Oulun kaupunginjohtaja: Ky­syim­me seit­se­mäl­tä merk­ki­hen­ki­löl­tä, ai­ko­vat­ko he hakea Oulun kau­pun­gin­joh­ta­jak­si

Festivaalit: Frozen People jär­jes­te­tään Nal­li­ka­ris­sa lauan­tai­na ke­li­olo­ja uhmaten

Karkauspäivä: Ou­lu­lai­sen Annukka Määtän, 28, kakussa on vasta 7 kynt­ti­lää

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Elämäkerrat
Kirja-arvio: Kitti-Jouni avaa portit erilaisille saamelaiskulttuureille Esko Rannan toimittamassa elämäkerrassa

Kir­ja-ar­vio: Kit­ti-Jou­ni avaa portit eri­lai­sil­le saa­me­lais­kult­tuu­reil­le Esko Rannan toi­mit­ta­mas­sa elä­mä­ker­ras­sa

06.02.2024 07:30
Tilaajille
”Bitten etsivätoimisto” jahtaa Jörn Donnerin naisia Philip Teirin teoksessa, joka ei tarjoa juuri mitään uutta Donnerista

”Bitten et­si­vä­toi­mis­to” jahtaa Jörn Don­ne­rin naisia Philip Teirin teok­ses­sa, joka ei tarjoa juuri mitään uutta Don­ne­ris­ta

11.12.2023 17:26
Tilaajille
Juutalaisvainomaininnat sensuroitiin Helvi Hämäläisen romaanista, kun Suomen aseveljeys natsi-Saksan kanssa oli idullaan

Juu­ta­lais­vai­no­mai­nin­nat sen­su­roi­tiin Helvi Hä­mä­läi­sen ro­maa­nis­ta, kun Suomen ase­vel­jeys nat­si-Sak­san kanssa oli idul­laan

11.12.2023 16:20 1
Tilaajille
Kiiminkiläislähtöinen oopperatähti kertoo uutuuskirjassa myös kipeistä asioista, kuten ongelmajuomisesta – Helena Juntusen ja Petri Tammisen yhteisteos on kaikkea muuta kuin peruselämäkerta

Kii­min­ki­läis­läh­töi­nen oop­pe­ra­täh­ti kertoo uu­tuus­kir­jas­sa myös ki­peis­tä asiois­ta, kuten on­gel­ma­juo­mi­ses­ta – Helena Jun­tu­sen ja Petri Tam­mi­sen yh­teis­teos on kaikkea muuta kuin pe­rus­elä­mä­ker­ta

05.10.2023 06:00 3
Tilaajille
Arvio: Oululaislähtöinen Jukka Kajava arvosteli tv-ohjelmia ja teatteria tavalla, jota koko Suomi luki – Häntä ihailtiin, kadehdittiin ja inhottiin

Arvio: Ou­lu­lais­läh­töi­nen Jukka Kajava ar­vos­te­li tv-oh­jel­mia ja teat­te­ria ta­val­la, jota koko Suomi luki – Häntä ihail­tiin, ka­deh­dit­tiin ja in­hot­tiin

28.09.2023 16:00 3
Tilaajille
Kirja-arvio: Runoilija Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli linnakundin tytär, selvänäkijä, pukeutui miesten vaatteisiin, rakasti naisia...

Kir­ja-ar­vio: Ru­noi­li­ja Mirkka Rekolan elämä oli ihmeitä täynnä – hän oli lin­na­kun­din tytär, sel­vä­nä­ki­jä, pu­keu­tui miesten vaat­tei­siin, rakasti nai­sia...

28.05.2023 16:10
Tilaajille
Kirja-arvio: Yari kertoo hersyvästi muisteluksia 1970-luvun lopun SE-yhtyeen punkkeikoilta Cannesin elokuvajuhlien punaisille matoille

Kir­ja-ar­vio: Yari kertoo her­sy­väs­ti muis­te­luk­sia 1970-lu­vun lopun SE-yh­tyeen punk­kei­koil­ta Can­ne­sin elo­ku­va­juh­lien pu­nai­sil­le ma­toil­le

19.03.2023 15:05
Tilaajille
Opiskelijakämpän ovessa luki Lordi Putaansuu – nuorena saatu lempinimi vakiintui osaksi identiteettiä, nyt Lordin tarina on koottu kirjaksi

Opis­ke­li­ja­käm­pän ovessa luki Lordi Pu­taan­suu – ­nuo­re­na saatu lem­pi­ni­mi va­kiin­tui osaksi iden­ti­teet­tiä, nyt Lordin tarina on koottu kir­jak­si

26.09.2022 11:00
Tilaajille
Kirja-arvio: Annina Holmberg kirjoitti kattavan elämäkerran isästään Kalle Holmbergista

Kir­ja-ar­vio: Annina Holm­berg kir­joit­ti kat­ta­van elä­mä­ker­ran isäs­tään Kalle Holm­ber­gis­ta

