Virkaanastujaiset: Stubb astui vir­kaan­sa, Oulussa oltiin myr­ty­nei­tä ja toi­veik­kai­ta

Retkeily: Tun­net­ko nämä 6 paikkaa Oulun edus­tal­la?

Maakuntaliitto: Seppo Määttä hakee Poh­jois-Poh­jan­maan liiton hal­lin­to­joh­ta­jak­si

Mainos: Tilaa Kaleva tästä

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt
Oulu Pride hylkää tukijat, joiden se katsoo tehneen vahinkoa sateenkaari-ihmisille – Keskustanuoret edustaa yksin porvaripuolueita, ja sekin oli hiuskarvan varassa

Oulu Pride hylkää tu­ki­jat, joiden se katsoo tehneen va­hin­koa sa­teen­kaa­ri-ih­mi­sil­le – Kes­kus­ta­nuo­ret edustaa yksin por­va­ri­puo­luei­ta, ja sekin oli hius­kar­van varassa

29.07.2023 07:00 62
Tilaajille
Oulun kaupunki osallistuu Oulu Pride -viikolle ensi viikolla – tämän vuoden teemana sateenkaarinuorten ja lasten turvallisuus

Oulun kau­pun­ki osal­lis­tuu Oulu Pride -vii­kol­le ensi vii­kol­la – tämän vuoden teemana sa­teen­kaa­ri­nuor­ten ja lasten tur­val­li­suus

27.07.2023 10:00 16
Hallitus ei voi jatkossa osallistua Prideen, sanoo Sari Essayah Ylellä: "Emme kaikki ole jakamassa näitä ideologisia ja poliittisia näkemyksiä"

Hal­li­tus ei voi jat­kos­sa osal­lis­tua Pri­deen, sanoo Sari Essayah Ylellä: "Emme kaikki ole ja­ka­mas­sa näitä ideo­lo­gi­sia ja po­liit­ti­sia nä­ke­myk­siä"

05.07.2023 11:02 67
Helsinki toteuttaa nuorten toivomat sateenkaarityöpajat kouluissa – uutinen aiheesta poiki oululaisen kansanedustajan kannanoton, jonka mukaan "Setan asema on mennyt Suomen kouluissa liian pitkälle"

Hel­sin­ki to­teut­taa nuorten toi­vo­mat sa­teen­kaa­ri­työ­pa­jat kou­luis­sa – uutinen ai­hees­ta poiki ou­lu­lai­sen kan­san­edus­ta­jan kan­na­no­ton, jonka mukaan "Setan asema on mennyt Suomen kou­luis­sa liian pit­käl­le"

25.01.2023 19:15 38
Elokuva-arvio: Keskivertoa hauskemmassa romanttisessa komediassa nähdään stereotyyppisten homojen sijaan oikeita toimijoita, joita myös näyttelevät vähemmistöihin kuuluvat

Elo­ku­va-ar­vio: Kes­ki­ver­toa haus­kem­mas­sa ro­mant­ti­ses­sa ko­me­dias­sa nähdään ste­reo­tyyp­pis­ten homojen sijaan oikeita toi­mi­joi­ta, joita myös näyt­te­le­vät vä­hem­mis­töi­hin kuu­lu­vat

03.11.2022 15:35 1
Tilaajille
Sateenkaaripiknik keräsi haalarikansaa Hollihakaan – opiskelijayhteisö hyväksyy vähemmistöt, mutta Oulun ilmapiiriä ei koeta yhtä suopeaksi

Sa­teen­kaa­ri­pik­nik keräsi haa­la­ri­kan­saa Hol­li­ha­kaan – opis­ke­li­ja­yh­tei­sö hy­väk­syy vä­hem­mis­töt, mutta Oulun il­ma­pii­riä ei koeta yhtä suo­peak­si

03.08.2022 22:25 1
Tilaajille
Oulu Pride -viikko käyntiin koko perheen helmiaskarteluilla – "Saa olla niin proud kuin haluaa"

Oulu Pride -viikko käyn­tiin koko perheen hel­mi­as­kar­te­luil­la – "Saa olla niin proud kuin haluaa"

01.08.2022 19:00 25
Tilaajille
Verilöylyuhkaukset ja partateräpiilot tekevät selväksi, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista pitää puhua vuoden ympäri
Essee

