Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Kolumni: Kas­vaa­ko Teams-opis­ke­li­jois­ta it­se­op­pi­nei­ta hui­ja­rei­ta?

Luitko jo tämän: Täh­ti­tor­nin kah­vi­lan tu­ki­muu­ri on vaa­ras­sa sortua

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Siikalatva
Viimeisin 24 tuntia
Äiti sanoi, että Arja Leinosesta tulee kanttori, mutta tytär halusi tehdä oman päänsä mukaan – Kanttori hänestä tuli, mutta kotoa päästäkseen piti lähteä Oulusta

Äiti sanoi, että Arja Lei­no­ses­ta tulee kant­to­ri, mutta tytär halusi tehdä oman päänsä mukaan – Kant­to­ri hänestä tuli, mutta kotoa pääs­täk­seen piti lähteä Oulusta

01.10.2023 07:00 2
Tilaajille
Vanhemmat
Siikalatvan kunnanjohtaja Pirre Seppänen ja ex-kansanedustaja Mikko Kärnä hakivat Lieksan kaupunginjohtajaksi

Sii­ka­lat­van kun­nan­joh­ta­ja Pirre Sep­pä­nen ja ex-kan­sa­ne­dus­ta­ja Mikko Kärnä hakivat Lieksan kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

22.09.2023 14:38 3
Tilaajille
Siikalatvan kunnan tytäryhtiön uuteen halliin heinäjalostamo – 80 kilometrin säteellä Rantsilasta tuotetusta heinästä ja nurmesta jalostetaan vientituotteita

Sii­ka­lat­van kunnan ty­tä­ryh­tiön uuteen halliin hei­nä­ja­los­ta­mo – 80 ki­lo­met­rin sä­teel­lä Rant­si­las­ta tuo­te­tus­ta hei­näs­tä ja nur­mes­ta ja­los­te­taan vien­ti­tuot­tei­ta

25.08.2023 19:41 11
Tilaajille
Eetu Kemppanen, 30, rakentaa metsään kämppää neljällä työkalulla ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen retkikuntansa lähtee syvälle erämaahan yli 100-vuotiailla keinoilla

Eetu Kemp­pa­nen, 30, ra­ken­taa metsään kämppää nel­jäl­lä työ­ka­lul­la ja ilman nauloja – Ensi talvena hänen ret­ki­kun­tan­sa lähtee syvälle erä­maa­han yli 100-vuo­tiail­la kei­noil­la

05.08.2023 07:00 18
Tilaajille
MTV: Vanhaa kivikoulua puretaan Siikalatvan Kestilässä, vaikka raunioihin jää rauhoitetun tervapääskyn pesiä

MTV: Vanhaa ki­vi­kou­lua pu­re­taan Sii­ka­lat­van Kes­ti­läs­sä, vaikka rau­nioi­hin jää rau­hoi­te­tun ter­va­pääs­kyn pesiä

31.07.2023 17:37 16
Rajut sadekuurot rysäyttivät vedet sisään Siikalatvalla ja Haapajärvellä – palomestari kehottaa varovaisuuteen liikenteessä

Rajut sa­de­kuu­rot ry­säyt­ti­vät vedet sisään Sii­ka­lat­val­la ja Haa­pa­jär­vel­lä – pa­lo­mes­ta­ri ke­hot­taa va­ro­vai­suu­teen lii­ken­tees­sä

28.07.2023 18:31 6
Paikalla olleet sammuttivat ajoneuvopalon alun nelostiellä

Pai­kal­la olleet sam­mut­ti­vat ajo­neu­vo­pa­lon alun ne­los­tiel­lä

24.07.2023 07:33
Hailuodosta lähtenyt Aki Heiskanen hakee nyt Muhokselle – Syntipukiksi joutuva kuntajohtaja vaihtaa helposti paikkaa, eikä kaikilla ole panssaria törkyviestejä vastaan

Hai­luo­dos­ta läh­te­nyt Aki Heis­ka­nen hakee nyt Mu­hok­sel­le – Syn­ti­pu­kik­si joutuva kun­ta­joh­ta­ja vaihtaa hel­pos­ti paik­kaa, eikä kai­kil­la ole pans­sa­ria tör­ky­vies­te­jä vastaan

23.06.2023 09:00 21
Tilaajille
Liminkalainen rakennusyhtiö Sikla lopettaa Rantsilan moduulitehtaansa yrityssaneerauksen vuoksi – tiloihin etsitään nyt uutta vuokralaista

