Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Taleban
Afganistanin maanjäristyksen kuolonuhrien määrä noussut yli tuhanteen

Af­ga­nis­ta­nin maan­jä­ris­tyk­sen kuo­lon­uh­rien määrä noussut yli tu­han­teen

08.10.2023 10:34
Talebanien kanssa silmästä silmään – "Jotta vastustajan kanssa voi toimia, pitää ymmärtää hänen ajatusmaailmaansa"

Ta­le­ba­nien kanssa sil­mäs­tä silmään – "Jotta vas­tus­ta­jan kanssa voi toimia, pitää ym­mär­tää hänen aja­tus­maail­maan­sa"

25.12.2021 08:00 10
Tilaajille
Kabulissa piileskelevä afgaaninainen joutui jättämään kotinsa ja antamaan runonsa poltettavaksi – "Pelkään, että Taleban hakee minut ja siskoni"

Ka­bu­lis­sa pii­les­ke­le­vä af­gaa­ni­nai­nen joutui jät­tä­mään kotinsa ja an­ta­maan runonsa pol­tet­ta­vak­si – "Pel­kään, että Taleban hakee minut ja sis­ko­ni"

03.09.2021 18:30 2
Tilaajille
"En halua lapsieni kasvavan ilman isäänsä" – Kabulilaismies pelkää joutuvansa Talebanin koston uhriksi, jos ei pääse pakenemaan maasta

"En halua lap­sie­ni kas­va­van ilman isään­sä" – Ka­bu­li­lais­mies pelkää jou­tu­van­sa Ta­le­ba­nin koston uh­rik­si, jos ei pääse pa­ke­ne­maan maasta

02.09.2021 07:00 7
Tilaajille
Biden: "20 vuoden sotilaallinen läsnäolomme Afganistanissa on päättynyt" – Yhdysvaltain viimeinen kuljetuskone lähti maasta, Taleban juhli joukkojen lähtöä

Biden: "20 vuoden so­ti­laal­li­nen läs­nä­olom­me Af­ga­nis­ta­nis­sa on päät­ty­nyt" – Yh­dys­val­tain vii­mei­nen kul­je­tus­ko­ne lähti maasta, Taleban juhli jouk­ko­jen lähtöä

31.08.2021 08:01 21
Näin Taleban kylvi Afganistanissa pelkoa "yökirjeillään" – liikkeen informaatiosota eroaa muista radikaali-islamistisista järjestöistä

Näin Taleban kylvi Af­ga­nis­ta­nis­sa pelkoa "yö­kir­jeil­lään" – liik­keen in­for­maa­tio­so­ta eroaa muista ra­di­kaa­li-is­la­mis­ti­sis­ta jär­jes­töis­tä

28.08.2021 06:30 2
Tilaajille
Kabulissa lähellä lentokenttää tapahtui torstaina kaksi räjähdystä – ainakin 12 yhdysvaltalaista sotilasta ja yli 60 afganistanilaista kuollut

Ka­bu­lis­sa lähellä len­to­kent­tää ta­pah­tui tors­tai­na kaksi rä­jäh­dys­tä – ainakin 12 yh­dys­val­ta­lais­ta so­ti­las­ta ja yli 60 af­ga­nis­ta­ni­lais­ta kuollut

26.08.2021 23:49 3
Taleban toisti jälleen, ettei Afganistanin evakuointeihin anneta lisää aikaa

Taleban toisti jäl­leen, ettei Af­ga­nis­ta­nin eva­kuoin­tei­hin anneta lisää aikaa

24.08.2021 20:02 4
Kabulin lentokentän ympäristön kaaoksessa kuollut useita siviileitä

Kabulin len­to­ken­tän ym­pä­ris­tön kaaok­ses­sa kuollut useita si­vii­lei­tä

22.08.2021 14:26
Tehtiinkö Afganistanissa hukkaan heitettyä työtä?
Kolumni

Teh­tiin­kö Af­ga­nis­ta­nis­sa hukkaan hei­tet­tyä työtä?

