Ruka: Toi­mi­tus­joh­ta­ja Antti Kärävä kerää tois­ten­kin koi­ran­ka­kat, koska se on hänestä hyvää joh­ta­mis­ta

Koti: Re­mont­ti­koh­det­ta etsinyt perhe löy­si­kin vasta val­mis­tu­neen kodin Kem­pe­lees­tä

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Raha
Muhoslainen Sanna Pieniniemi on satsannut liikkumiseensa yli 30 000 euroa, eikä tiedä rahalle mitään parempaa käyttöä

Mu­hos­lai­nen Sanna Pie­ni­nie­mi on sat­san­nut liik­ku­mi­seen­sa yli 30 000 euroa, eikä tiedä rahalle mitään pa­rem­paa käyttöä

26.02.2024 05:00 7
Tilaajille
Juristi: Oikeudet määräävät velallisia maksamaan kohtuuttomia korkoja – Oulun käräjäoikeuteen tulee vuodessa tuhansittain pikavippivelkoja

Ju­ris­ti: Oi­keu­det mää­rää­vät ve­lal­li­sia mak­sa­maan koh­tuut­to­mia korkoja – Oulun kä­rä­jäoi­keu­teen tulee vuo­des­sa tu­han­sit­tain pi­ka­vip­pi­vel­ko­ja

30.01.2024 17:00 9
Tilaajille
Miehen kirjoittama keittokirja ilmestynyt

Miehen kir­joit­ta­ma keit­to­kir­ja il­mes­ty­nyt

20.01.2024 10:00
Mies sai sakkoja väärennettyjen kymppien hallussapidosta ja väärennetyistä ajokorteista Oulussa

Mies sai sakkoja vää­ren­net­ty­jen kymp­pien hal­lus­sa­pi­dos­ta ja vää­ren­ne­tyis­tä ajo­kor­teis­ta Oulussa

16.01.2024 12:21 3
Tilaajille
Oulun käräjäoikeus hylkäsi ulosottovalituksen poik­keuk­sel­li­sen arvokkaasta Rukan huvilasta – huvila voitiin ulosmitata Uroksen Jyrki Hallikaisen velkoihin

Oulun kä­rä­jäoi­keus hylkäsi ulo­sot­to­va­li­tuk­sen poik­keuk­sel­li­sen ar­vok­kaas­ta Rukan hu­vi­las­ta – huvila voitiin ulos­mi­ta­ta Uroksen Jyrki Hal­li­kai­sen vel­koi­hin

15.01.2024 16:18 18
Tilaajille
Oulun toimipisteen vouti paljastaa, miten ulosottomiehet jäädyttävät omaisuutta

Oulun toi­mi­pis­teen vouti pal­jas­taa, miten ulo­sot­to­mie­het jää­dyt­tä­vät omai­suut­ta

27.12.2023 06:00 10
Tilaajille
Pesänhoitaja paljastaa, miksi hän vaatii oikeudessa Uroksen hallitukselta yli 100 miljoonaa euroa ­– ja miten yhtiö voisi vielä herätä henkiin

Pe­sän­hoi­ta­ja pal­jas­taa, miksi hän vaatii oi­keu­des­sa Uroksen hal­li­tuk­sel­ta yli 100 mil­joo­naa euroa – ja miten yhtiö voisi vielä herätä henkiin

21.12.2023 15:16 12
Tilaajille
Oulun käräjäoikeuteen laitettiin vireille jälleen uusi Uros-asia – Pesänhoitaja Sami Uoti vaatii Uroksen hallitukseen kuuluneilta vahingonkorvauksia

Oulun kä­rä­jäoi­keu­teen lai­tet­tiin vi­reil­le jälleen uusi Uros-asia – ­Pe­sän­hoi­ta­ja Sami Uoti vaatii Uroksen hal­li­tuk­seen kuu­lu­neil­ta va­hin­gon­kor­vauk­sia

20.12.2023 16:36 7
Tilaajille
Oulun käräjäoikeudelta taas uusi Uros-ratkaisu – Pesänhoitaja: Päästään selvittämään tytäryhtiöiden varallisuutta

Oulun kä­rä­jäoi­keu­del­ta taas uusi Uros-rat­kai­su – Pe­sän­hoi­ta­ja: Pääs­tään sel­vit­tä­mään ty­tä­ryh­tiöi­den va­ral­li­suut­ta

14.12.2023 16:11 9
Tilaajille
Torniolaisyhtiö vaati oikeudessa yli 100 000:ta euroa oululaisfestivaaliin liittyen – käräjäoikeus hylkäsi vaatimuksen

Tor­nio­lais­yh­tiö vaati oi­keu­des­sa yli 100 000:ta euroa ou­lu­lais­fes­ti­vaa­liin liit­tyen – kä­rä­jäoi­keus hylkäsi vaa­ti­muk­sen

