Raskaus
Suomessa yhä Pohjoismaista vähiten raskaudenkeskeytyksiä – lähes kaikki lääkkeellisiä

Suo­mes­sa yhä Poh­jois­mais­ta vähiten ras­kau­den­kes­key­tyk­siä – lähes kaikki lääk­keel­li­siä

08.04.2021 08:06
Tutkimus: Odottavan äidin kovien rasvojen syönnillä yhteys lapsen lihavuuteen

Tut­ki­mus: Odot­ta­van äidin kovien ras­vo­jen syön­nil­lä yhteys lapsen li­ha­vuu­teen

18.03.2021 09:54 2
Onko raskaana olevien rokottaminen koronaa vastaan turvallista? – Suomessa tehty vain yksi haittavaikutusilmoitus

Onko ras­kaa­na olevien ro­kot­ta­mi­nen koronaa vastaan tur­val­lis­ta? – Suo­mes­sa tehty vain yksi hait­ta­vai­ku­tus­il­moi­tus

17.03.2021 18:30 2
Tilaajille
Oulun yliopiston väitöstutkimus: Ilmansaasteet lisäävät kohtukuoleman ja ennenaikaisen synnytyksen riskiä

Oulun yli­opis­ton väi­tös­tut­ki­mus: Il­man­saas­teet li­sää­vät koh­tu­kuo­le­man ja en­nen­ai­kai­sen syn­ny­tyk­sen riskiä

29.10.2020 13:32
Katriina Kilpeläisen ketjutus katkesi vasta raskauteen – työoikeuden professori: lähes joka viides alkuvaiheen määräaikaisuus saattaa olla laiton

Kat­rii­na Kil­pe­läi­sen ket­ju­tus katkesi vasta ras­kau­teen – työ­oi­keu­den pro­fes­so­ri: lähes joka viides al­ku­vai­heen mää­rä­ai­kai­suus saattaa olla laiton

23.09.2020 06:00 3
Tilaajille
Mia Johanssonin toinen raskaus keskeytyi kohtukuolemaan ja kolmas myöhäiseen keskenmenoon – ”Mietin, miten näin voi tapahtua kahdesti peräkkäin”

Mia Jo­hans­so­nin toinen raskaus kes­key­tyi koh­tu­kuo­le­maan ja kolmas myö­häi­seen kes­ken­me­noon – ”Mie­tin, miten näin voi ta­pah­tua kah­des­ti pe­räk­käin”

30.05.2020 08:00
Tilaajille