Kolumni: Iivo Nis­ka­nen on vii­mei­sen vuoden ajan luullut ja ku­vi­tel­lut liikaa

Hiihto: Suo­si­tun Iinatin hiih­to­la­dun tau­ko­ka­tos romahti

Luitko jo tämän: Nämä pojat kan­ta­vat Kärppiä tu­le­vai­suu­des­sa

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Rakennussuojelu
Puu-Raksilan kaavamuutos eteni luonnosvaiheeseen, vanhat talot ja Teuvo Pakkalan koulu saamassa suojelumerkinnän

Puu-Rak­si­lan kaa­va­muu­tos eteni luon­nos­vai­hee­seen, vanhat talot ja Teuvo Pak­ka­lan koulu saa­mas­sa suo­je­lu­mer­kin­nän

14.06.2022 17:00 10
Tilaajille
Itseään kunnioittava kaupunki kehittyy mutta myös suojelee sitä, mikä on vanhaa ja arvokasta – ja tässä Oulun saavutukset ovat pahamaineisia
Kolumni

Itseään kun­nioit­ta­va kau­pun­ki ke­hit­tyy mutta myös suo­je­lee sitä, mikä on vanhaa ja ar­vo­kas­ta – ja tässä Oulun saa­vu­tuk­set ovat pa­ha­mai­nei­sia

16.04.2022 06:00 46
Tilaajille
Suojelu on aina arvovalinta – Yhteisen historian merkit kuten Valve Oulussa ja Tyrnävän myllykirjasto ovat saaneet Viisikanta-palkinnon

Suojelu on aina ar­vo­va­lin­ta – Yh­tei­sen his­to­rian merkit kuten Valve Oulussa ja Tyr­nä­vän myl­ly­kir­jas­to ovat saaneet Vii­si­kan­ta-pal­kin­non

18.01.2022 09:00 1
Tilaajille
Satavuotiaan oululaishuvilan purkamisluvasta kehkeytyi vuosien vääntö, jonka ratkoi lopulta korkein hallinto-oikeus – omistaja pitää poikkeuksellista kiistaa oikeusmurhana

Sa­ta­vuo­tiaan ou­lu­lais­hu­vi­lan pur­ka­mis­lu­vas­ta keh­key­tyi vuosien vääntö, jonka ratkoi lopulta korkein hal­lin­to-oi­keus – omis­ta­ja pitää poik­keuk­sel­lis­ta kiistaa oi­keus­mur­ha­na

14.11.2021 06:00 73
Tilaajille
Seurakuntayhtymällä seuraavaksi remonttivuorossa kirkolliset tilat – lähes 50-vuotias Intiön kappeli peruskorjataan, uusittu kappeli tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2025

Seu­ra­kun­ta­yh­ty­mäl­lä seu­raa­vak­si re­mont­ti­vuo­ros­sa kir­kol­li­set tilat – lähes 50-vuo­tias Intiön kappeli pe­rus­kor­ja­taan, uusittu kappeli tar­koi­tus ottaa käyt­töön vuonna 2025

17.09.2021 06:00 9
Tilaajille
Haukiputaan kivikoulu sai purkuluvan – purkamisen jälkeen alue asemakaavoitetaan asumiseen

Hau­ki­pu­taan ki­vi­kou­lu sai pur­ku­lu­van – pur­ka­mi­sen jälkeen alue ase­ma­kaa­voi­te­taan asu­mi­seen

09.09.2021 20:20 7
Tilaajille
Haukiputaan kivikoulu on purku-uhan alla, aktiivit yrittävät saada kaupungin jättämään purkuluvan pöydälle: "Suojelun osalta on tehty kaikki voitava"

Hau­ki­pu­taan ki­vi­kou­lu on pur­ku-uhan alla, ak­tii­vit yrit­tä­vät saada kau­pun­gin jät­tä­mään pur­ku­lu­van pöy­däl­le: "Suo­je­lun osalta on tehty kaikki voi­ta­va"

09.09.2021 06:00 14
Tilaajille
Raahessa vahvaa tahtoa kehittää Vanhasta Raahesta Vanhan Rauman veroinen matkailukohde

Raa­hes­sa vahvaa tahtoa ke­hit­tää Van­has­ta Raa­hes­ta Vanhan Rauman ve­roi­nen mat­kai­lu­koh­de

31.07.2021 09:02 1
Tilaajille
Oulun kuurojenkoululle etsitään uutta käyttöä – "Toivomme löytävämme ostajan, jolla on edellytykset pitää kohde elävänä osana historiallista kaupunkikuvaa"

Oulun kuu­ro­jen­kou­lul­le et­si­tään uutta käyttöä – "Toi­vom­me löy­tä­väm­me os­ta­jan, jolla on edel­ly­tyk­set pitää kohde elävänä osana his­to­rial­lis­ta kau­pun­ki­ku­vaa"

31.05.2021 07:00 5
Tilaajille
Vanhan rautatieaseman 130-vuotiaat piharakennukset Oulun Toppilassa on purettu – kysyimme, miksi

Vanhan rau­ta­tie­ase­man 130-vuo­tiaat pi­ha­ra­ken­nuk­set Oulun Top­pi­las­sa on purettu – ky­syim­me, miksi

18.05.2021 06:00 7
Tilaajille
Alvarin siilosta hiotaan Oululle helmi – Aallon itsensä arvostamasta funkkisrakennuksesta voi tulla "pyhiinvaelluskohde"

Alvarin sii­los­ta hiotaan Oululle helmi – Aallon itsensä ar­vos­ta­mas­ta funk­kis­ra­ken­nuk­ses­ta voi tulla "py­hiin­vael­lus­koh­de"

09.10.2020 06:00 6
Tilaajille