25.09.2022 15:05
Tilaajille
Arvio: Hannu Himasen kirjoittama Jaakko Iloniemi -elämäkerta kertoo myös tuoreesta sodasta

Arvio: Hannu Himasen kir­joit­ta­ma Jaakko Ilo­nie­mi -e­lä­mä­ker­ta kertoo myös tuo­rees­ta sodasta

21.08.2022 17:05 3
Tilaajille
Arvio: Sanataiteilija Jasmine Westerlund eläytyy Olly ja Uno Donnerin elämään

Arvio: Sa­na­tai­tei­li­ja Jasmine Wes­ter­lund eläytyy Olly ja Uno Don­ne­rin elämään

29.07.2022 16:10
Tilaajille
Lenita raivoaa vähättelijöilleen ja Renny tarjoaa tirkistysreiän supertähtien oikkuihin – särmikkäät ja rehelliset elämäkerrat kietovat pauloihinsa
Essee

Lenita raivoaa vä­hät­te­li­jöil­leen ja Renny tarjoaa tir­kis­tys­reiän su­per­täh­tien oik­kui­hin – sär­mik­käät ja re­hel­li­set elä­mä­ker­rat kie­to­vat pau­loi­hin­sa

05.06.2022 09:00 4
Tilaajille
Arvio: Antti Tuuri kirjoitti kauniin kirjan ystävästään, joka ei ole ihan kuka tahansa

Arvio: Antti Tuuri kir­joit­ti kauniin kirjan ys­tä­väs­tään, joka ei ole ihan kuka tahansa

15.05.2022 17:15 1
Tilaajille
Arvio: Reetta Hänninen kirjoitti elämäkerran Maissi Erkosta, joka pelasti Helsingin Sanomat Erkon suvulle

Arvio: Reetta Hän­ni­nen kir­joit­ti elä­mä­ker­ran Maissi Er­kos­ta, joka pelasti Hel­sin­gin Sanomat Erkon suvulle

10.04.2022 15:35
Tilaajille
Elämäkerturin tehtävä on kuunnella, mitä päähenkilöllä on sanottavanaan, ja tulkita siitä vetävä tarina: "Terapiaa ei tarjota, mutta kyllä siihen samoja piirteitä liittyy"

Elä­mä­ker­tu­rin tehtävä on kuun­nel­la, mitä pää­hen­ki­löl­lä on sa­not­ta­va­naan, ja tulkita siitä vetävä tarina: "Te­ra­piaa ei tar­jo­ta, mutta kyllä siihen samoja piir­tei­tä liit­tyy"

13.03.2022 11:00 1
Tilaajille
Arvio: Jukka Mäkelä toimi kilttinä miehenä elokuva-alalla, jossa raha ja valta määräävät kaikesta

Arvio: Jukka Mäkelä toimi kilt­ti­nä miehenä elo­ku­va-alal­la, jossa raha ja valta mää­rää­vät kai­kes­ta

25.01.2022 17:15
Tilaajille
Arvio: Marja-Leena Tuurna kirjoitti Eeva-Liisa Mannerista (1921–1995) sykähdyttävän elämäkerran

Arvio: Mar­ja-Lee­na Tuurna kir­joit­ti Ee­va-Lii­sa Man­ne­ris­ta (1921–1995) sy­käh­dyt­tä­vän elä­mä­ker­ran

15.01.2022 14:15
Tilaajille
Arvio: Leena Majander-Reenpää kirjoitti kustannussukujen perheoopperan ”konnan” reippaat muistelmat

Arvio: Leena Ma­jan­der-Reen­pää kir­joit­ti kus­tan­nus­su­ku­jen per­he­oop­pe­ran ”kon­nan” reip­paat muis­tel­mat

05.01.2022 16:15
Tilaajille
Arvio: Minna Maijala kokosi elämäkerran muoniolaissyntynisestä Katri Valasta, joka uudisti suomenkielistä lyriikkaa

Arvio: Minna Maijala kokosi elä­mä­ker­ran muo­nio­lais­syn­ty­ni­ses­tä Katri Va­las­ta, joka uudisti suo­men­kie­lis­tä ly­riik­kaa

05.01.2022 10:30
Tilaajille
Arvio: Teloitti punaisia, terrorisoi kolttia, teki urotöitä talvisodassa ja rauhoittui kirjailijaksi – Kurt Martti Walleniuksen elämäkerta piirtää kapinakenraalin ja korpikirjailijan tien

Arvio: Te­loit­ti pu­nai­sia, ter­ro­ri­soi kolt­tia, teki uro­töi­tä tal­vi­so­das­sa ja rau­hoit­tui kir­jai­li­jak­si – Kurt Martti Wal­le­niuk­sen elä­mä­ker­ta piirtää ka­pi­na­ken­raa­lin ja kor­pi­kir­jai­li­jan tien

27.12.2021 17:10 8
Tilaajille