Li­min­ka­lai­nen ra­ken­nu­syh­tiö Sikla lo­pet­taa Rant­si­lan mo­duu­li­teh­taan­sa yri­tys­sa­nee­rauk­sen vuoksi – ti­loi­hin et­si­tään nyt uutta vuok­ra­lais­ta

01.06.2023 21:58 13
Tilaajille
Rekka juuttui ylämäkeen Nelostiellä Siikalatvan Pulkkilassa – pelastuslaitos ohjaa liikennettä

Rekka juuttui ylä­mä­keen Ne­los­tiel­lä Sii­ka­lat­van Pulk­ki­las­sa – pe­las­tus­lai­tos ohjaa lii­ken­net­tä

15.03.2023 07:23 2
Yksi ihminen menehtyi Siikalatvan Piippolan tulipalossa

Yksi ihminen me­neh­tyi Sii­ka­lat­van Piip­po­lan tu­li­pa­los­sa

09.03.2023 12:32
Tuli tuhosi omakotitalon Siikalatvalla, kireä pakkanen vaikeutti sammutustöitä

Tuli tuhosi oma­ko­ti­ta­lon Sii­ka­lat­val­la, kireä pak­ka­nen vai­keut­ti sam­mu­tus­töi­tä

09.03.2023 08:40
Talon kattilahuoneessa syttyi tulipalo yöllä Rantsilassa – yksi henkilö altistui savulle

Talon kat­ti­la­huo­nees­sa syttyi tu­li­pa­lo yöllä Rant­si­las­sa – yksi henkilö al­tis­tui savulle

07.03.2023 06:27
Loukkaantunut susi lopetettiin Siikalatvalla – eläimen toinen takajalka puuttui kokonaan

Louk­kaan­tu­nut susi lo­pe­tet­tiin Sii­ka­lat­val­la – e­läi­men toinen ta­ka­jal­ka puuttui ko­ko­naan

23.02.2023 13:59 2
Mies puukotti tuttavaansa baari-illan jälkeen Siikalatvalla – oikeudessa ehdoton vankeustuomio

Mies puu­kot­ti tut­ta­vaan­sa baa­ri-il­lan jälkeen Sii­ka­lat­val­la – oi­keu­des­sa ehdoton van­keus­tuo­mio

22.02.2023 10:43
Tilaajille
Puutavararekka suistui kyljelleen ojaan Siikalatvalla

Puu­ta­va­ra­rek­ka suistui kyl­jel­leen ojaan Sii­ka­lat­val­la

14.02.2023 21:25 3
Siklan muutosneuvotteluissa päätettiin irtisanoa 2–4 työntekijää ja lomauttaa kymmeniä – konsernin saneerausmenettely etenee, taustalla kymmenien miljoonien eurojen velat

Siklan muu­tos­neu­vot­te­luis­sa pää­tet­tiin ir­ti­sa­noa 2–4 työn­te­ki­jää ja lo­maut­taa kym­me­niä – kon­ser­nin sa­nee­raus­me­net­te­ly etenee, taus­tal­la kym­me­nien mil­joo­nien eurojen velat

01.02.2023 18:34 18
Tilaajille
Vanhusten käytössä olevassa rivitalossa uhkaava tulipalo Pulkkilassa –  saatiin rajoitettua saunaosastoon ja sammutettua

Van­hus­ten käy­tös­sä ole­vas­sa ri­vi­ta­los­sa uhkaava tu­li­pa­lo Pulk­ki­las­sa – saatiin ra­joi­tet­tua sau­nao­sas­toon ja sam­mu­tet­tua

20.01.2023 22:02
Henkilöauton kuljettaja loukkaantui vakavasti törmäyksessä rekan perävaunuun Siikalatvalla – jouduttiin irrottamaan autonromusta

Hen­ki­löau­ton kul­jet­ta­ja louk­kaan­tui va­ka­vas­ti tör­mäyk­ses­sä rekan pe­rä­vau­nuun Sii­ka­lat­val­la – jou­dut­tiin ir­rot­ta­maan au­ton­ro­mus­ta

16.01.2023 12:41
Siikalatvan taposta yhdeksän vuotta vankeutta – käräjäoikeus pohti tuomiossaan teon tahallisuutta

Sii­ka­lat­van taposta yh­dek­sän vuotta van­keut­ta – kä­rä­jäoi­keus pohti tuo­mios­saan teon ta­hal­li­suut­ta

10.01.2023 09:45 1
Tilaajille