Rantsila
Viimeisin 12 tuntia
Rantsilassa Mankilan koululla syttynyt tulipalo saatiin nopeasti sammutettua, vauriot jäivät pieniksi

Rant­si­las­sa Man­ki­lan kou­lul­la syt­ty­nyt tu­li­pa­lo saatiin no­peas­ti sam­mu­tet­tua, vauriot jäivät pie­nik­si

09:48
Vanhemmat

Peltiä ryttyyn kahden hen­ki­lö­au­ton pe­rään­ajo­ko­la­ris­sa Ne­los­tiel­lä Rant­si­las­sa

20.12.2020 13:19 1
Sari Mikkola samoaa Rantsilan metsissä näytepusseja mukanaan –"Jätökset todistavat susien määrästä enemmän kuin kymmenet tassunjäljet"

Sari Mikkola samoaa Rant­si­lan met­sis­sä näy­te­pus­se­ja mu­ka­naan –"­Jä­tök­set to­dis­ta­vat susien mää­räs­tä enemmän kuin kym­me­net tas­sun­jäl­jet"

12.12.2020 07:00
Tilaajille
Siikalatvan Pelkoperällä toimii yritys, jolla on maailmanluokan maine raskaan konekaluston piirilevyjen korjaajana – Jani Lehdon osaaminen tunnetaan Japania ja Australiaa myöten

Sii­ka­lat­van Pel­ko­pe­räl­lä toimii yritys, jolla on maail­man­luo­kan maine raskaan ko­ne­ka­lus­ton pii­ri­le­vy­jen kor­jaa­ja­na – Jani Lehdon osaa­mi­nen tun­ne­taan Japania ja Aust­ra­liaa myöten

03.12.2020 06:00 15
Tilaajille
Siklan Rantsilaan rakennettavalla tehtaalla aletaan valmistaa siirrettäviä tilamoduuleja

Siklan Rant­si­laan ra­ken­net­ta­val­la teh­taal­la aletaan val­mis­taa siir­ret­tä­viä ti­la­mo­duu­le­ja

18.11.2020 12:06
Tilaajille

Rekasta valui die­sel­öl­jyä Ne­los­tiel­le Rant­si­las­sa, osa öljystä saatiin ke­rät­tyä pois

01.10.2020 11:17
Hirvikolari ja ulosajo teettivät Jokilaaksojen pelastuslaitokselle töitä sunnuntain vastaisena yönä

Hir­vi­ko­la­ri ja ulosajo teet­ti­vät Jo­ki­laak­so­jen pe­las­tus­lai­tok­sel­le töitä sun­nun­tain vas­tai­se­na yönä

09.08.2020 09:31 3
Nyt lähti talviturkki - Kalevan toukokuun lukijakuvassa riemuitaan metsälammella Rantsilassa

Nyt lähti tal­vi­turk­ki - Kalevan tou­ko­kuun lu­ki­ja­ku­vas­sa rie­mui­taan met­sä­lam­mel­la Rant­si­las­sa

02.06.2020 10:07 1
Reijo Repa Kauppila eli 30 vuotta rokkarin elämää Los Angelesissa ja palasi yllättäen Suomeen – "Jos en olisi Losissa päättänyt, että tulen takaisin, minusta ei olisi ikinä tullut isää"

Reijo Repa Kaup­pi­la eli 30 vuotta rok­ka­rin elämää Los An­ge­le­sis­sa ja palasi yl­lät­täen Suomeen – "Jos en olisi Losissa päät­tä­nyt, että tulen ta­kai­sin, minusta ei olisi ikinä tullut isää"

22.05.2020 18:30 2
Tilaajille
Kylmänen siirsi Oulun tehtaanmyymälänsä Karjasillalle – tulipalon kokenut yhtiö kasvattanut toimintaansa askel kerrallaan

