Nokia: Oulun len­to­yh­teyk­sien näi­vet­ty­mi­nen huo­let­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja Lund­mar­kia

Lentoyhteydet: Lygg saattaa avata yri­tyk­sil­le len­to­yh­tey­den Oulusta Hel­sin­kiin

Jalkapallostadion: Oulun kau­pun­gin­hal­li­tus kä­sit­te­lee maa­nan­tai­na sta­dio­nin ra­hoi­tus­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Runoilijat
Kirja-arvio: Runoilija Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli linnakundin tytär, selvänäkijä, pukeutui miesten vaatteisiin, rakasti naisia...

Kir­ja-ar­vio: Ru­noi­li­ja Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli lin­na­kun­din tytär, sel­vä­nä­ki­jä, pu­keu­tui miesten vaat­tei­siin, rakasti nai­sia...

28.05.2023 16:10
Tilaajille
Sanojen täyttämää elämää – Runoilija-kääntäjä Pentti Saaritsan juhlakonsertista tuli pohjoiseen ennättäessään hänen luottosäveltäjänsä Eero Ojasenkin juhlintaa

Sanojen täyt­tä­mää elämää – ­Ru­noi­li­ja-kään­tä­jä Pentti Saa­rit­san juh­la­kon­ser­tis­ta tuli poh­joi­seen en­nät­täes­sään hänen luot­to­sä­vel­tä­jän­sä Eero Oja­sen­kin juh­lin­taa

03.01.2023 16:00 1
Tilaajille
Kirja-arvio: Pekka Tarkka kiteyttää Oulussa koulukiusatun Aaro Hellaakosken alkuvaiheet aistikkaassa elämäkerrassa

Kir­ja-ar­vio: Pekka Tarkka ki­teyt­tää Oulussa kou­lu­kiu­sa­tun Aaro Hel­laa­kos­ken al­ku­vai­heet ais­tik­kaas­sa elä­mä­ker­ras­sa

15.09.2022 10:15 1
Tilaajille
Arvio: Aila Meriluodon runot ovat elämän kaleidoskooppi

Arvio: Aila Me­ri­luo­don runot ovat elämän ka­lei­do­skoop­pi

17.08.2022 10:30
Tilaajille
Pahan mielen runoja epäonnen päivänä – oululaisten Susanne Kainton ja Anni Alperin runoillassa saa velloa murheissa ja lausua angstinsa ulos

Pahan mielen runoja epä­on­nen päivänä – ou­lu­lais­ten Susanne Kainton ja Anni Alperin ru­no­il­las­sa saa velloa mur­heis­sa ja lausua angs­tin­sa ulos

10.05.2022 18:30 1
Tilaajille
Arvio: Marja-Leena Tuurna kirjoitti Eeva-Liisa Mannerista (1921–1995) sykähdyttävän elämäkerran

Arvio: Mar­ja-Lee­na Tuurna kir­joit­ti Ee­va-Lii­sa Man­ne­ris­ta (1921–1995) sy­käh­dyt­tä­vän elä­mä­ker­ran

15.01.2022 14:15
Tilaajille
Arvio: Minna Maijala kokosi elämäkerran muoniolaissyntynisestä Katri Valasta, joka uudisti suomenkielistä lyriikkaa

Arvio: Minna Maijala kokosi elä­mä­ker­ran muo­nio­lais­syn­ty­ni­ses­tä Katri Va­las­ta, joka uudisti suo­men­kie­lis­tä ly­riik­kaa

05.01.2022 10:30
Tilaajille
Arvio: Leikitellen heittelen seitileikkeleitä – sudensukuisen poeetan runomuistelmat

Arvio: Lei­ki­tel­len heit­te­len sei­ti­leik­ke­lei­tä – su­den­su­kui­sen poeetan ru­no­muis­tel­mat

14.11.2021 11:30
Tilaajille
100 vuotta sitten syntyneen Eeva-Liisa Mannerin näytelmät pääsivät heti myös pohjoisten teattereiden ohjelmistoon

100 vuotta sitten syn­ty­neen Ee­va-Lii­sa Man­ne­rin näy­tel­mät pää­si­vät heti myös poh­jois­ten teat­te­rei­den oh­jel­mis­toon

22.06.2021 10:10 1
Tilaajille
Taide veti Saila Susiluotoa puoleensa lapsesta asti – "Kotona kehotettiin ennemmin tekemään jotain muuta"

Taide veti Saila Su­si­luo­toa puo­leen­sa lap­ses­ta asti – "Kotona ke­ho­tet­tiin en­nem­min te­ke­mään jotain muuta"

10.05.2021 19:00
Tilaajille
Oululaistunut runoilija Eeva Maria al-Khazaali on sydänvereen saakka feministi – "Instituutiot ovat usein vakiintuneita ja miesvaltaisia, mikä voi olla vaikea paikka nuorelle tytölle"

Ou­lu­lais­tu­nut ru­noi­li­ja Eeva Maria al-Kha­zaa­li on sy­dän­ve­reen saakka fe­mi­nis­ti – "Ins­ti­tuu­tiot ovat usein va­kiin­tu­nei­ta ja mies­val­tai­sia, mikä voi olla vaikea paikka nuo­rel­le ty­töl­le"

09.04.2021 07:00 6
Tilaajille
Oululainen Harri Holtinkoski piti runoja hömppänä, kunnes innostui kirjoittamaan niitä itse

Ou­lu­lai­nen Harri Hol­tin­kos­ki piti runoja hömp­pä­nä, kunnes in­nos­tui kir­joit­ta­maan niitä itse

14.01.2021 19:00
Tilaajille
"Mitä yhteistä on polkupyörällä? Siinä on sekä satula" – Runoilija Ilpo Tiihosta viehättää absurdi kielellinen palikkaleikki

"Mitä yh­teis­tä on pol­ku­pyö­räl­lä? Siinä on sekä satula" – Ru­noi­li­ja Ilpo Tii­hos­ta vie­hät­tää absurdi kie­lel­li­nen pa­lik­ka­leik­ki

31.08.2020 07:00
Tilaajille