Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Pääkirjoitus: Kisa vaalien yk­kös­pai­kas­ta on nyt huip­pu­ki­reä, ja siksi pienet mo­kai­lut tai on­nis­tu­mi­set voivat rat­kais­ta lop­pu­tu­lok­sen

Rikokset: Yli­vies­kan kou­lu­puu­ko­tuk­ses­ta epäilty van­git­tu

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Siikalatva
Kuukausi
Rekka juuttui ylämäkeen Nelostiellä Siikalatvan Pulkkilassa – pelastuslaitos ohjaa liikennettä

Rekka juuttui ylä­mä­keen Ne­los­tiel­lä Sii­ka­lat­van Pulk­ki­las­sa – pe­las­tus­lai­tos ohjaa lii­ken­net­tä

15.03.2023 07:23 2
Yksi ihminen menehtyi Siikalatvan Piippolan tulipalossa

Yksi ihminen me­neh­tyi Sii­ka­lat­van Piip­po­lan tu­li­pa­los­sa

09.03.2023 12:32
Tuli tuhosi omakotitalon Siikalatvalla, kireä pakkanen vaikeutti sammutustöitä

Tuli tuhosi oma­ko­ti­ta­lon Sii­ka­lat­val­la, kireä pak­ka­nen vai­keut­ti sam­mu­tus­töi­tä

09.03.2023 08:40
Talon kattilahuoneessa syttyi tulipalo yöllä Rantsilassa – yksi henkilö altistui savulle

Talon kat­ti­la­huo­nees­sa syttyi tu­li­pa­lo yöllä Rant­si­las­sa – yksi henkilö al­tis­tui savulle

07.03.2023 06:27
Vanhemmat
Loukkaantunut susi lopetettiin Siikalatvalla – eläimen toinen takajalka puuttui kokonaan

Louk­kaan­tu­nut susi lo­pe­tet­tiin Sii­ka­lat­val­la – e­läi­men toinen ta­ka­jal­ka puuttui ko­ko­naan

23.02.2023 13:59 2
Mies puukotti tuttavaansa baari-illan jälkeen Siikalatvalla – oikeudessa ehdoton vankeustuomio

Mies puu­kot­ti tut­ta­vaan­sa baa­ri-il­lan jälkeen Sii­ka­lat­val­la – oi­keu­des­sa ehdoton van­keus­tuo­mio

22.02.2023 10:43
Tilaajille
Puutavararekka suistui kyljelleen ojaan Siikalatvalla

Puu­ta­va­ra­rek­ka suistui kyl­jel­leen ojaan Sii­ka­lat­val­la

14.02.2023 21:25 3
Siklan muutosneuvotteluissa päätettiin irtisanoa 2–4 työntekijää ja lomauttaa kymmeniä – konsernin saneerausmenettely etenee, taustalla kymmenien miljoonien eurojen velat

Siklan muu­tos­neu­vot­te­luis­sa pää­tet­tiin ir­ti­sa­noa 2–4 työn­te­ki­jää ja lo­maut­taa kym­me­niä – kon­ser­nin sa­nee­raus­me­net­te­ly etenee, taus­tal­la kym­me­nien mil­joo­nien eurojen velat

01.02.2023 18:34 18
Tilaajille
Vanhusten käytössä olevassa rivitalossa uhkaava tulipalo Pulkkilassa –  saatiin rajoitettua saunaosastoon ja sammutettua

Van­hus­ten käy­tös­sä ole­vas­sa ri­vi­ta­los­sa uhkaava tu­li­pa­lo Pulk­ki­las­sa – saatiin ra­joi­tet­tua sau­na­osas­toon ja sam­mu­tet­tua

20.01.2023 22:02
Henkilöauton kuljettaja loukkaantui vakavasti törmäyksessä rekan perävaunuun Siikalatvalla – jouduttiin irrottamaan autonromusta