05.12.2023 16:22
Tilaajille
Taloushaukka Kati Valjus on tekee neljän tunnin työpäivää ja tähtää taloudelliseen riippumattomuuteen

Ta­lous­hauk­ka Kati Valjus on tekee neljän tunnin työ­päi­vää ja tähtää ta­lou­del­li­seen riip­pu­mat­to­muu­teen

19.11.2023 14:00 1
Hoivapaikan työntekijä anasti potilaiden rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun käräjäoikeus tuomitsi peliriippuvaisen naisen kolmeksi vuodeksi vankilaan

Hoi­va­pai­kan työn­te­ki­jä anasti po­ti­lai­den rahoja ja haki lainoja toisten nimissä – Oulun kä­rä­jäoi­keus tuo­mit­si pe­li­riip­pu­vai­sen naisen kol­mek­si vuo­dek­si van­ki­laan

10.10.2023 06:00 7
Tilaajille
Pankit eivät vaihda valuuttaa, eikä valuutanvaihtoliikkeillä ole toimipisteitä Oulussa – Kannattaako matkailijan edes vaihtaa rahaa?

Pankit eivät vaihda va­luut­taa, eikä va­luu­tan­vaih­to­liik­keil­lä ole toi­mi­pis­tei­tä Oulussa – ­Kan­nat­taa­ko mat­kai­li­jan edes vaihtaa rahaa?

21.09.2023 06:00 18
Tilaajille
Näin oululaisopiskelijat koittavat pärjätä pienillä tuloilla: Iikka Kokkoniemi muutti halvempaan kämppään ja ostaa harvoin vaatteita, Reetta Raikunen muuttaa poikaystävästä erilleen tukien vuoksi

Näin ou­lu­lais­opis­ke­li­jat koit­ta­vat pärjätä pie­nil­lä tu­loil­la: Iikka Kok­ko­nie­mi muutti hal­vem­paan kämp­pään ja ostaa harvoin vaat­tei­ta, Reetta Rai­ku­nen muuttaa poi­kays­tä­väs­tä eril­leen tukien vuoksi

30.08.2023 10:51 42
Tilaajille
Kalevan kysely: Joka viides boikotoi liikkeitä, joissa ei käy käteinen – "Toivon, että liikkeet ilmoittavat siitä selkeästi jo ovella"

Kalevan kysely: Joka viides boi­ko­toi liik­kei­tä, joissa ei käy kä­tei­nen – "Toi­von, että liik­keet il­moit­ta­vat siitä sel­keäs­ti jo ovella"

06.07.2023 07:00 40
Tilaajille
Oulussa on useita liikkeitä, joissa käteinen ei enää käy: "Se on tätä päivää" – Kerro Kalevan kyselyssä, pärjäätkö ilman käteistä

Oulussa on useita liik­kei­tä, joissa kä­tei­nen ei enää käy: "Se on tätä päivää" – Kerro Kalevan ky­se­lys­sä, pär­jäät­kö ilman kä­teis­tä

04.07.2023 06:00 100
Tilaajille
Oululaisen Kauko Varangan keksinnöllä keittää kahvit missä tahansa, missä ei ole sähköverkkoa – Asiakkaat saavat ensimmäiset laitteet tänä kesänä

Ou­lu­lai­sen Kauko Va­ran­gan kek­sin­nöl­lä keittää kahvit missä ta­han­sa, missä ei ole säh­kö­verk­koa – Asiak­kaat saavat en­sim­mäi­set lait­teet tänä kesänä

02.07.2023 06:00 41
Tilaajille
Junalippu voi maksaa moninkertaisen hinnan, jos matkan varaa viime tingassa – Kysyimme Oulun asemalta lähteviltä, miten he hinnoitteluun suhtautuvat

Ju­na­lip­pu voi maksaa mo­nin­ker­tai­sen hinnan, jos matkan varaa viime tin­gas­sa – Ky­syim­me Oulun ase­mal­ta läh­te­vil­tä, miten he hin­noit­te­luun suh­tau­tu­vat

07.06.2023 17:00 34
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ne­pa­li­lai­sia ra­ha­kas­ve­ja Suomeen

05.06.2023 05:00 1
Tilaajille
Miten ihmeessä oululainen tilintarkastaja Tapio Raappana ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? Kalevan selvitys paljasti koko maan mittakaavassa valtavan asiakasmäärän sekä kanteluja ja poliisitutkintoja

Miten ih­mees­sä ou­lu­lai­nen ti­lin­tar­kas­ta­ja Tapio Raap­pa­na ehtii valvoa lähes 1200 yhtiön rahoja? Kalevan sel­vi­tys pal­jas­ti koko maan mit­ta­kaa­vas­sa val­ta­van asia­kas­mää­rän sekä kan­te­lu­ja ja po­lii­si­tut­kin­to­ja

05.05.2023 06:00 36
Tilaajille