju sai elä­män­sä koiran

14.10.2020 06:00 2
Tilaajille
Kaisu Pulju ja pohjanpystykorva Nierra lintumetsällä

Kaisu Pulju ja poh­jan­pys­ty­kor­va Nierra lin­tu­met­säl­lä

14.10.2020 06:00 0
Tilaajille
Muistisairasta etsittiin sunnuntaina Sodankylässä – iäkäs mies löydettiin päivän etsintöjen jälkeen elossa, mutta kylmettyneenä

Muis­ti­sai­ras­ta et­sit­tiin sun­nun­tai­na So­dan­ky­läs­sä – iäkäs mies löy­det­tiin päivän et­sin­tö­jen jälkeen elossa, mutta kyl­met­ty­nee­nä

12.10.2020 10:58 0
Tilaajille
Poliisi: Poikkeusluvalla kortin saanut 17-vuotias kaahasi Sodankylässä rajua ylinopeutta alaikäisiä kyydissään

Po­lii­si: Poik­keus­lu­val­la kortin saanut 17-vuo­tias kaahasi So­dan­ky­läs­sä rajua yli­no­peut­ta ala­ikäi­siä kyy­dis­sään

04.10.2020 21:12 2
Puolustusvoimat torjuu koronaa pakkiruualla – "Onhan tässä omat haasteensa, mutta yleisesti maastoruokailu on ihan hyvin järjestetty"

Puo­lus­tus­voi­mat torjuu koronaa pak­ki­ruual­la – "Onhan tässä omat haas­teen­sa, mutta ylei­ses­ti maas­to­ruo­kai­lu on ihan hyvin jär­jes­tet­ty"

29.09.2020 07:01 6
Tilaajille
Mies ajoi tuhdissa humalassa Sodankylän keskustassa, puhalsi alkometriin 2,5 promillea – narahti rattijuopumuksesta uudelleen vuorokauden sisällä

Mies ajoi tuh­dis­sa hu­ma­las­sa So­dan­ky­län kes­kus­tas­sa, puhalsi al­ko­met­riin 2,5 pro­mil­lea – narahti rat­ti­juo­pu­muk­ses­ta uu­del­leen vuo­ro­kau­den sisällä

27.09.2020 20:17 0
Markkinaoikeus määrää Sodankylän maksamaan valtiolle 20 000 euroa – Kunta hankki hyvinvointikeskukseen kiireellä laitteita, vaikka hankinta olisi pitänyt keskeyttää

Mark­ki­na­oi­keus määrää So­dan­ky­län mak­sa­maan val­tiol­le 20 000 euroa – Kunta hankki hy­vin­voin­ti­kes­kuk­seen kii­reel­lä lait­tei­ta, vaikka han­kin­ta olisi pitänyt kes­keyt­tää

07.09.2020 08:44 1
Tilaajille
Sodankylässä Kevitsan kaivoksella noin 20 litran typpisäiliön vuoto – yksikään henkilö ei altistunut vuodolle

So­dan­ky­läs­sä Ke­vit­san kai­vok­sel­la noin 20 litran typ­pi­säi­liön vuoto – yk­si­kään henkilö ei al­tis­tu­nut vuo­dol­le

19.08.2020 10:53 1
Teurastamorakennus paloi Sodankylässä – Rakennuksesta 500 neliömetriä tuhoutui täysin

Teu­ras­ta­mo­ra­ken­nus paloi So­dan­ky­läs­sä – Ra­ken­nuk­ses­ta 500 ne­liö­met­riä tu­hou­tui täysin

01.08.2020 14:14 0
Tilaajille
Ulosajo Sodankylässä: auto romuttui ajokelvottomaksi, kyydissä viisi henkilöä

Ulosajo So­dan­ky­läs­sä: auto ro­mut­tui ajo­kel­vot­to­mak­si, kyy­dis­sä viisi hen­ki­löä

20.07.2020 06:44 0
Lukijalta Mielipide Julia Kerkelä, Timo Törmänen, Riikka Karppinen

Kai­vos­toi­min­nal­le saatava selkeät pe­li­sään­nöt Lapissa – alueet tulee jat­kos­sa nähdä ai­nut­laa­tui­si­na luon­toa­luei­na, joilla on arvoa sel­lai­se­naan

29.06.2020 06:00 0
Tilaajille
Sodankylässä paloi uudehko hevostalli, palo levisi myös maastoon

So­dan­ky­läs­sä paloi uudehko he­vos­tal­li, palo levisi myös maas­toon

25.06.2020 17:06 0
Tilaajille
Puutavaralastissa ollut rekka ja traktori törmäsivät Sodankylässä

Puu­ta­va­ra­las­tis­sa ollut rekka ja trak­to­ri tör­mä­si­vät So­dan­ky­läs­sä

24.06.2020 16:07 0
Tilaajille
Suku-Kallen Suomi-kello näyttää kahta aikaa ja kerää nyt varoja veteraanityöhön

Su­ku-Kal­len Suo­mi-kel­lo näyttää kahta aikaa ja kerää nyt varoja ve­te­raa­ni­työ­hön

09.06.2020 19:00 0
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtajan työstä irtisanoutunut Kirsi Virtanen: Olen ollut täällä onnellinen

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­jan työstä ir­ti­sa­nou­tu­nut Kirsi Vir­ta­nen: Olen ollut täällä on­nel­li­nen

09.06.2020 12:23 0
Tilaajille
Sodankylän kunnanjohtaja irtisanoutui

So­dan­ky­län kun­nan­joh­ta­ja ir­ti­sa­nou­tui

09.06.2020 11:35 0
Tilaajille
Kevitsan lämpökeskuksessa syttyi tulipalo – liikkeelle useita yksiköitä Sodankylästä, Kittilästä  ja Saariselältä

Ke­vit­san läm­pö­kes­kuk­ses­sa syttyi tu­li­pa­lo – liik­keel­le useita yk­si­köi­tä So­dan­ky­läs­tä, Kit­ti­läs­tä ja Saa­ri­se­läl­tä

16.05.2020 16:50 0
Tilaajille