Hen­ki­lö­au­ton kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti tör­mäyk­ses­sä rekan pe­rä­vau­nuun Sii­ka­lat­val­la – jou­dut­tiin ir­rot­ta­maan au­ton­ro­mus­ta

16.01.2023 12:41
Siikalatvan taposta yhdeksän vuotta vankeutta – käräjäoikeus pohti tuomiossaan teon tahallisuutta

Sii­ka­lat­van taposta yh­dek­sän vuotta van­keut­ta – kä­rä­jä­oi­keus pohti tuo­mios­saan teon ta­hal­li­suut­ta

10.01.2023 09:45 1
Tilaajille
Henkilöauto suistui tieltä ja pyöri pari kertaa katon kautta ympäri Siikalatvalla – kuljettaja loukkaantui

Hen­ki­lö­au­to suistui tieltä ja pyöri pari kertaa katon kautta ympäri Sii­ka­lat­val­la – kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui

28.12.2022 06:32 1
Nelostiellä Rantsilan lähellä sattui peräänajokolari

Ne­los­tiel­lä Rant­si­lan lähellä sattui pe­rään­ajo­ko­la­ri

23.12.2022 17:05 3
Kaverusten kostea ilta päättyi salkkusurmaan Siikalatvalla – "Yhtäkkiä kävin häneen käsiksi"

Ka­ve­rus­ten kostea ilta päättyi salk­ku­sur­maan Sii­ka­lat­val­la – "Yh­täk­kiä kävin häneen kä­sik­si"

19.12.2022 18:50
Tilaajille
Syyte: Mies tappoi ryyppykaverinsa Siikalatvalla – syytetty myöntää uhrin kuolleen hänen menettelynsä seurauksena

Syyte: Mies tappoi ryyp­py­ka­ve­rin­sa Sii­ka­lat­val­la – syy­tet­ty myöntää uhrin kuol­leen hänen me­net­te­lyn­sä seu­rauk­se­na

19.12.2022 11:04 1
Tilaajille
Pohjois-Pohjanmaalla useita ulosajoja lauantain aikana, loukkaantumisilta vältyttiin – "Talvikelit ovat saapuneet ja tiet ovat nyt liukkaita"

Poh­jois-Poh­jan­maal­la useita ulos­ajo­ja lauan­tain aikana, louk­kaan­tu­mi­sil­ta väl­tyt­tiin – "Tal­vi­ke­lit ovat saa­pu­neet ja tiet ovat nyt liuk­kai­ta"

10.12.2022 20:44 20
Maastoauto suistui tieltä Haapavedellä – Jokilaaksojen pelastuslaitoksella tehtäviä liikenneonnettomuuksien vuoksi

Maas­to­au­to suistui tieltä Haa­pa­ve­del­lä – Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­la teh­tä­viä lii­ken­ne­on­net­to­muuk­sien vuoksi

07.12.2022 07:44 2
Jo sata vuotta lihakauppaa käynyt Kylmäsen lihajalostamo hakeutuu konkurssiin – neljän vuoden vaikeudet ajoivat maksukyvyttömyyteen

Jo sata vuotta li­ha­kaup­paa käynyt Kyl­mä­sen li­ha­ja­los­ta­mo ha­keu­tuu kon­kurs­siin – neljän vuoden vai­keu­det ajoivat mak­su­ky­vyt­tö­myy­teen

31.10.2022 13:43 75
Tilaajille

Hen­ki­lö­au­to suistui ojaan Rant­si­lan ete­lä­puo­lel­la – autossa ollut kul­jet­ta­ja pääsi itse ulos ajo­neu­vos­ta

02.10.2022 08:35
Polttoainesäiliöstä valui 2 700 litraa polttoainetta maahan Siikalatvalla

Polt­to­ai­ne­säi­liös­tä valui 2 700 litraa polt­to­ai­net­ta maahan Sii­ka­lat­val­la

29.09.2022 19:09 1