Oulun kaupunki: Oulu aikoo ko­rot­taa luot­ta­mus­toi­mis­ta mak­set­ta­via palk­kioi­ta rei­lus­ti

Autismi: Johanna Vuo­ri-Kar­via sai tietää vasta ne­li­kymp­pi­se­nä, miksi hän on eri­lai­nen

Parkkipaikat: Ko­ko­sim­me Oulun park­ki­hal­lit kar­tal­le ja sel­vi­tim­me, mitä pit­kä­ai­kai­nen py­sä­köin­ti maksaa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Riikka Purra
HS: Valtiovarainministeri Purra haluaa aloittaa lisäsäästöjen valmistelun

HS: Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Purra haluaa aloit­taa li­sä­sääs­tö­jen val­mis­te­lun

19.09.2023 08:25 4
Perussuomalaisten tuoreimmassa supo-sotkussa yhtäläisyyksiä 1930-luvun ääriliikkeiden historiaan? – Oula Silvennoinen: ”Autoritääriset liikkeet houkuttelevat tietynlaisia ihmisiä”

Pe­rus­suo­ma­lais­ten tuo­reim­mas­sa su­po-sot­kus­sa yh­tä­läi­syyk­siä 1930-lu­vun ää­ri­liik­kei­den his­to­riaan? – Oula Sil­ven­noi­nen: ”Au­to­ri­tää­ri­set liik­keet hou­kut­te­le­vat tie­tyn­lai­sia ih­mi­siä”

06.09.2023 18:19 39
Tilaajille
Velkakriisi oli vaalipuhetta
Kolumni

Vel­ka­krii­si oli vaa­li­pu­het­ta

05.09.2023 16:00 155
Tilaajille
Politiikan kesämyrsky laantui rasismitiedonantoon, mutta voi iskeä uudestaan
Kolumni

Po­li­tii­kan ke­sä­myrs­ky laantui ra­sis­mi­tie­do­nan­toon, mutta voi iskeä uu­des­taan

02.09.2023 06:05 28
Tilaajille
Valtiovarainministeri Riikka Purran erityisavustajanimitys peruttiin – taustalla suojelupoliisin turvallisuusselvitys, kertoo Iltalehti

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Riikka Purran eri­tyis­avus­ta­ja­ni­mi­tys pe­rut­tiin – taus­tal­la suo­je­lu­po­lii­sin tur­val­li­suus­sel­vi­tys, kertoo Il­ta­leh­ti

30.08.2023 18:53
Valtiovarainministeri Riikka Purra esitteli ensimmäisen budjettinsa – Valtio joutuu ottamaan 10 miljardia lisävelkaa: "Menotasoa vähennetään vuosi vuodelta"

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Riikka Purra esit­te­li en­sim­mäi­sen bud­jet­tin­sa – Valtio joutuu ot­ta­maan 10 mil­jar­dia li­sä­vel­kaa: "Me­no­ta­soa vä­hen­ne­tään vuosi vuo­del­ta"

25.08.2023 18:00 21
Tilaajille
Oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen kritisoi Riikka Purran budjettiesitystä – "Avokätinen rikkaille, karu palkansaajille ja köyhimmille"

Ou­lu­lai­nen kan­san­edus­ta­ja Hanna Sark­ki­nen kri­ti­soi Riikka Purran bud­jet­ti­esi­tys­tä – "A­vo­kä­ti­nen rik­kail­le, karu pal­kan­saa­jil­le ja köy­him­mil­le"

25.08.2023 17:35 23
Piruettien syksy alkoi: Purra esittelee suuntaviivansa budjetille – Yksityiskohtainen hallitusohjelma voikin muodostua hallituksen kompastuskiveksi

Pi­ruet­tien syksy alkoi: Purra esit­te­lee suun­ta­vii­van­sa bud­je­til­le – Yk­si­tyis­koh­tai­nen hal­li­tus­oh­jel­ma voikin muo­dos­tua hal­li­tuk­sen kom­pas­tus­ki­vek­si

24.08.2023 17:50 22
Tilaajille
Perussuomalaisten puoluekokous alkoi syytösryöpyllä medialle – Purra: "Henkilöistämme rakennetaan paholaisia, joiden ajatukset ja seura saastuttavat"

Pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lue­ko­kous alkoi syy­tös­ryö­pyl­lä me­dial­le – Purra: "Hen­ki­löis­täm­me ra­ken­ne­taan pa­ho­lai­sia, joiden aja­tuk­set ja seura saas­tut­ta­vat"

12.08.2023 11:30 129
Tilaajille
Suomalaiset ovat toistensa kurkussa ahdistavuuteen asti rasismin vuoksi – jotain hyvääkin voi siitä silti seurata
Kolumni

Suo­ma­lai­set ovat tois­ten­sa kur­kus­sa ah­dis­ta­vuu­teen asti ra­sis­min vuoksi – jotain hy­vää­kin voi siitä silti seurata

12.08.2023 06:05 35
Tilaajille
Purra kirjoitti puolustuspuheen: Puolueeni ei ole rasistinen

Purra kir­joit­ti puo­lus­tus­pu­heen: Puo­luee­ni ei ole ra­sis­ti­nen

27.07.2023 14:03 76
Solvaamista, vääristelyä ja valehtelua – keskustelun kierrokset nousseet hälyttävälle tasolle
Pääkirjoitus

Sol­vaa­mis­ta, vää­ris­te­lyä ja va­leh­te­lua – kes­kus­te­lun kier­rok­set nous­seet hä­lyt­tä­väl­le tasolle

22.07.2023 10:26 67
Tilaajille
Kesälomatunnelmia – nauttikaa kesälomasta kukin mahdollisuuksien mukaan
Kolumni

Ke­sä­lo­ma­tun­nel­mia – naut­ti­kaa ke­sä­lo­mas­ta kukin mah­dol­li­suuk­sien mukaan

18.07.2023 16:00 3
Tilaajille
Pääministeri Orpo kiersi Brysselissä kysymyksen hallituksen toimintakyvystä – painotti kuitenkin keskustelun merkitystä

Pää­mi­nis­te­ri Orpo kiersi Brys­se­lis­sä ky­sy­myk­sen hal­li­tuk­sen toi­min­ta­ky­vys­tä – pai­not­ti kui­ten­kin kes­kus­te­lun mer­ki­tys­tä

17.07.2023 20:31 44
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sa­noil­la luodaan to­del­li­suut­ta – Orpo va­lit­see laa­jen­taa Over­to­nin ikkunaa ja hor­jut­taa Suo­mi-ku­vaa

15.07.2023 06:00 53
Tilaajille
Valtiovarainministeri Purra Brysselissä: En ole harkinnut eroa ministerin tehtävästä

Val­tio­va­rain­mi­nis­te­ri Purra Brys­se­lis­sä: En ole har­kin­nut eroa mi­nis­te­rin teh­tä­väs­tä

26.07.2023 20:10 60
Keskustan ryhmä esittää eduskunnan koolle kutsumista Purran rasismikohun vuoksi – "Tilanne on vakava"

Kes­kus­tan ryhmä esittää edus­kun­nan koolle kut­su­mis­ta Purran ra­sis­mi­ko­hun vuoksi – "Ti­lan­ne on vakava"

13.07.2023 21:47 110
Perussuomalaiset joutui sitoutumaan rasismin vastaiseen työhön
Pääkirjoitus

Pe­rus­suo­ma­lai­set joutui si­tou­tu­maan ra­sis­min vas­tai­seen työhön

12.07.2023 20:00 89
Tilaajille
Orpo ja Purra astelivat vihdoin median eteen – Riikka Purra selvensi anteeksipyyntönsä kohdetta: "Pyysin anteeksi kaikilta, jotka ovat tekstini lukeneet"

Orpo ja Purra as­te­li­vat vihdoin median eteen – Riikka Purra sel­ven­si an­teek­si­pyyn­tön­sä koh­det­ta: "Pyysin an­teek­si kai­kil­ta, jotka ovat teks­ti­ni lu­ke­neet"

12.07.2023 20:00 67
Tilaajille
Orpo tiedotustilaisuudessa: En mitenkään voi hyväksyä Purran 15 vuotta sitten kirjoittamia tekstejä

Orpo tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa: En mi­ten­kään voi hy­väk­syä Purran 15 vuotta sitten kir­joit­ta­mia teks­te­jä

12.07.2023 16:15 149