Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Puo­lus­tus­mi­nis­te­ri Savola: Uu­dis­te­tut kut­sun­nat mah­dol­li­ses­ti käyt­töön jo vuonna 2025

Tarkoituksena on lisätä asepalveluksen suorittavien määrää sekä vahvistaa naisten osallistumista sotilaalliseen maanpuolustukseen.

Tulevaisuudessa kutsunnat voivat koskea myös naisia. Kuvituskuva.
Tulevaisuudessa kutsunnat voivat koskea myös naisia. Kuvituskuva.
Kuva: Jussi Leinonen

Parlamentaarisen asevelvollisuuskomitean tavoite on, että uudistetut kutsunnat tulisivat käyttöön jo vuonna 2025, puolustusministeri Mikko Savola (kesk.) sanoi tänään maanpuolustuskurssin avajaisissa pitämässään puheessa.

Sotilaallisen maanpuolustuksen näkökulmasta tavoitteena on lisätä asepalveluksen suorittavien määrää, ministeri sanoi.

Savolan mukaan uudistetuilla kutsunnoilla voidaan myös lisätä vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien naisten määrää ja siten vahvistaa naisten osallistumista sotilaalliseen maanpuolustukseen.

Ministeri korosti puheessaan, että Suomen vahva kansallinen puolustus rakentuu yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin, jolla mahdollistetaan koko maan puolustaminen.

– Puolustusministeriön johdolla on parhaillaan käynnissä poikkihallinnollinen työskentely, jossa selvitetään eri malleja ja mahdollisuuksia koko ikäluokalle suunnatun kutsuntapäivän järjestämiseksi, Savola sanoi.

Käytännössä tämä tarkoittaisi kutsuntoja myös naisille. Savolan mukaan poikkihallinnollinen työryhmä tulee esittämään vaihtoehtoja yhteisten kutsuntojen toteuttamiseksi tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä.

"Jokaisen ei tarvitse loistaa Cooperin testissä"

Puheessaan puolustusministeri nosti esiin myös nuorten hyvinvointiin ja toimintakykyyn liittyvät haasteet.

– Puolustusvoimissa käynnissä oleva terveystarkastusohjeen päivittäminen tukee tavoitetta vähentää terveydellisistä syistä kutsunnoissa putoavien määrää. Nykyaikainen taistelukenttä tarvitsee monenlaisia osaajia. Jokaisen alokkaan ei tarvitse loistaa Cooperin testissä tai leuanvetotangolla, Savola sanoi.

Savolan mukaan varusmiesten valintajärjestelmää kehittämällä varmistutaan entistä paremmin, että yksilön osaaminen ja motivaatiotekijät yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla Puolustusvoimien tarpeiden kanssa.

Palvelusaikaan kohdistuu Savolan mukaan myös muita uudistuksia, joilla pyritään siihen, että aiempaa harvempi keskeyttää palveluksen.