Karavaanarielämä: Asun­to­vau­nu on ou­lu­lais­pa­ris­kun­nan toinen koti

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Hyvän mielen talo ry
Vapaaehtoiset auttajat ovat Oulun VPK:n sekä Hyvän mielen talon selkäranka – "Saamme pitoa vapaaehtoistoimintaan, kun pidämme jokaisesta hyvää huolta"

Va­paa­eh­toi­set aut­ta­jat ovat Oulun VPK:n sekä Hyvän mielen talon sel­kä­ran­ka – "Saamme pitoa va­paaeh­tois­toi­min­taan, kun pidämme jo­kai­ses­ta hyvää huolta"

08.02.2022 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­yh­dis­tyk­ses­tä tukea mie­len­ter­vey­den on­gel­miin – on tär­keää, että vai­kei­ta aikoja ei tar­vit­se kohdata yksin

23.10.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tukea mie­len­ter­veys­omai­sil­le – avun saa­mi­sen suhteen tilanne ei ole tällä het­kel­lä kai­kil­le yh­den­ver­tai­nen

17.07.2020 06:30
Tilaajille