Kyl­mä­nen siirsi Oulun teh­taan­myy­mä­län­sä Kar­ja­sil­lal­le – tu­li­pa­lon kokenut yhtiö kas­vat­ta­nut toi­min­taan­sa askel ker­ral­laan

18.02.2019 17:52 20
Lihajalostaja Kylmäsen tuotanto palautuu hitaasti vuoden takaisesta suurpalosta – "Siinä paloi ihan kaikki"

Li­ha­ja­los­ta­ja Kyl­mä­sen tuo­tan­to pa­lau­tuu hi­taas­ti vuoden ta­kai­ses­ta suur­pa­los­ta – "Siinä paloi ihan kaikki"

06.11.2018 06:08 28
Kylmäsen suurpalo Rantsilassa sai alkunsa sähkölaitteista – pelkästään lihojen menetyksestä tuli kolmen miljoonan vahingot

Kyl­mä­sen suur­pa­lo Rant­si­las­sa sai alkunsa säh­kö­lait­teis­ta – pel­käs­tään lihojen me­ne­tyk­ses­tä tuli kolmen mil­joo­nan va­hin­got

09.01.2018 06:05 32
Oulun alueella kymmeniä hankalasti sammutettavia tuotanto- ja varastorakennuksia - riskikohteita etenkin kemikaalitehtaat

Oulun alueel­la kym­me­niä han­ka­las­ti sam­mu­tet­ta­via tuo­tan­to- ja va­ras­to­ra­ken­nuk­sia - ris­ki­koh­tei­ta etenkin ke­mi­kaa­li­teh­taat

16.11.2017 07:08 9
Palotarkastaja: Kylmäsen tehtaan tulipalon epäillään alkaneen sähköviasta

Pa­lo­tar­kas­ta­ja: Kyl­mä­sen tehtaan tu­li­pa­lon epäil­lään al­ka­neen säh­kö­vias­ta

15.11.2017 15:05 30
Kylmänen laajentaa Sodankylän tehtaan tuotantoa, yhteistyökumppaneilta tullut apua ja tukea

Kyl­mä­nen laa­jen­taa So­dan­ky­län tehtaan tuo­tan­toa, yh­teis­työ­kump­pa­neil­ta tullut apua ja tukea

13.11.2017 16:43 30
Siikalatvan lihanjalostuslaitoksen jälkisammutus päättyi

Sii­ka­lat­van li­han­ja­los­tus­lai­tok­sen jäl­ki­sam­mu­tus päättyi

12.11.2017 16:54 2
Rantsilan tulipalon jälkivartiointi jatkui  yölläkin – "Tällaisissa tulipaloissa tupsahtelee uusia paloja pitkään"

Rant­si­lan tu­li­pa­lon jäl­ki­var­tioin­ti jatkui yöl­lä­kin – "Täl­lai­sis­sa tu­li­pa­lois­sa tup­sah­te­lee uusia paloja pit­kään"

11.11.2017 18:45 4
Kuvauskopteri näyttää lintuperspektiivin Kylmäsen palon jäljistä

Ku­vaus­kop­te­ri näyttää lin­tu­pers­pek­tii­vin Kyl­mä­sen palon jäl­jis­tä

11.11.2017 18:08 2
Hallituksen puheenjohtaja Antti Kylmänen palopaikalla: Lihanjalostustehdas nousee uudelleen samaan paikkaan

Hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Antti Kyl­mä­nen pa­lo­pai­kal­la: Li­han­ja­los­tus­teh­das nousee uu­del­leen samaan paik­kaan

11.11.2017 12:13 118
Kylmäsen tuotantotilat tuhonnut palo viimein hiipumassa, Rantsilan taajamassa varoitetaan yhä haitallisesta savusta

Kyl­mä­sen tuo­tan­to­ti­lat tu­hon­nut palo viimein hii­pu­mas­sa, Rant­si­lan taa­ja­mas­sa va­roi­te­taan yhä hai­tal­li­ses­ta savusta

11.11.2017 08:44