Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Kesäteatteri
Arvio: Tööt tööt Tuhkimo-Timo ja päästöttömiksi trimmatut sadut

Arvio: Tööt tööt Tuh­ki­mo-Ti­mo ja pääs­töt­tö­mik­si trim­ma­tut sadut

21.06.2022 13:30
Tilaajille
Arvio: Adalmiinan helmi 2.2. on raikas satuvariaatio

Arvio: Adal­mii­nan helmi 2.2. on raikas sa­tu­va­riaa­tio

03.06.2022 14:15
Tilaajille
Hupisaarten kesäteatterilla nähdään tänä vuonna neljän eri teatterin esityksiä – Oulun yliopistoteatterin Adalmiinan helmi korkkaa kesän

Hu­pi­saar­ten ke­sä­teat­te­ril­la nähdään tänä vuonna neljän eri teat­te­rin esi­tyk­siä – Oulun yli­opis­to­teat­te­rin Adal­mii­nan helmi korkkaa kesän

01.06.2022 06:00 2
Tilaajille
Toppilan Möljä vaikeni kulttuurielämyksistä lopullisesti – Meri Oulun kesäteatteri siirtyy ensi kesäksi Hupisaarille, tulevaisuus on vielä avoinna

Top­pi­lan Möljä vaikeni kult­tuu­ri­elä­myk­sis­tä lo­pul­li­ses­ti – Meri Oulun ke­sä­teat­te­ri siirtyy ensi kesäksi Hu­pi­saa­ril­le, tu­le­vai­suus on vielä avoinna

02.03.2022 06:10 41
Mikko Pohjola astui sivuun musiikkibisneksestä, palasi Ouluun ja löysi tekemisen ilon uudelleen Toivoniemessä – keskiviikkona hän astuu ensimmäistä kertaa kesäteatterinäyttämölle

Mikko Pohjola astui sivuun mu­siik­ki­bis­nek­ses­tä, palasi Ouluun ja löysi te­ke­mi­sen ilon uu­del­leen Toi­vo­nie­mes­sä – kes­ki­viik­ko­na hän astuu en­sim­mäis­tä kertaa ke­sä­teat­te­ri­näyt­tä­möl­le

30.06.2021 06:12
Elbe oli värikäs oopperadiiva ja tiukka laulunopettaja – Hupisaarten kesäteatterissa Oulussa raikuvat tänä kesänä aariat

Elbe oli värikäs oop­pe­ra­dii­va ja tiukka lau­lu­no­pet­ta­ja – Hu­pi­saar­ten ke­sä­teat­te­ris­sa Oulussa rai­ku­vat tänä kesänä aariat

03.08.2020 19:00
Tilaajille
Salkkareiden Monica päätyi Kanarian kautta napapiirille ja hehkuttaa lappilaisnäyttelijää: "Yksi lahjakkaimmista ihmisistä, jonka olen tavannut"

Salk­ka­rei­den Monica päätyi Ka­na­rian kautta na­pa­pii­ril­le ja heh­kut­taa lap­pi­lais­näyt­te­li­jää: "Yksi lah­jak­kaim­mis­ta ih­mi­sis­tä, jonka olen ta­van­nut"

26.07.2020 19:00
Tilaajille
Puolangan Pessimismitalo on optimismin pesä – ensi kesänä pihan 350-paikkaisessa ulkoilmateatterissa esitetään Uusi pessimismimusikaali

Puo­lan­gan Pes­si­mis­mi­ta­lo on op­ti­mis­min pesä – ensi kesänä pihan 350-paik­kai­ses­sa ul­ko­il­ma­teat­te­ris­sa esi­te­tään Uusi pes­si­mis­mi­mu­si­kaa­li

02.07.2020 20:57 2
Tilaajille
Miten perutuista näytöksistä saa rahat takaisin? Poikkeustila jäädytti Meri Oulun kesäteatterin – ennakkolippujen hyvityskäytännöt ihmetyttävät

Miten pe­ru­tuis­ta näy­tök­sis­tä saa rahat ta­kai­sin? Poik­keus­ti­la jää­dyt­ti Meri Oulun ke­sä­teat­te­rin – en­nak­ko­lip­pu­jen hy­vi­tys­käy­tän­nöt ih­me­tyt­tä­vät

25.06.2020 06:00
Tilaajille