Oulun Musiikkijuhlat
Oulun Musiikkijuhlat jatkaa konserttitallenteiden katseluaikaa, lippuja ostettu ulkomailta asti

Oulun Mu­siik­ki­juh­lat jatkaa kon­sert­ti­tal­len­tei­den kat­se­luai­kaa, lippuja ostettu ul­ko­mail­ta asti

29.03.2021 09:09
Seitsemän kertaa Piazzolla! – nuoret tanssinopettajaopiskelijat tuovat ihoa ja intohimoa argentiinalaissäveltäjän tangoihin Oulun musiikkijuhlilla

Seit­se­män kertaa Piaz­zol­la! – nuoret tans­sin­opet­ta­ja­opis­ke­li­jat tuovat ihoa ja in­to­hi­moa ar­gen­tii­na­lais­sä­vel­tä­jän tan­goi­hin Oulun mu­siik­ki­juh­lil­la

19.03.2021 07:00
Tilaajille
Pohjois-Irlannissa syntynyt pianisti Barry Douglas on ollut kotiseutunsa hauraan rauhan asialla, mistä hyvästä kuningatar Elisabeth palkitsi hänet arvonimellä

Poh­jois-Ir­lan­nis­sa syn­ty­nyt pia­nis­ti Barry Douglas on ollut ko­ti­seu­tun­sa hauraan rauhan asial­la, mistä hyvästä ku­nin­ga­tar Eli­sa­beth pal­kit­si hänet ar­vo­ni­mel­lä

17.03.2021 09:41
Tilaajille
Säveltaiteilija Jaakko Kuusistolle Oulu ei ole "Paska kaupunni" – päin vastoin hän puhuu vireästä kulttuurikaupungista

Sä­vel­tai­tei­li­ja Jaakko Kuu­sis­tol­le Oulu ei ole "Paska kau­pun­ni" – päin vastoin hän puhuu vi­reäs­tä kult­tuu­ri­kau­pun­gis­ta

08.03.2021 18:00 2
Tilaajille
Oulun musiikkijuhlissa pidetään kaikki konsertit striimeinä – Yleisön päästämistä konsertteihin rajoitetusti harkittiin, mutta rajoitusten jatkaminen Pohjois-Pohjanmaalla vesitti suunnitelmat

Oulun mu­siik­ki­juh­lis­sa pi­de­tään kaikki kon­ser­tit strii­mei­nä – Yleisön pääs­tä­mis­tä kon­sert­tei­hin ra­joi­te­tus­ti har­kit­tiin, mutta ra­joi­tus­ten jat­ka­mi­nen Poh­jois-Poh­jan­maal­la vesitti suun­ni­tel­mat

24.02.2021 09:44
Tilaajille
Arvaamatonta oopperaa Ouluun – Palkittu Laila hyödyntää keinoälyä ja reagoi yleisön toimintaan kupolissa

Ar­vaa­ma­ton­ta oop­pe­raa Ouluun – Pal­kit­tu Laila hyö­dyn­tää kei­no­älyä ja reagoi yleisön toi­min­taan ku­po­lis­sa

10.02.2021 21:02
Immersiivinen kilpailuvoittaja Laila ja vanha tuttu Emerson tulossa Oulun musiikkijuhlille maaliskuussa 2021

Im­mer­sii­vi­nen kil­pai­lu­voit­ta­ja Laila ja vanha tuttu Emerson tulossa Oulun mu­siik­ki­juh­lil­le maa­lis­kuus­sa 2021

24.11.2020 11:29
Tilaajille
Oulun musiikkijuhlat saa ensi vuonna uutta verta Transilvaniasta, kun Elena Mindru-Turunen aloittaa työnsä festivaalin toimitusjohtajana

Oulun mu­siik­ki­juh­lat saa ensi vuonna uutta verta Tran­sil­va­nias­ta, kun Elena Mind­ru-Tu­ru­nen aloit­taa työnsä fes­ti­vaa­lin toi­mi­tus­joh­ta­ja­na

14.11.2020 19:00
Tilaajille

Oulun mu­siik­ki­juh­la­sää­tiön uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja on jazz­lau­la­ja Elena Mînd­ru-Tu­ru­nen

03.11.2020 20:50
Oulun Musiikkijuhlien taiteelliselta johtajalta Jaakko Kuusistolta löydettiin aivokasvain – "Kesän mittaan olen kokenut lieviä, hajanaisia oireita"

Oulun Mu­siik­ki­juh­lien tai­teel­li­sel­ta joh­ta­jal­ta Jaakko Kuu­sis­tol­ta löy­det­tiin ai­vo­kas­vain – "Kesän mittaan olen kokenut lieviä, ha­ja­nai­sia oi­rei­ta"

23.07.2020 22:28
Klassinen viulutaiteilija soittaa mieluiten ilman teknisiä härpäkkeitä – "Ehkä jonakin päivänä innostun niistäkin"

Klas­si­nen viu­lu­tai­tei­li­ja soittaa mie­lui­ten ilman tek­ni­siä här­päk­kei­tä – "Ehkä jonakin päivänä in­nos­tun niis­tä­kin"

21.05.2020 19:00
Tilaajille

Oulun Mu­siik­ki­juh­lien tai­teel­li­sik­si joh­ta­jik­si nou­se­vat ensi vuoden fes­ti­vaa­lin jälkeen Elina Vähälä ja Jukka Perko

14.05.2020 12:55