Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Siikalatva
Siikalatvan kunnanjohtajaehdokkaista viisi saa haastattelukutsun – kunnanjohtajaehdokkaiden joukko kasvoi uudella nimellä

Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­ja­eh­dok­kais­ta viisi saa haas­tat­te­lu­kut­sun – ­kun­nan­joh­ta­jaeh­dok­kai­den joukko kasvoi uudella nimellä

01.02.2024 16:32
Tilaajille
Oulusta monta hakijaa Siikalatvan kunnanjohtajaksi

Oulusta monta hakijaa Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­jak­si

30.01.2024 12:24 8
Tilaajille
Nelostiellä Siikalatvan kohdalla risteyskolari – Yksi vietiin jatkohoitoon

Ne­los­tiel­lä Sii­ka­lat­van koh­dal­la ris­teys­ko­la­ri – Yksi vietiin jat­ko­hoi­toon

26.01.2024 22:06 2
Rekka törmäsi valopylvääseen Siikalatvalla, toinen rekka kaatui ojaan Pyhäjärvellä

Rekka törmäsi va­lo­pyl­vää­seen Sii­ka­lat­val­la, toinen rekka kaatui ojaan Py­hä­jär­vel­lä

22.01.2024 23:24 11
Siikalatvan kunnanjohtajaksi yksitoista hakijaa – kunnanhallitus päätti jatkaa hakuaikaa

Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­jak­si yk­si­tois­ta hakijaa – kun­nan­hal­li­tus päätti jatkaa ha­ku­ai­kaa

08.01.2024 19:49 5
Tilaajille
Ammattijärjestön järjestämä työnohjaus kohensi oululaisopettajien työhyvinvointia

Am­mat­ti­jär­jes­tön jär­jes­tä­mä työn­oh­jaus kohensi ou­lu­lais­opet­ta­jien työ­hy­vin­voin­tia

08.01.2024 06:00 24
Tilaajille
Konehallin seinä syttyi tuleen Kestilässä – palo syttyi todennäköisesti hakelämmityskattilan poistoputkesta

Ko­ne­hal­lin seinä syttyi tuleen Kes­ti­läs­sä – palo syttyi to­den­nä­köi­ses­ti ha­ke­läm­mi­tys­kat­ti­lan pois­to­put­kes­ta

05.01.2024 09:19
Lakkasiko liesi toimimasta, kun Nelostien varteen tuli sähköautojen latausasema? Liikenteen sähköistyminen laittaa sähköverkon koville

Lak­ka­si­ko liesi toi­mi­mas­ta, kun Ne­los­tien varteen tuli säh­kö­au­to­jen la­tau­sa­se­ma? Lii­ken­teen säh­köis­ty­mi­nen laittaa säh­kö­ver­kon koville

29.12.2023 05:00 64
Tilaajille
Joutsen jäätyi kiinni jokeen Piippolassa, pelastuslaitos vapautti pinteestä

Joutsen jäätyi kiinni jokeen Piip­po­las­sa, pe­las­tus­lai­tos va­paut­ti pin­tees­tä

13.12.2023 15:41 5
Rikkoutunut ajoneuvo haittasi liikennettä Nelostiellä Rantsilan kohdalla – yksi ajokaista oli suljettuna neljä tuntia

Rik­kou­tu­nut ajo­neu­vo hait­ta­si lii­ken­net­tä Ne­los­tiel­lä Rant­si­lan koh­dal­la – yksi ajo­kais­ta oli sul­jet­tu­na neljä tuntia

11.12.2023 15:29 1
Nelostie oli tunteja poikki Pulkkilan kohdalla sattuneen onnettomuuden vuoksi – osallisena ajoneuvoyhdistelmä ja kolme henkilöautoa

Ne­los­tie oli tunteja poikki Pulk­ki­lan koh­dal­la sat­tu­neen on­net­to­muu­den vuoksi – o­sal­li­se­na ajo­neu­vo­yh­dis­tel­mä ja kolme hen­ki­lö­au­toa

