Sotaharjoitus: Naton har­joi­tus tuo Tun­tu­ri-Lap­piin ennen nä­ke­mät­tö­mät ruuhkat

Tornihotelli: Terwa Towerin ase­ma­kaa­va­muu­tok­sen hy­väk­sy­mi­nen etenee Oulun kau­pun­gin­val­tuus­toon

Luitko jo tämän: Tältä näyt­tä­vät tu­li­pa­lon jäljet Oulun Ran­ta­ka­dul­la

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Talvipyöräily
BBC hehkuttaa Oulua maailman talvipyöräilypääkaupunkina

BBC heh­kut­taa Oulua maail­man tal­vi­pyö­räi­ly­pää­kau­pun­ki­na

21.12.2023 16:20 29
Henkilöautoilussa ei näy laskevaa trendiä Oulun seudulla – siksi ennätykset pyöräilyssä eivät riitä

Hen­ki­lö­au­toi­lus­sa ei näy las­ke­vaa trendiä Oulun seu­dul­la – siksi en­nä­tyk­set pyö­räi­lys­sä eivät riitä

09.02.2023 19:00 77
Tilaajille
Talvipyöräilyn "Oulun malli" herättää kiinnostusta muissa kaupungeissa – "Sitä mekanismia ei ole vieläkään kopioitu minnekään muualle"

Tal­vi­pyö­räi­lyn "Oulun malli" he­rät­tää kiin­nos­tus­ta muissa kau­pun­geis­sa – "Sitä me­ka­nis­mia ei ole vie­lä­kään ko­pioi­tu min­ne­kään muual­le"

14.12.2022 06:03 31
Oulun talvipyöräilykausi polkaistaan käyntiin lauantaina Valkean edustalla

Oulun tal­vi­pyö­räi­ly­kau­si pol­kais­taan käyn­tiin lauan­tai­na Valkean edus­tal­la

02.11.2022 15:27 8
Talvipyöräiletkö Oulun seudulla säännöllisesti? Voit ryhtyä pyöräilyagentiksi ja vaikuttaa pyöräteiden talvikunnossapitoon

Tal­vi­pyö­räi­let­kö Oulun seu­dul­la sään­nöl­li­ses­ti? Voit ryhtyä pyö­räi­ly­agen­tik­si ja vai­kut­taa pyö­rä­tei­den tal­vi­kun­nos­sa­pi­toon

29.09.2022 13:18 2
Oulun talviset pyörätiet saavat kaupunkilaisilta hyvät arvosanat – kunnossapitoon panostamisesta on tullut itsestään osa kaupungin strategiaa

Oulun tal­vi­set pyö­rä­tiet saavat kau­pun­ki­lai­sil­ta hyvät ar­vo­sa­nat – kun­nos­sa­pi­toon pa­nos­ta­mi­ses­ta on tullut it­ses­tään osa kau­pun­gin stra­te­giaa

03.03.2022 17:00 30
Tilaajille
Vuoden pyöräilijä Pekka Tahkola: "Oululaista pyöräilyosaamista todella kehtaa viedä maailmalle"

Vuoden pyö­räi­li­jä Pekka Tah­ko­la: "Ou­lu­lais­ta pyö­räi­ly­osaa­mis­ta todella kehtaa viedä maail­mal­le"

26.12.2021 16:00 32
Tilaajille
Nyt on aika huoltaa pyörä talviajoon – näin valitset sopivat renkaat ja pidät kylmän loitolla, mutta yksi asia on vielä näitäkin tärkeämpi

Nyt on aika huoltaa pyörä tal­vi­ajoon – näin va­lit­set sopivat renkaat ja pidät kylmän loi­tol­la, mutta yksi asia on vielä näi­tä­kin tär­keäm­pi

13.11.2021 06:30 2
Tilaajille
Oululaisilla ei ole talvipyöräilygeeniä – olosuhteet talvipyöräilylle on luotu tietoisella valinnalla
Kolumni

Ou­lu­lai­sil­la ei ole tal­vi­pyö­räi­ly­gee­niä – olo­suh­teet tal­vi­pyö­räi­lyl­le on luotu tie­toi­sel­la va­lin­nal­la

14.02.2021 20:00 17
Tilaajille
Oulu pyöräilee nyt komeasti maailmalle, mutta voisiko vauhtia vieläkin kiihdyttää
Pääkirjoitus

Oulu pyö­räi­lee nyt ko­meas­ti maail­mal­le, mutta voisiko vauhtia vie­lä­kin kiih­dyt­tää

11.02.2021 20:00 15
Tilaajille
Oulussa pyöräteiden kuntoa valvotaan uudella tavalla, ja kiitosta satelee ­– Apuna pyöräilyagentit ja pyöräilevät auraajat

Oulussa pyö­rä­tei­den kuntoa val­vo­taan uudella ta­val­la, ja kii­tos­ta satelee – Apuna pyö­räi­ly­agen­tit ja pyö­räi­le­vät au­raa­jat

09.02.2021 18:31 13
Tilaajille
Oulun talvipyöräily kerää jälleen huomiota maailmalla, ranskalaislehti hämmästelee lasten pyöräilyä yksin kouluun – näin Oulun talvipyöräilyä on esitelty aiemmin maailmalla

Oulun tal­vi­pyö­räi­ly kerää jälleen huo­mio­ta maail­mal­la, rans­ka­lais­leh­ti häm­mäs­te­lee lasten pyö­räi­lyä yksin kouluun – näin Oulun tal­vi­pyö­räi­lyä on esi­tel­ty aiemmin maail­mal­la

09.02.2021 12:53 31
Tilaajille
Pyöräiletkö säännöllisesti talvella? Oulun kaupunki etsii pyöräilyagentteja raportoimaan teiden kunnosta

Pyö­räi­let­kö sään­nöl­li­ses­ti tal­vel­la? Oulun kau­pun­ki etsii pyö­räi­ly­agent­te­ja ra­por­toi­maan teiden kun­nos­ta

23.10.2020 12:06 3