Synnytykset: Myös Oulussa ko­ti­syn­ny­tys­ten määrä kasvaa

Sumuttajat: Lis­ta­sim­me poh­joi­sen me­huk­kaim­pia hui­ja­rei­ta ja vei­ja­rei­ta

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Puo­lus­tus­voi­mien kas­vi­huo­ne­pääs­tö­jä ha­lu­taan leikata – Kes­kei­sim­pä­nä keinona ka­lus­ton käyt­tö­voi­man läh­tei­den muutos

Puolustusvoimien kasvihuonepäästöjä aiotaan leikata ensisijaisesti kaluston polttoainemuutoksilla. Arkistokuva Puolustusvoimien sotaharjoituksesta.
Puolustusvoimien kasvihuonepäästöjä aiotaan leikata ensisijaisesti kaluston polttoainemuutoksilla. Arkistokuva Puolustusvoimien sotaharjoituksesta.
Kuva: Maikkola Tapio

Puolustusvoimien kasvihuonepäästöjä halutaan leikata. Puolustusministeriön asettaman tavoitteen mukaan maa- ja meriliikenteen kasvihuonepäästöt halutaan puolittaa vuoden 2020 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Kasvihuonepäästöjen merkittävää vähentämistä tavoitellaan Puolustusvoimien muissakin toimissa, mutta keskeisenä keinona ympäristöystävällisemmälle toiminnalle on tällä hetkellä uusiutuva nestemäinen polttoaine.

Tämä johtuu siitä, ettei Puolustusvoimien suorituskykyvaatimuksia voida vielä tulevalla vuosikymmenellä ratkaista muilla energiaratkaisuilla. Puolustusministeriön asettamien tavoitteiden toteuttamiselle onkin ehtona, ettei kansallinen puolustuskyky vaarannu energian saatavuuden tai kustannusvaikutusten vuoksi.

Varuskunta- ja virka-autojen sähkökäyttöisyys on toinen mahdollinen kasvihuonepäästöjen leikkauskeino.

Puolustusvoimissa valmistellaan päästövähennysten tiekarttaa, jolla määritetään käytännön toimenpiteitä päästöjen leikkaamiseen. Tiekartan yhteydessä aiotaan tarkastella myös sotilasilmailun päästöjen vähennysmahdollisuuksia.

Puolustusministeriön tiedotteessa kerrotaan, että uusiutuvan energian käyttöönotto tukee puolustuskykyä yleisesti, sillä ympäröivä yhteiskuntakin pyrkii eroon fossiilisista polttoaineista.