Ve­ri­löy­ly­uh­kauk­set ja par­ta­te­rä­pii­lot tekevät sel­väk­si, että sek­suaa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jen oi­keuk­sis­ta pitää puhua vuoden ympäri

17.07.2022 09:00 14
Tilaajille
Oulun seudun rippikoulujen opetuksessa näkyy lain ja kirkon ristiriita – Limingan kirkkoherra vetoaa Raamattuun

Oulun seudun rip­pi­kou­lu­jen ope­tuk­ses­sa näkyy lain ja kirkon ris­ti­rii­ta – Li­min­gan kirk­ko­her­ra vetoaa Raa­mat­tuun

03.07.2022 06:00 28
Tilaajille
Voiko rakkaus olla väärä asia kirkossa, kysyy Anne-Maria Haapalan näytelmä Oulun tuomiokirkossa – Kirkolla on tässä paljon häpeämistä, sanoo tuomiorovasti

Voiko rakkaus olla väärä asia kir­kos­sa, kysyy An­ne-Ma­ria Haa­pa­lan näy­tel­mä Oulun tuo­mio­kir­kos­sa – Kir­kol­la on tässä paljon hä­peä­mis­tä, sanoo tuo­mio­ro­vas­ti

28.04.2022 19:00 13
Tilaajille
"Nuorten todellisuutta ei saa peitellä" – J. S. Meresmaan teoksissa moninainen todellisuus kuvastuu fantasiankin kautta

"Nuor­ten to­del­li­suut­ta ei saa pei­tel­lä" – J. S. Me­res­maan teok­sis­sa mo­ni­nai­nen to­del­li­suus ku­vas­tuu fan­ta­sian­kin kautta

22.01.2022 15:15
Tilaajille
Pettäjiä ja piilohomoja – oululaistutkija Jenny Kangasvuo kertoo, millaista syrjintää biseksuaalit kohtaavat sekä sateenkaariyhteisön sisällä että ulkopuolella

Pet­tä­jiä ja pii­lo­ho­mo­ja – ou­lu­lais­tut­ki­ja Jenny Kan­gas­vuo kertoo, mil­lais­ta syr­jin­tää bi­sek­suaa­lit koh­taa­vat sekä sa­teen­kaa­ri­yh­tei­sön sisällä että ul­ko­puo­lel­la

01.08.2021 19:00 4
Tilaajille
Oulu Priden suojelijaksi nimitettiin ministeri Tytti Tuppurainen – "Tasa-arvon on toteuduttava kaikkialla yhteiskunnassa"

Oulu Priden suo­je­li­jak­si ni­mi­tet­tiin mi­nis­te­ri Tytti Tup­pu­rai­nen – "Ta­sa-ar­von on to­teu­dut­ta­va kaik­kial­la yh­teis­kun­nas­sa"

26.07.2021 13:15 17
Unkarissa tulee tänään voimaan kiistelty laki, jonka syytetään syrjivän seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä – aktivistin mukaan suunta ollut nähtävissä jo vuosia

Un­ka­ris­sa tulee tänään voimaan kiis­tel­ty laki, jonka syy­te­tään syr­ji­vän sek­suaa­li- ja su­ku­puo­li­vä­hem­mis­tö­jä – ak­ti­vis­tin mukaan suunta ollut näh­tä­vis­sä jo vuosia

08.07.2021 10:10 24
EU-maiden johtajat kritisoivat Unkaria vähemmistöjä syrjivästä laista – Hollannin pääministerin mukaan Unkarilla ei ole paikkaa EU:ssa

EU-mai­den joh­ta­jat kri­ti­soi­vat Unkaria vä­hem­mis­tö­jä syr­ji­väs­tä laista – Hol­lan­nin pää­mi­nis­te­rin mukaan Un­ka­ril­la ei ole paikkaa EU:ssa

24.06.2021 23:58 7
Sateenkaarinuori voi jäädä rippikoulussa syrjään – kirkon suuri enemmistö haluaa auttaa vähemmistöstressin ja syntileiman poistamiseksi jokaiselta nuorelta

Sa­teen­kaa­ri­nuo­ri voi jäädä rip­pi­kou­lus­sa syrjään – kirkon suuri enem­mis­tö haluaa auttaa vä­hem­mis­tö­stres­sin ja syn­ti­lei­man pois­ta­mi­sek­si jo­kai­sel­ta nuo­rel­ta

19.06.2021 18:30 5
Tilaajille