Oulu: Katso, mistä löytyy Oulun seit­se­män ou­doin­ta muis­to­merk­kiä

Väkivaltarikokset: Hei­nä­pään tapon yritys oli miehen ja naisen välinen vä­ki­val­tai­nen riita

AirBNB: Oulussa uh­ka­sa­kot saaneet osak­keen­omis­ta­jat va­lit­ta­vat hal­lin­to-oi­keu­teen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Vaalitentit
Kaleva tenttasi kuutta nimekästä oululaisehdokasta: Mitä he olivat mieltä lasten ja nuorten asemasta? Kuka kannatti Naton tukikohtia pohjoiseen? Katso tästä tiukat kysymykset sekä vastaukset niihin

Kaleva tent­ta­si kuutta ni­me­käs­tä ou­lu­lai­seh­do­kas­ta: Mitä he olivat mieltä lasten ja nuorten ase­mas­ta? Kuka kan­nat­ti Naton tu­ki­koh­tia poh­joi­seen? Katso tästä tiukat ky­sy­myk­set sekä vas­tauk­set niihin

23.03.2023 18:33 45
Tilaajille
Kalevan vaalitentin kuusikko pääsee tänään pureutumaan pohjoiseen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

21.03.2023 06:00 8
Kaleva järjestää vaalitentin 21. maaliskuuta, mukana kuusi alueen kansanedustajaehdokasta – Mitä haluat kysyä heiltä?

Kaleva jär­jes­tää vaa­li­ten­tin 21. maa­lis­kuu­ta, mukana kuusi alueen kan­sa­ne­dus­ta­jaeh­do­kas­ta – Mitä haluat kysyä heiltä?

10.03.2023 14:30 17
Puheenjohtajat väittelivät koulutussatsausten kohdentamisesta Ylen vaalikeskustelussa

Pu­heen­joh­ta­jat väit­te­li­vät kou­lu­tus­sat­saus­ten koh­den­ta­mi­ses­ta Ylen vaa­li­kes­kus­te­lus­sa

10.06.2021 23:57 7
Näkökulma: Vaalitenttien sarjasta jäi päällimmäiseksi Sanna Marinin tarjoilema maailmankuva: ihminen surffaa kehdosta hautaan kunnan palveluissa eikä yrittäjiä ole olemassa

Nä­kö­kul­ma: Vaa­li­tent­tien sar­jas­ta jäi pääl­lim­mäi­sek­si Sanna Marinin tar­joi­le­ma maail­man­ku­va: ihminen surffaa keh­dos­ta hautaan kunnan pal­ve­luis­sa eikä yrit­tä­jiä ole ole­mas­sa

28.05.2021 19:58 23
Tilaajille