Vaalitentti: Katso tal­len­ne Kalevan vaa­li­ten­tis­tä, mukana kuusi ni­me­käs­tä eh­do­kas­ta Oulun vaa­li­pii­ris­tä

Pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tok­sen tor­jun­ta ei ole vi­her­hump­paa – maa­pal­lon läm­pe­ne­mi­nen mah­dol­lis­ta saada kuriin

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Hyvän mielen talo ry
"Täällä uskallan puhua kaikesta ihmisten kanssa", iloitsee Opastavaan perhetyöhön osallistuva oululaisäiti Miriam Kangas

"Täällä us­kal­lan puhua kai­kes­ta ih­mis­ten kans­sa", iloit­see Opas­ta­vaan per­he­työ­hön osal­lis­tu­va ou­lu­lais­äi­ti Miriam Kangas

11.03.2023 07:00
Tilaajille
Kaverikesä tuo oululaisnuoria yhteen, tarve toiminnalle nousi esiin nuorten aikuisten yksinäisyyden kokemuksista – Jasmin Miettunen, 24: "Koulun jälkeen on ollut vaikea saada uusia kavereita"

Ka­ve­ri­ke­sä tuo ou­lu­lais­nuo­ria yhteen, tarve toi­min­nal­le nousi esiin nuorten ai­kuis­ten yk­si­näi­syy­den ko­ke­muk­sis­ta – Jasmin Miet­tu­nen, 24: "Koulun jälkeen on ollut vaikea saada uusia ka­ve­rei­ta"

12.07.2022 17:00
Tilaajille
Vapaaehtoiset auttajat ovat Oulun VPK:n sekä Hyvän mielen talon selkäranka – "Saamme pitoa vapaaehtoistoimintaan, kun pidämme jokaisesta hyvää huolta"

Va­paa­eh­toi­set aut­ta­jat ovat Oulun VPK:n sekä Hyvän mielen talon sel­kä­ran­ka – "Saamme pitoa va­paaeh­tois­toi­min­taan, kun pidämme jo­kai­ses­ta hyvää huolta"

08.02.2022 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mie­len­ter­veys­yh­dis­tyk­ses­tä tukea mie­len­ter­vey­den on­gel­miin – on tär­keää, että vai­kei­ta aikoja ei tar­vit­se kohdata yksin

23.10.2021 05:15
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tukea mie­len­ter­veys­omai­sil­le – avun saa­mi­sen suhteen tilanne ei ole tällä het­kel­lä kai­kil­le yh­den­ver­tai­nen

17.07.2020 06:30
Tilaajille