Sää: Aika vaihtaa tal­vi­ren­kaat Oulun seu­dul­la: Ennuste lupaa kes­ki­vii­kol­le vuo­ro­kau­des­sa 15 senttiä lunta

Oulu: Jät­ti­mäi­nen os­tos­kes­kus nousee Kaak­ku­riin

Tilaajille

Ou­lu­jo­ki­var­ren kaa­va­uu­dis­tuk­set li­sää­vät ra­ken­ta­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia suh­teel­li­sen no­peal­la ai­ka­tau­lul­la

Kyläalueiden maltillinen lisärakentaminen olisi mahdollista lupaharkintaan perustuen.

Oulun Madekosken Heikkilänsaari. Arkistokuva.
Oulun Madekosken Heikkilänsaari. Arkistokuva.
Kuva: Pekka Peura

Yhdyskuntalautakunta käynnisti maaliskuussa Oulujokivarren osayleiskaavan tarkistamisen. Osayleiskaava-alueen kylät toivoivat alueelle tehokkaampaa maankäyttöä.

Tiistain kokouksessaan yhdyskuntalautakunta päätti asettaa osayleiskaavan tarkistuksen luonnoksen nähtäville.