29.11.2023 19:01 3
Tomas Jouhilampi hakattiin kotibileissä koomaan viikkokausiksi – Nyt hän kiertää puhumassa nuorille järkeä

Tomas Jou­hi­lam­pi ha­kat­tiin ko­ti­bi­leis­sä koomaan viik­ko­kau­sik­si – Nyt hän kiertää pu­hu­mas­sa nuo­ril­le järkeä

22.11.2023 16:16 11
Tilaajille
Poliisi sai ilmoituksen aggressiivisesta miesporukasta Oulun keskustassa – alaikäinen kiinniotettu löi ja potki poliisia

Poliisi sai il­moi­tuk­sen ag­gres­sii­vi­ses­ta mies­po­ru­kas­ta Oulun kes­kus­tas­sa – ala­ikäi­nen kiin­ni­otet­tu löi ja potki po­lii­sia

24.10.2023 10:47 22
Tulipalo savutti runsaasti SSAB:n tehtaalla Siikalatvalla, palo saatiin nopeasti hallintaan

Tu­li­pa­lo savutti run­saas­ti SSAB:n teh­taal­la Sii­ka­lat­val­la, palo saatiin no­peas­ti hal­lin­taan

20.10.2023 18:56
Äiti sanoi, että Arja Leinosesta tulee kanttori, mutta tytär halusi tehdä oman päänsä mukaan – Kanttori hänestä tuli, mutta kotoa päästäkseen piti lähteä Oulusta

Äiti sanoi, että Arja Lei­no­ses­ta tulee kant­to­ri, mutta tytär halusi tehdä oman päänsä mukaan – Kant­to­ri hänestä tuli, mutta kotoa pääs­täk­seen piti lähteä Oulusta

01.10.2023 07:00 2
Tilaajille
Siikalatvan kunnanjohtaja Pirre Seppänen ja ex-kansanedustaja Mikko Kärnä hakivat Lieksan kaupunginjohtajaksi

Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­ja Pirre Sep­pä­nen ja ex-kan­sa­ne­dus­ta­ja Mikko Kärnä hakivat Lieksan kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

22.09.2023 14:38 3
Tilaajille
Siikalatvan kunnan tytäryhtiön uuteen halliin heinäjalostamo – 80 kilometrin säteellä Rantsilasta tuotetusta heinästä ja nurmesta jalostetaan vientituotteita

Sii­ka­lat­van kunnan ty­tär­yh­tiön uuteen halliin hei­nä­ja­los­ta­mo – 80 ki­lo­met­rin sä­teel­lä Rant­si­las­ta tuo­te­tus­ta hei­näs­tä ja nur­mes­ta ja­los­te­taan vien­ti­tuot­tei­ta

25.08.2023 19:41 11
Tilaajille
Eetu Kemppanen, 30, rakentaa metsään kämppää neljällä työkalulla ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen retkikuntansa lähtee syvälle erämaahan yli 100-vuotiailla keinoilla

Eetu Kemp­pa­nen, 30, ra­ken­taa metsään kämppää nel­jäl­lä työ­ka­lul­la ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen ret­ki­kun­tan­sa lähtee syvälle erä­maa­han yli 100-vuo­tiail­la kei­noil­la

05.08.2023 07:00 18
Tilaajille
MTV: Vanhaa kivikoulua puretaan Siikalatvan Kestilässä, vaikka raunioihin jää rauhoitetun tervapääskyn pesiä

MTV: Vanhaa ki­vi­kou­lua pu­re­taan Sii­ka­lat­van Kes­ti­läs­sä, vaikka rau­nioi­hin jää rau­hoi­te­tun ter­va­pääs­kyn pesiä

31.07.2023 17:37 16
Rajut sadekuurot rysäyttivät vedet sisään Siikalatvalla ja Haapajärvellä – palomestari kehottaa varovaisuuteen liikenteessä

Rajut sa­de­kuu­rot ry­säyt­ti­vät vedet sisään Sii­ka­lat­val­la ja Haa­pa­jär­vel­lä – pa­lo­mes­ta­ri ke­hot­taa va­ro­vai­suu­teen lii­ken­tees­sä

28.07.2023 18:31 6