Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Alue­val­tuus­to paljon var­ti­ja­na – ke­hi­te­tään­kö pal­ve­lu­mark­ki­naa vai joh­ta­vat­ko pää­tök­set jul­ki­sen sek­to­rin pai­su­mi­seen?

Uusi hyvinvointialue ottaa kantaa, miten maakunnan sote- ja niihin liittyvät tukipalvelut tullaan tuottamaan. Palvelut, jotka on aiemmin tuotettu ja/tai kilpailutettu kunnan toimesta ja kunnan alueella, siirtyvät hyvinvointialueiden ratkaistaviksi.

Hankintalaki mahdollistaa hankintojen toteuttamisen huomioiden alueen omat lähtökohdat ja palveluiden tarjonnan. Sosiaali- ja terveysministeriö on myös linjannut, että olennaista hyvinvointialueilla on alihankinnan valvonnan ja palvelutuotantoon liittyvien vastuiden järjestäminen.