Showpaini: Näin yli­opis­to­tut­ki­jas­ta kuo­riu­tuu yli­voi­mai­nen Va­lio­yk­si­lö

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Oulun kallioparkki
Hinnoittelu uusiksi ja eroon parkkilipuista – Oulun Pysäköinnin uusi toimitusjohtaja lupaa paljon uudistuksia Kivisydämeen

Hin­noit­te­lu uusiksi ja eroon park­ki­li­puis­ta – Oulun Py­sä­köin­nin uusi toi­mi­tus­joh­ta­ja lupaa paljon uu­dis­tuk­sia Ki­vi­sy­dä­meen

26.05.2023 06:37 72
Tilaajille
Maanalainen kallioparkki Kivisydän jumittui teknisen vian vuoksi Oulussa – "Tilanne oli poikkeuksellinen"

Maan­alai­nen kal­lio­park­ki Ki­vi­sy­dän ju­mit­tui tek­ni­sen vian vuoksi Oulussa – "Ti­lan­ne oli poik­keuk­sel­li­nen"

29.03.2022 15:25 29
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kun vaih­to­eh­to­ja on kaksi, kyse on kui­ten­kin vain nä­kö­kul­man va­lin­nas­ta

13.11.2020 05:00 3
Tilaajille
Kallioparkki koki merkittävän taloudellisen takaiskun, kun asiakkaat katosivat – Pysäköintimaksujen mahdollisista korotuksista ei ole vielä kuitenkaan keskusteltu

Kal­lio­park­ki koki mer­kit­tä­vän ta­lou­del­li­sen ta­kais­kun, kun asiak­kaat ka­to­si­vat – Py­sä­köin­ti­mak­su­jen mah­dol­li­sis­ta ko­ro­tuk­sis­ta ei ole vielä kui­ten­kaan kes­kus­tel­tu

03.06.2020 06:00 18
Tilaajille
Kivisydämen kausipaikoille olisi tunkua – joka viides paikka on vuokrattu pitkäaikaispysäköintiin

Ki­vi­sy­dä­men kau­si­pai­koil­le olisi tunkua – joka viides paikka on vuok­rat­tu pit­kä­ai­kais­py­sä­köin­tiin

17.10.2019 07:53 56
Kivisydämessä tuli täyteen kaksi miljoonaa asiakaspysäköintiä – viime vuonna laitokseen parkkeerattiin yhteensä 650 000 kertaa

Ki­vi­sy­dä­mes­sä tuli täyteen kaksi mil­joo­naa asia­kas­py­sä­köin­tiä – viime vuonna lai­tok­seen park­kee­rat­tiin yh­teen­sä 650 000 kertaa

10.01.2019 13:52 88
Kivisydämen laajennus tai kansiparkki torille? Oulun keskustavisio 2040:n mukaan ydinkeskusta tarvitsee uusia pysäköintipaikkoja

Ki­vi­sy­dä­men laa­jen­nus tai kan­si­park­ki to­ril­le? Oulun kes­kus­ta­vi­sio 2040:n mukaan ydin­kes­kus­ta tar­vit­see uusia py­sä­köin­ti­paik­ko­ja

21.02.2017 07:31 115
Kivisydämen hissikuilun vieressä rakennustelineet – Mitä parkkiluolassa korjataan?

Ki­vi­sy­dä­men his­si­kui­lun vie­res­sä ra­ken­nus­te­li­neet – Mitä park­ki­luo­las­sa kor­ja­taan?

26.09.2016 12:53 54
Oululaisnaiselle epämiellyttävä yllätys Kivisydämestä – luottokortilta veloitettiin yli 1800 euroa

Ou­lu­lais­nai­sel­le epä­miel­lyt­tä­vä yllätys Ki­vi­sy­dä­mes­tä – luot­to­kor­til­ta ve­loi­tet­tiin yli 1800 euroa

06.05.2016 14:15 132
Vasemmisto: Kivisydämen laajennusaikeet hätiköityä haihattelua – "Ei senttiäkään verorahoista"

Va­sem­mis­to: Ki­vi­sy­dä­men laa­jen­nus­ai­keet hä­ti­köi­tyä hai­hat­te­lua – "Ei sent­tiä­kään ve­ro­ra­hois­ta"

11.04.2016 16:38 72
Alueen kiinteistön omistajat: Kivisydän laajenee vain, jos se tuottaa

Alueen kiin­teis­tön omis­ta­jat: Ki­vi­sy­dän laa­je­nee vain, jos se tuottaa

08.04.2016 05:58 49
Oulun kauppakamari: Kivisydäntä on laajennettava pikaisesti

Oulun kaup­pa­ka­ma­ri: Ki­vi­sy­dän­tä on laa­jen­net­ta­va pi­kai­ses­ti

06.04.2016 09:26 248
Kallioparkki tuplasi Oulun yleisten väestönsuojien suojapaikkojen määrän

Kal­lio­park­ki tuplasi Oulun yleis­ten väes­tön­suo­jien suo­ja­paik­ko­jen määrän

08.02.2016 08:07 18
Kivisydämen portti on sykähtänyt yli 160 000 kertaa

Ki­vi­sy­dä­men portti on sy­käh­tä­nyt yli 160 000 kertaa

17.01.2016 09:29 97
Vanhalla pysäköintilipukkeella Kivisydämestä huikea parkkimaksu

Van­hal­la py­sä­köin­ti­li­puk­keel­la Ki­vi­sy­dä­mes­tä huikea park­ki­mak­su

08.12.2015 06:13 146
100 000:s asiakas ajoi Kivisydämeen maanantaiaamuna - yllätettiin kukkapuskalla

100 000:s asiakas ajoi Ki­vi­sy­dä­meen maa­nan­tai­aa­mu­na - yl­lä­tet­tiin kuk­ka­pus­kal­la

07.12.2015 17:48 69
Kivisydän sulkeutui hetkeksi palohälytyksen takia – palomiehet paikalla kuudessa minuutissa

Ki­vi­sy­dän sul­keu­tui het­kek­si pa­lo­hä­ly­tyk­sen takia – pa­lo­mie­het pai­kal­la kuu­des­sa mi­nuu­tis­sa

13.10.2015 11:35 42
Vihreiden Hakkarainen teki aloitteen maksuttomasta vammaispysäköinnistä Kivisydämeen

Vih­rei­den Hak­ka­rai­nen teki aloit­teen mak­sut­to­mas­ta vam­mais­py­sä­köin­nis­tä Ki­vi­sy­dä­meen

12.10.2015 19:06 65
Kivisydämen ensimmäinen viikko takana – käyttäjämääriin ollaan tyyväisiä

Ki­vi­sy­dä­men en­sim­mäi­nen viikko takana – käyt­tä­jä­mää­riin ollaan tyy­väi­siä

09.10.2015 06:21 56
Yle: Kivisydän tuli suunniteltua halvemmaksi, miljoonien säästö

Yle: Ki­vi­sy­dän tuli suun­ni­tel­tua hal­vem­mak­si, mil­joo­nien säästö

05.10.2015 18:45 74