Ihmiset: Kem­pe­le­läi­sen bus­si­kus­kin Veijo Saa­ri­kos­ken po­si­tii­vi­suus toi kutsun Linnan juhliin

Kolumni: Suo­ja­tien ylit­tä­mi­nen Oulussa on uh­ka­pe­liä hen­gel­lä

Kunniamerkit: Katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set saivat it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­kit

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Säästötoimet
Kuukausi
Oulun A-Killan asuntolan taso ei riitä Pohteelle – Vuosikymmeniä päihdetoipujia auttaneen yhdistyksen tulevaisuus on vaakalaudalla

Oulun A-Kil­lan asun­to­lan taso ei riitä Poh­teel­le – ­Vuo­si­kym­me­niä päih­de­toi­pu­jia aut­ta­neen yh­dis­tyk­sen tu­le­vai­suus on vaa­ka­lau­dal­la

01.12.2023 18:00 30
Tilaajille
Pohteella edessä kolmen kierroksen yt-rumba – Ensimmäinen vaihe alkaa ensi viikolla

Poh­teel­la edessä kolmen kier­rok­sen yt-rum­ba – En­sim­mäi­nen vaihe alkaa ensi vii­kol­la

23.11.2023 16:35 14
Tilaajille
Pohteen aluevaltuusto päätti noin 90 miljoonan euron säästöistä – Maratonkokouksessa äänestettiin nelisenkymmentä kertaa, mutta muutoksia tuli vähän

Pohteen alue­val­tuus­to päätti noin 90 mil­joo­nan euron sääs­töis­tä – Ma­ra­ton­ko­kouk­ses­sa ää­nes­tet­tiin ne­li­sen­kym­men­tä kertaa, mutta muu­tok­sia tuli vähän

21.11.2023 15:23 55
Tilaajille
Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä ei halua leikata lapsilta ja nuorilta

Ko­koo­muk­sen alue­val­tuus­to­ryh­mä ei halua leikata lap­sil­ta ja nuo­ril­ta

19.11.2023 12:25 9
Tilaajille
Pohteella edessä laajat yhteistoimintaneuvottelut – Säästöjen takia toimintoihin, tehtäviin ja työpaikkoihin on tulossa muutoksia

Poh­teel­la edessä laajat yh­teis­toi­min­ta­neu­vot­te­lut – Sääs­tö­jen takia toi­min­toi­hin, teh­tä­viin ja työ­paik­koi­hin on tulossa muu­tok­sia

18.11.2023 17:00 76
Tilaajille
SDP:n aluevaltuustoryhmä ei kannata sote-yksikköä joka kuntaan

SDP:n alue­val­tuus­to­ryh­mä ei kannata sote-yk­sik­köä joka kuntaan

17.11.2023 16:30 39
Tilaajille
Oulaskankaan jatko riippuu tulevista selvityksistä – Aluehallitus lähetti säästöohjelman äänestysten saattelemana valtuustolle

Ou­las­kan­kaan jatko riippuu tu­le­vis­ta sel­vi­tyk­sis­tä – Alue­hal­li­tus lähetti sääs­tö­oh­jel­man ää­nes­tys­ten saat­te­le­ma­na val­tuus­tol­le

15.11.2023 18:15 28
Tilaajille
Ministeriön Pikkujämsä: Ovatko pienet yöpäivystykset kalliiden ostopalveluiden arvoisia? Osaajia ei välttämättä riitä Oulaskankaan kaltaisiin sairaaloihin

Mi­nis­te­riön Pik­ku­jäm­sä: Ovatko pienet yö­päi­vys­tyk­set kal­lii­den os­to­pal­ve­lui­den ar­voi­sia? Osaajia ei vält­tä­mät­tä riitä Ou­las­kan­kaan kal­tai­siin sai­raa­loi­hin

14.11.2023 16:45 46
Tilaajille
Pohteen tulevaisuuslautakunta evästää säilyttämään Oulaskankaan  toiminnan

Pohteen tu­le­vai­suus­lau­ta­kun­ta evästää säi­lyt­tä­mään Ou­las­kan­kaan toi­min­nan

06.11.2023 10:08 29
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pohteen kurssia on kään­net­tä­vä – pe­las­tus­toi­mi on kuin pieni hinaaja Ti­ta­ni­cin kyl­jes­sä

06.11.2023 06:00 11
Pohde katkaisi palvelusetelit yllättäen: ”Illalla tuli viesti Pohteelta, ettei jatketa asiakkaan palvelua, ja aamulla tuli viesti, että voitteko sittenkin mennä”

