Kolumni: Ve­sa-Mat­ti Loirin sket­si­hah­mo oli kei­hään­heit­tä­jä­nä ai­kaan­sa edellä jo 1980-lu­vul­la

Reportaasi: Oulu on me­ri­kau­pun­ki, mutta onko se myös me­rel­li­nen? Läh­dim­me vesille ot­ta­maan asiasta selvää

Tilaajille

Ou­lu­jo­ki­var­ren kaa­va­uu­dis­tuk­set li­sää­vät ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia suh­teel­li­sen no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

Kyläalueiden maltillinen lisärakentaminen olisi mahdollista lupaharkintaan perustuen.

Oulun Madekosken Heikkilänsaari. Arkistokuva.
Oulun Madekosken Heikkilänsaari. Arkistokuva.
Kuva: Pekka Peura

Yhdyskuntalautakunta käynnisti maaliskuussa Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistamisen. Osayleiskaava-alueen kylät toivoivat alueelle tehokkaampaa maankäyttöä.

Tiistain kokouksessaan yhdyskuntalautakunta päätti asettaa osayleiskaavan tarkistuksen luonnoksen nähtäville.