21.08.2021 16:00 30
Tilaajille
Ministeriö patisti ely-keskuksia selvittämään afgaanien sijoittamista kuntiin – "Paikkoja näyttäisi löytyvän"

Mi­nis­te­riö patisti ely-kes­kuk­sia sel­vit­tä­mään af­gaa­nien si­joit­ta­mis­ta kuntiin – "Paik­ko­ja näyt­täi­si löy­ty­vän"

17.08.2021 20:14 2
Tilaajille
Yhdysvaltain sotilasvoimien rahtikone päästi kyytiinsä yli 600 ramppia pitkin sisään pyrkinyttä afganistanilaista

Yh­dys­val­tain so­ti­las­voi­mien rah­ti­ko­ne päästi kyy­tiin­sä yli 600 ramppia pitkin sisään pyr­ki­nyt­tä af­ga­nis­ta­ni­lais­ta

17.08.2021 06:12 11
Taleban julisti yleisen armahduksen Afganistanin hallinnon työntekijöille, kehotti palaamaan työhön

Taleban julisti yleisen ar­mah­duk­sen Af­ga­nis­ta­nin hal­lin­non työn­te­ki­jöil­le, kehotti pa­laa­maan työhön

17.08.2021 11:41 29
Suomi evakuoi noin 200 henkeä Afganistanista – tämän verran evakuointioperaatioiden etenemisestä tiedetään

Suomi evakuoi noin 200 henkeä Af­ga­nis­ta­nis­ta – tämän verran eva­kuoin­ti­ope­raa­tioi­den ete­ne­mi­ses­tä tie­de­tään

16.08.2021 20:41 2
Tilaajille
Afganistanista palannut suomalaisupseeri surullinen ihmisten kohtalosta – "He ansaitsisivat elämisen arvoisen elämän"

Af­ga­nis­ta­nis­ta pa­lan­nut suo­ma­lais­up­see­ri su­rul­li­nen ih­mis­ten koh­ta­los­ta – "He an­sait­si­si­vat elä­mi­sen ar­voi­sen elämän"

16.08.2021 20:21 4
Tilaajille
Suomi ja kymmenet muut maat vetoavat Talebania päästämään Afganistanista pakenevat pois maasta

Suomi ja kym­me­net muut maat ve­toa­vat Ta­le­ba­nia pääs­tä­mään Af­ga­nis­ta­nis­ta pa­ke­ne­vat pois maasta

16.08.2021 06:16 48
Ulkoministeri Haavisto: Ensimmäisestä evakuointierästä tehty ratkaisuja – Taleban arvaamaton ja vaikeuttaa maassa liikkumista evakuointeja varten

Ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to: En­sim­mäi­ses­tä eva­kuoin­ti­eräs­tä tehty rat­kai­su­ja – Taleban ar­vaa­ma­ton ja vai­keut­taa maassa liik­ku­mis­ta eva­kuoin­te­ja varten

15.08.2021 18:24 13
Uutistoimistot: Taleban valtasi Jalalabadin, pääkaupunki Kabul viimeinen iso kaupunki hallituksen hallussa – "He tulivat ilman taistelua"

Uu­tis­toi­mis­tot: Taleban valtasi Ja­la­la­ba­din, pää­kau­pun­ki Kabul vii­mei­nen iso kau­pun­ki hal­li­tuk­sen hal­lus­sa – "He tulivat ilman tais­te­lua"

15.08.2021 09:51 12
Suojelupoliisi: Afganistanissa tuhansia vierastaistelijoita – kiinnostus lähteä Suomesta sotimaan ollut hyvin vähäistä

Suo­je­lu­po­lii­si: Af­ga­nis­ta­nis­sa tu­han­sia vie­ras­tais­te­li­joi­ta – kiin­nos­tus lähteä Suo­mes­ta so­ti­maan ollut hyvin vä­häis­tä

12.08.2021 06:00 7
Tilaajille
Viikonloppuna tukun kaupunkeja Afganistanin hallitukselta vallannut Taleban jatkoi hyökkäystään – julisti havittelevansa ratkaisevaa Mazar-i-Sharifin kaupunkia

Vii­kon­lop­pu­na tukun kau­pun­ke­ja Af­ga­nis­ta­nin hal­li­tuk­sel­ta val­lan­nut Taleban jatkoi hyök­käys­tään – julisti ha­vit­te­le­van­sa rat­kai­se­vaa Ma­zar-i-Sha­ri­fin kau­pun­kia

09.08.2021 21:35 5