Kansalaisaloitteet: Ou­lu­lai­sen Olli Kohosen kan­sa­lais­aloi­te teki stopin ve­si­lai­tos­ten yk­si­tyis­tä­mi­sel­le

vaalit: En­sim­mäi­set alue­vaa­lit jär­jes­te­tään tam­mi­kuun lopulla – tästä vaa­leis­sa ää­nes­te­tään

Kesäteatteri

Mikko Pohjola astui sivuun mu­siik­ki­bis­nek­ses­tä, palasi Ouluun ja löysi te­ke­mi­sen ilon uu­del­leen Toi­vo­nie­mes­sä – kes­ki­viik­ko­na hän astuu en­sim­mäis­tä kertaa ke­sä­teat­te­ri­näyt­tä­möl­le

30.06.2021 06:12

Elbe oli värikäs oop­pe­ra­dii­va ja tiukka lau­lun­opet­ta­ja – Hu­pi­saar­ten ke­sä­teat­te­ris­sa Oulussa rai­ku­vat tänä kesänä aariat

03.08.2020 19:00
Tilaajille

Salk­ka­rei­den Monica päätyi Ka­na­rian kautta na­pa­pii­ril­le ja heh­kut­taa lap­pi­lais­näyt­te­li­jää: "Yksi lah­jak­kaim­mis­ta ih­mi­sis­tä, jonka olen ta­van­nut"

26.07.2020 19:00
Tilaajille

Puo­lan­gan Pes­si­mis­mi­ta­lo on op­ti­mis­min pesä – ensi kesänä pihan 350-paik­kai­ses­sa ul­ko­il­ma­teat­te­ris­sa esi­te­tään Uusi pes­si­mis­mi­mu­si­kaa­li

02.07.2020 20:57 2
Tilaajille

Miten pe­ru­tuis­ta näy­tök­sis­tä saa rahat ta­kai­sin? Poik­keus­ti­la jää­dyt­ti Meri Oulun ke­sä­teat­te­rin – en­nak­ko­lip­pu­jen hy­vi­tys­käy­tän­nöt ih­me­tyt­tä­vät

25.06.2020 06:00
Tilaajille