Pääkirjoitus: Am­mat­ti­lii­tot pu­ris­te­le­vat hal­li­tus­ta vielä lempein ottein – mutta tuskin pitkään

Kyselyt: Lähes 7 000 lukijaa kertoi Kalevan pi­ka­ky­se­lys­sä mie­li­pi­teen­sä am­mat­ti­liit­to­jen toi­mis­ta

Torihotelli: Kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu Pirjo Sirviö yritti estää to­ri­ho­tel­lin kah­des­ti mutta epä­on­nis­tui

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun Muusajuhlat
Kristian Helanen otti käteensä punaviinilasin, istui alas ja kirjoitti kuusi runoa – Sunnuntaina ne kuullaan Hailuodossa osana erikoista taidekokonaisuutta

Kris­tian Helanen otti kä­teen­sä pu­na­vii­ni­la­sin, istui alas ja kir­joit­ti kuusi runoa – Sun­nun­tai­na ne kuul­laan Hai­luo­dos­sa osana eri­kois­ta tai­de­ko­ko­nai­suut­ta

19.08.2023 11:00 2
Tilaajille
"On hienoa, että meillä on matalan kynnyksen paikka päästä tutustumaan kirjallisuuteen Oulussa" — Oulun Muusajuhlien tapahtumissa haastattelijana toimiva Tomi Kiilakoski päätyi mukaan saunan lauteilta

"On hienoa, että meillä on matalan kyn­nyk­sen paikka päästä tu­tus­tu­maan kir­jal­li­suu­teen Ou­lus­sa" — Oulun Muu­sa­juh­lien ta­pah­tu­mis­sa haas­tat­te­li­ja­na toimiva Tomi Kii­la­kos­ki päätyi mukaan saunan lau­teil­ta

18.08.2023 16:51
Lola Odusoga harkitsi muuttoa Ouluun, mutta sitten tuli missivuosi – Nyt hän tulee kaupunkiin puhumaan uudesta kirjastaan

Lola Odusoga har­kit­si muuttoa Ouluun, mutta sitten tuli mis­si­vuo­si – Nyt hän tulee kau­pun­kiin pu­hu­maan uudesta kir­jas­taan

15.08.2023 08:08 4
Tilaajille
Finlandia-palkittu kirjailija saapuu pohjoiseen – Anni Kytömäki aloittaa neljännen romaaninsa puhtaalta pöydältä

Fin­lan­dia-pal­kit­tu kir­jai­li­ja saapuu poh­joi­seen – Anni Ky­tö­mä­ki aloit­taa nel­jän­nen ro­maa­nin­sa puh­taal­ta pöy­däl­tä

15.08.2022 17:00
Tilaajille
Liisa Tavi matkusti jazz-pianisti Arto Piispasen luo ja vanha yhteistyö syttyi – Pitkä tauko vaati jopa laulutuntien ottamista

Liisa Tavi mat­kus­ti jazz-pia­nis­ti Arto Piis­pa­sen luo ja vanha yh­teis­työ syttyi – Pitkä tauko vaati jopa lau­lu­tun­tien ot­ta­mis­ta

11.08.2021 08:00
Tilaajille
Oulun Muusajuhlilla vieraileva Susinukke Kosola sai valtion taiteilija-apurahan: "Siitä on ollut vaikea iloita, kun tietää, että monet muut taidealalla painivat köyhyyden kanssa"

Oulun Muu­sa­juh­lil­la vie­rai­le­va Su­si­nuk­ke Kosola sai valtion tai­tei­li­ja-apu­ra­han: "Siitä on ollut vaikea iloita, kun tietää, että monet muut tai­de­alal­la pai­ni­vat köy­hyy­den kanssa"

10.08.2021 08:00 1
Tilaajille
Palma de Mallorca tekee sen, mistä kirjailija Katri Rauanjoki haaveilee – räväkkä alter ego haastaa heittäytymään flamenco-burleskiin ja itsensä hyväksymiseen

Palma de Mal­lor­ca tekee sen, mistä kir­jai­li­ja Katri Rauan­jo­ki haa­vei­lee – räväkkä alter ego haastaa heit­täy­ty­mään fla­men­co-bur­les­kiin ja itsensä hy­väk­sy­mi­seen

11.08.2020 19:00
Tilaajille
Yhteiskuntatieteitä opiskelleet rillipäiset maalaispojat ovat nyt 30 vuotta vanhempia, silti heidän älykköhuumorinsa puree yhä – "Alivaltiosihteeri ei ole muuttunut, mutta maailma sen ympärillä on"

Yh­teis­kun­ta­tie­tei­tä opis­kel­leet ril­li­päi­set maa­lais­po­jat ovat nyt 30 vuotta van­hem­pia, silti heidän älyk­kö­huu­mo­rin­sa puree yhä – "A­li­val­tio­sih­tee­ri ei ole muut­tu­nut, mutta maailma sen ym­pä­ril­lä on"

11.08.2020 08:00
Tilaajille