Sotaharjoitukset: Ou­lu­lai­nen Teemu Hil­tu­nen, 25, sai käskyn ker­taa­maan ja suureen Na­to-har­joi­tuk­seen

Yritykset: Kem­pe­le­läi­sen Lehdon työ­ka­lu­ja huu­to­kau­pa­taan nyt pilk­ka­hin­taan

Vastaa kyselyyn: Pitääkö hiih­to­lo­mal­la hiih­tää?

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Puut
Koivut ovat yhä runsaassa lehdessä Oulun Saaristonkadulla –  Syksyn poikkeukselliset säät sekoittivat puiden talveentumisprosessin

Koivut ovat yhä run­saas­sa leh­des­sä Oulun Saa­ris­ton­ka­dul­la –  Syksyn poik­keuk­sel­li­set säät se­koit­ti­vat puiden tal­veen­tu­misp­ro­ses­sin

19.12.2023 14:30 8
Tilaajille
Miten nämä oudot puut ovat syntyneet? Selvitimme vastaukset kuuteen Kalevan lukijoiden kysymykseen

Miten nämä oudot puut ovat syn­ty­neet? Sel­vi­tim­me vas­tauk­set kuuteen Kalevan lu­ki­joi­den ky­sy­myk­seen

04.11.2023 06:00 1
Tilaajille
Hailuodossa kasvaa jänniä puita – Kysyimme, miksi ne ovat sellaisia

Hai­luo­dos­sa kasvaa jänniä puita – Ky­syim­me, miksi ne ovat sel­lai­sia

18.10.2023 12:24 8
Tilaajille
Tarkoin varjellut puut kaadettiin sittenkin OYSin työmaan edustalta – "Se on nyt aika orvon näköinen"

Tarkoin var­jel­lut puut kaa­det­tiin sit­ten­kin OYSin työmaan edus­tal­ta – "Se on nyt aika orvon nä­köi­nen"

16.08.2023 06:04 95
Koivun siementä on Oulussa paikoin kinoksittain, mutta määrä ei välttämättä ole epätavallisen suuri

Koivun sie­men­tä on Oulussa paikoin ki­nok­sit­tain, mutta määrä ei vält­tä­mät­tä ole epä­ta­val­li­sen suuri

04.08.2023 16:00 6
Tilaajille
Hintantiellä Laanilassa uusitaan puustoa – iäkkäät koivut kaadetaan

Hin­tan­tiel­lä Laa­ni­las­sa uu­si­taan puustoa – iäk­käät koivut kaa­de­taan

23.11.2022 11:53 17
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oulu potee puu­kau­hu­tau­tia – puisto kä­si­te­tään nykyään paik­ka­na, jossa pitää olla vä­hin­tään­kin ra­vin­to­la, patio, esiin­ty­mis­la­va ja muuta ak­ti­vi­teet­tia

05.11.2022 06:00 30
Tilaajille
Valtavia puujättiläisiä ja luonnon oikkuja – erikoisten puiden taustalta löytyy jännittäviä tarinoita

Val­ta­via puu­jät­ti­läi­siä ja luonnon oikkuja – eri­kois­ten puiden taus­tal­ta löytyy jän­nit­tä­viä ta­ri­noi­ta

09.10.2022 06:02 8
Voisiko autioituneen asuinalueen jättääkin luonnon armoille? Arttu Hirvosta koukuttavat paikat, joita luonto valtaa hitaasti takaisin

Voisiko au­tioi­tu­neen asuin­alueen jät­tää­kin luonnon ar­moil­le? Arttu Hir­vos­ta kou­kut­ta­vat paikat, joita luonto valtaa hi­taas­ti ta­kai­sin

13.09.2022 16:30
Tilaajille
Hippiliike vai jotain muuta? "Tavoitteenamme on tämän myötä rakentaa koko maailman kattava puunhalausten verkosto"

Hip­pi­lii­ke vai jotain muuta? "Ta­voit­tee­nam­me on tämän myötä ra­ken­taa koko maail­man kattava puun­ha­laus­ten ver­kos­to"

22.08.2022 14:01 1
Tilaajille
Suopursuruosteen kellastamia kuusia näkyy nyt Pohjois-Pohjanmaalla – asiantuntijan mukaan ruostetta tulee vielä lisää

Suo­pur­su­ruos­teen kel­las­ta­mia kuusia näkyy nyt Poh­jois-Poh­jan­maal­la – asian­tun­ti­jan mukaan ruos­tet­ta tulee vielä lisää

03.08.2022 15:58
Tilaajille
Ville Tanhuala tekee Raattiin myrskyn kaatamasta puusta vetonaulan – "Tälle paikalle voisi kuka tahansa tulla vain hengailemaan"

Ville Tan­hu­ala tekee Raat­tiin myrskyn kaa­ta­mas­ta puusta ve­to­nau­lan – "­Täl­le pai­kal­le voisi kuka tahansa tulla vain hen­gai­le­maan"

08.07.2022 07:00 10
Tilaajille
Aloittelevan puubongarin päiväkirja: "Koska haluan kertoa lapselleni puista, minun on ryhdyttävä opiskelemaan"
Essee

Aloit­te­le­van puu­bon­ga­rin päi­vä­kir­ja: "Koska haluan kertoa lap­sel­le­ni puista, minun on ryh­dyt­tä­vä opis­ke­le­maan"

22.05.2022 09:00 3
Tilaajille
Karjasillan kohumänty kaadettu – näyttävän puun kohtaloa puitiin hallinto-oikeudessa saakka

Kar­ja­sil­lan ko­hu­män­ty kaa­det­tu – näyt­tä­vän puun koh­ta­loa puitiin hal­lin­to-oi­keu­des­sa saakka

07.05.2022 21:24 64
Tilaajille
Koivu kukkii keskimääräistä heikommin – kuusen runsasta käpysatoa verottavat mittavat hyönteis- ja sienituhot

Koivu kukkii kes­ki­mää­räis­tä hei­kom­min – kuusen run­sas­ta kä­py­sa­toa ve­rot­ta­vat mit­ta­vat hyön­teis- ja sie­ni­tu­hot

15.03.2022 14:08 1
Tilaajille