Pohde kat­kai­si pal­ve­lu­se­te­lit yl­lät­täen: ”Il­lal­la tuli viesti Poh­teel­ta, ettei jatketa asiak­kaan pal­ve­lua, ja aamulla tuli viesti, että voit­te­ko sit­ten­kin mennä”

04.11.2023 05:00 126
Tilaajille
Vanhemmat
Pohteen rajut säästövaatimukset tulivat poliitikoille järkytyksenä – Näin viiden suurimman puolueen ryhmäjohtajat kommentoivat ehdotettuja leikkauksia

Pohteen rajut sääs­tö­vaa­ti­muk­set tulivat po­lii­ti­koil­le jär­ky­tyk­se­nä – Näin viiden suu­rim­man puo­lueen ryh­mä­joh­ta­jat kom­men­toi­vat eh­do­tet­tu­ja leik­kauk­sia

27.10.2023 18:00 169
Tilaajille
Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja: Pohteen säästöehdotukset mennään tarkasti läpi – Keskitetty kiirevastaanotto voikin tuoda uutta joustoa

Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja: Pohteen sääs­tö­eh­do­tuk­set mennään tar­kas­ti läpi – Kes­ki­tet­ty kii­re­vas­taan­ot­to voikin tuoda uutta joustoa

24.10.2023 18:00 25
Tilaajille
Oulun uusi sote-keskus vielä selvitettävänä, mutta Oulunsalon terveyskeskus on lakkautuslistalla – Kaleva kokosi Pohteen suunnittelemat keskeiset säästöt

Oulun uusi sote-kes­kus vielä sel­vi­tet­tä­vä­nä, mutta Ou­lun­sa­lon ter­veys­kes­kus on lak­kau­tus­lis­tal­la – Kaleva kokosi Pohteen suun­nit­te­le­mat kes­kei­set säästöt

23.10.2023 18:00 223
Tilaajille
Ouluun luvattu uusi sote-keskus vaakalaudalla – Pohteen kaikki palvelut haravoidaan säästöjen saamiseksi uhkaavan alijäämän takia

Ouluun luvattu uusi sote-kes­kus vaa­ka­lau­dal­la – Pohteen kaikki pal­ve­lut ha­ra­voi­daan sääs­tö­jen saa­mi­sek­si uh­kaa­van ali­jää­män takia

19.10.2023 19:25 115
Tilaajille
Pohteen aluehallituksen puheenjohtaja Tapani Tölli kertoo, mitä on edessä:   "Henkilöstöpula piiskaa jatkamaan uudistamista"

Pohteen alue­hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Tapani Tölli kertoo, mitä on edessä: "Hen­ki­lös­tö­pu­la piiskaa jat­ka­maan uu­dis­ta­mis­ta"

27.08.2023 18:15 48
Tilaajille
Pohde laskee harventaneensa pomoporrasta 160 henkilön edestä – Säästöjä syntyy 100 000 euroa henkilöltä

Pohde laskee har­ven­ta­neen­sa po­mo­por­ras­ta 160 hen­ki­lön edestä – Sääs­tö­jä syntyy 100 000 euroa hen­ki­löl­tä

12.05.2023 05:00 83
Tilaajille
OYSissa on yksikkö, jonka sijaintia ei kerrota ulkopuolisille – He tuntevat kaikki, mutta kukaan ei tunne heitä

OYSissa on yk­sik­kö, jonka si­jain­tia ei kerrota ul­ko­puo­li­sil­le – He tun­te­vat kaikki, mutta kukaan ei tunne heitä

09.04.2023 18:00 65
Tilaajille
Kahdeksan oululaiskoulua uhattuna - pelkkä säästö on huono syy alakoulun lakkautukselle
Pääkirjoitus

Kah­dek­san ou­lu­lais­kou­lua uhat­tu­na - pelkkä säästö on huono syy ala­kou­lun lak­kau­tuk­sel­le

04.03.2023 20:00 17
Tilaajille
Caritas Palvelut Oy myi osan palveluistaan ja vähentää väkeä – Tehostamistoimilla haetaan vähintään 650 000 euron tulosparannusta

Caritas Pal­ve­lut Oy myi osan pal­ve­luis­taan ja vä­hen­tää väkeä – Te­hos­ta­mis­toi­mil­la haetaan vä­hin­tään 650 000 euron tu­los­pa­ran­nus­ta

04.11.2021 17:00 1
Tilaajille