Pohde: Pohde kertoi laa­jois­ta yt-neu­vot­te­luis­ta ja pal­ve­lu­verk­koon suun­ni­tel­luis­ta leik­kauk­sis­ta

Kiinteistökaupat: Oulun kau­pun­ki myy kym­me­nit­täin kiin­teis­tö­jään

Haapajärvi: Kau­pun­ki tekee ri­kos­il­moi­tuk­sen en­tis­ten joh­ta­jien toi­min­nas­ta

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Intiön kappeli
Kaksi päinvastaista maailmaa kohtaa Oulun hautausmaan vaatimattomassa kappelissa, joka täyttää nyt 100 vuotta

Kaksi päin­vas­tais­ta maail­maa kohtaa Oulun hau­taus­maan vaa­ti­mat­to­mas­sa kap­pe­lis­sa, joka täyttää nyt 100 vuotta

01.11.2023 16:45 5
Tilaajille
Intiön kappeli poistuu käytöstä peruskorjauksen vuoksi joulukuussa – luvassa muutoksia siunaustilaisuuksien järjestelyihin

Intiön kappeli poistuu käy­tös­tä pe­rus­kor­jauk­sen vuoksi jou­lu­kuus­sa – ­lu­vas­sa muu­tok­sia siu­naus­ti­lai­suuk­sien jär­jes­te­lyi­hin

31.10.2023 13:34 3
Intiön kappelin krematoriossa ongelmia vain kaksi viikkoa uudelleen avaamisen jälkeen – luukku jäi auki ja savu pöllähti sisälle

Intiön kap­pe­lin kre­ma­to­rios­sa on­gel­mia vain kaksi viikkoa uu­del­leen avaa­mi­sen jälkeen – ­luuk­ku jäi auki ja savu pöl­läh­ti sisälle

19.09.2023 13:08
Tilaajille
Savuvahingon kärsinyt Oulun krematorio on saatu taas käyttöön – aikataulut vielä normaalia pidemmät

Sa­vu­va­hin­gon kär­si­nyt Oulun kre­ma­to­rio on saatu taas käyt­töön – ai­ka­tau­lut vielä nor­maa­lia pi­dem­mät

15.09.2023 13:41
Matkasimme 1 068 metriä Oulun keskustasta hautausmaalle, jossa on yllättävän paljon elämää jopa ukkosella – kaatunut hautakivi, päiväkävelijät sekä pariskunnat tulivat vastaan arki-iltapäivänä

Mat­ka­sim­me 1 068 metriä Oulun kes­kus­tas­ta hau­taus­maal­le, jossa on yl­lät­tä­vän paljon elämää jopa uk­ko­sel­la – kaa­tu­nut hau­ta­ki­vi, päi­vä­kä­ve­li­jät sekä pa­ris­kun­nat tulivat vastaan ar­ki-il­ta­päi­vä­nä

15.08.2023 11:13 8
Tilaajille
Oulun vainajat kuljetetaan tuhkattavaksi viiteen eri kaupunkiin krematorion vaurioiden vuoksi – ulkopaikkakuntalaisten kuljetukset omaisten vastuulla

Oulun vai­na­jat kul­je­te­taan tuh­kat­ta­vak­si viiteen eri kau­pun­kiin kre­ma­to­rion vau­rioi­den vuoksi – ul­ko­paik­ka­kun­ta­lais­ten kul­je­tuk­set omais­ten vas­tuul­la

08.06.2023 06:00 12
Tilaajille
Oulun krematorio on poissa käytöstä todennäköisesti kesäkuulle saakka – vainajat viedään tuhkattaviksi muualle

Oulun kre­ma­to­rio on poissa käy­tös­tä to­den­nä­köi­ses­ti ke­sä­kuul­le saakka – vai­na­jat viedään tuh­kat­ta­vik­si muualle

28.04.2023 15:51 1
Intiön kappelin krematorion vikaa päästään tutkimaan alkuviikosta, tuhkauksia siirretään ja järjestellään muualla tehtäväksi

Intiön kap­pe­lin kre­ma­to­rion vikaa pääs­tään tut­ki­maan al­ku­vii­kos­ta, tuh­kauk­sia siir­re­tään ja jär­jes­tel­lään muualla teh­tä­väk­si

24.04.2023 13:25 2
Tilaajille
Krematorion uunin luukku ei sulkeutunut, Intiön kappeli täyttyi savulla – lauantain siunaukset voidaan hoitaa, tuhkauksissa katko alkuviikolla

Kre­ma­to­rion uunin luukku ei sul­keu­tu­nut, Intiön kappeli täyttyi savulla – lauan­tain siu­nauk­set voidaan hoitaa, tuh­kauk­sis­sa katko al­ku­vii­kol­la

21.04.2023 13:35 7
Vanha Kaleva: Ruotsin poliisi aikoo torjua suomalaispilkkijöiden tulvan

Vanha Kaleva: Ruotsin poliisi aikoo torjua suo­ma­lais­pilk­ki­jöi­den tulvan

20.04.2023 10:00 1
Intiön kappelin peruskorjaus alkaa todennäköisesti tämän vuoden lopulla – krematorioon tehdään tilat toiselle uunille

Intiön kap­pe­lin pe­rus­kor­jaus alkaa to­den­nä­köi­ses­ti tämän vuoden lopulla – kre­ma­to­rioon tehdään tilat toi­sel­le uunille

23.02.2023 21:52
Oulun Intiön krematorion uunin moottoririkko esti tuhkaukset alkuviikosta, toiminnan odotetaan palautuvan normaaliksi torstaina

Oulun Intiön kre­ma­to­rion uunin moot­to­ri­rik­ko esti tuh­kauk­set al­ku­vii­kos­ta, toi­min­nan odo­te­taan pa­lau­tu­van nor­maa­lik­si tors­tai­na

23.03.2022 10:50
Tilaajille