Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Rauhanturvaajat
Suomalaissotilaita vaativissa suojaustehtävissä Irakissa – Lähes unohtunutta operaatiota on jatkettu poikkeuksellisesti kahdella vuodella

Suo­ma­lais­so­ti­lai­ta vaa­ti­vis­sa suo­jaus­teh­tä­vis­sä Ira­kis­sa – Lähes unoh­tu­nut­ta ope­raa­tio­ta on jat­ket­tu poik­keuk­sel­li­ses­ti kah­del­la vuo­del­la

18.06.2023 06:30 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Uuden ajan ve­te­raa­nit tar­vit­se­vat kes­kuk­sen – palvelu jättää jäl­ken­sä krii­si­alueil­la pal­vel­lei­siin so­ti­lai­siin, rau­han­tur­vaa­jiin ja si­vii­li­krii­sin­hal­lin­ta­hen­ki­lös­töön

17.05.2023 06:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

De­mo­kra­tia ei ole vien­ti­tuo­te – Suo­mel­le Af­ga­nis­tan oli uusi ja eri­lai­nen, mutta hin­ta­la­pul­taan erit­täin kallis ja tur­haut­ta­va kokemus

23.12.2022 06:00 5
Tilaajille
Suomi epäonnistui Afganistanissa muiden mukana, mutta oma turvallisuutemme sentään vahvistui
Pääkirjoitus

Suomi epä­on­nis­tui Af­ga­nis­ta­nis­sa muiden mukana, mutta oma tur­val­li­suu­tem­me sentään vah­vis­tui

19.12.2022 20:00 10
Tilaajille
Oulun seurakuntayhtymän pääemäntä Heli Laitinen koettelee mielellään omia rajoja, vuosi rauhanturvaajana oli hyppy tuntemattomaan: "Kädessä pysyvät kauha, kutimet ja kivääri"

Oulun seu­ra­kun­ta­yh­ty­män pää­emän­tä Heli Lai­ti­nen koet­te­lee mie­lel­lään omia rajoja, vuosi rau­han­tur­vaa­ja­na oli hyppy tun­te­mat­to­maan: "Kä­des­sä pysyvät kauha, kutimet ja ki­vää­ri"

22.12.2021 19:00 2
Tilaajille
Upseerit peräävät lisätoimia kriisinhallinnan vetovoiman parantamiseksi – "Palkkaohjelma on päivitettävä erityisesti ylemmissä tehtävissä"

Up­see­rit pe­rää­vät li­sä­toi­mia krii­sin­hal­lin­nan ve­to­voi­man pa­ran­ta­mi­sek­si – "Palk­kaoh­jel­ma on päi­vi­tet­tä­vä eri­tyi­ses­ti ylem­mis­sä teh­tä­vis­sä"

29.08.2021 21:41 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Af­ga­nis­ta­nin lä­hi­alueil­la on paras mah­dol­li­suus vai­kut­taa maan tu­le­vai­suu­teen

23.08.2021 06:30
Tilaajille
Afganistanissa rauhanturvaajana palvellut oululainen Henry Helakorpi toivoo maan tilanteen pysyvän esillä keskustelussa – Rauhantyötä tehtiin jalkapallo-ottelunkin merkeissä

Af­ga­nis­ta­nis­sa rau­han­tur­vaa­ja­na pal­vel­lut ou­lu­lai­nen Henry He­la­kor­pi toivoo maan ti­lan­teen pysyvän esillä kes­kus­te­lus­sa – Rau­han­työ­tä tehtiin jal­ka­pal­lo-ot­te­lun­kin mer­keis­sä

20.08.2021 07:00 9
Tilaajille
Afganistanista palannut suomalaisupseeri surullinen ihmisten kohtalosta – "He ansaitsisivat elämisen arvoisen elämän"

Af­ga­nis­ta­nis­ta pa­lan­nut suo­ma­lais­up­see­ri su­rul­li­nen ih­mis­ten koh­ta­los­ta – "He an­sait­si­si­vat elä­mi­sen ar­voi­sen elämän"

16.08.2021 20:21 4
Tilaajille
Taliban jymäytti Yhdysvaltoja ja vyöryi Kabuliin ottamaan vallan
Pääkirjoitus

Taliban jy­mäyt­ti Yh­dys­val­to­ja ja vyöryi Ka­bu­liin ot­ta­maan vallan

16.08.2021 20:00 54
Tilaajille
Kiina tukee Talibania ja rynnii Afganistaniin raaka-aineiden perässä
Pääkirjoitus

Kiina tukee Ta­li­ba­nia ja rynnii Af­ga­nis­ta­niin raa­ka-ai­nei­den perässä

02.08.2021 20:00 4
Tilaajille
Upseerimiehen YK-Mersusta tuli pitkäikäinen silmäterä – pohjan ruostesuojan reseptiin kuului hautatervaakin

Up­see­ri­mie­hen YK-Mer­sus­ta tuli pit­kä­ikäi­nen sil­mä­te­rä – pohjan ruos­te­suo­jan re­sep­tiin kuului hau­ta­ter­vaa­kin

15.05.2021 19:00 23
Tilaajille
Suomalaiset rauhanturvaajat pois Afganistanista ehkä jo ensi keväänä – Afrikan suuntaan kasvaa paine lähettää lisää väkeä

Suo­ma­lai­set rau­han­tur­vaa­jat pois Af­ga­nis­ta­nis­ta ehkä jo ensi keväänä – Afrikan suun­taan kasvaa paine lä­het­tää lisää väkeä

04.10.2020 10:13 2

Suo­ma­lais­rau­han­tur­vaa­jat uh­kaa­vas­sa ti­lan­tees­sa Li­ba­no­nis­sa – par­tio­ta kohti am­mut­tiin, kukaan ei louk­kaan­tu­nut

26.05.2020 22:50