Kal­lio­park­ki tuplasi Oulun yleis­ten väes­tön­suo­jien suo­ja­paik­ko­jen määrän

On helppo sanoa, että kallioparkki Kivisydän on väestönsuojana ehdotonta ykkösluokkaa.

Kivisydämessä on yksi pysäköintilohko erotettu muusta tilasta jyhkein teräsovin. Näin kallioparkkiin saatiin 3 000 hengen väestönsuoja aivan Oulun ydinkeskustan alle.
Kivisydämessä on yksi pysäköintilohko erotettu muusta tilasta jyhkein teräsovin. Näin kallioparkkiin saatiin 3 000 hengen väestönsuoja aivan Oulun ydinkeskustan alle.
Kuva: Jukka Leinonen

On helppo sanoa, että kallioparkki Kivisydän on väestönsuojana ehdotonta ykkösluokkaa.

– Kallioparkista erotettava osa on erinomainen, yhtenäinen suojatila, jonka suojavaikutus on Oulun kaupunkialueella paras mahdollinen, arvioi valmiuspäällikkö Pasi Hintikka Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta.

– Perinteisesti Oulun yleisissä suojissa on käytetty teräsbetonia. Kivisydän on louhittu kalliosuoja, jonne on hankala kohdistaa esimerkiksi aseellista vaikutusta.

– Kallioparkkiin on kaksi erillistä kulkuyhteyttä kaukana toisistaan. Lisäksi lukuisia porrasyhteyksiä on moneen eri pisteeseen.

– Satelliittipaikannuskaan ei toimi kallion sisällä.

Kallioparkki Kivisydämeen rakennettiin tarkoituksella 3 000 ihmisen väestönsuoja.

Se yli kaksinkertaisti Oulun yleisten väestönsuojien suojapaikat. Suojat ovat muuten pienehköjä ja hajallaan eri puolilla kaupunkia.

Pelastuslaitoksen laajalta toimialueelta ei löydy yleisiä väestönsuojia muualta kuin kanta-Oulun alueelta. Muualla ei ole ollut velvoitetta niiden rakentamiseen.