Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Vaa­li­lu­paus­ten aikaan

Tienvarret, sanomalehdet, netti ja postilaatikot ovat muuttuneet jälleen värikkäiksi vaalimainostulvasta. Huomio kiinnittyy ehdokkaiden varsin suureen yksimielisyyteen kuntalaisten palveluiden säilyttämisestä ja parantamisesta, mikä onkin erinomaisen kannatettava tavoite.

Mainoksissa ei oteta kantaa siihen tosiasiaan, että palveluiden tuottamiseen ja ostoon kuluu valtavasti rahaa.