Rikosepäily: Poliisi aloit­taa tut­kin­nan Oulun entisen yh­dys­kun­ta­joh­ta­jan toi­mis­ta

Jääkiekko: Kärpät teki muu­tok­sia val­men­nus­ryh­mään­sä – Aho sai läh­tö­pas­sit pes­tis­tään

Luitko jo tämän: Oulun le­gen­daa­ri­nen ur­hei­lu­ta­lo murs­kak­si vauh­dil­la

Oppisopimuskoulutus
Osatyökykyinen, muttei osaton
Kolumni

Osa­työ­ky­kyi­nen, muttei osaton

25.10.2022 16:00 11
Tilaajille
Oulun kaupunki hakee oppisopimuksella koulutettavia hoiva-avustajia, avoinna 20 paikkaa

Oulun kau­pun­ki hakee op­pi­so­pi­muk­sel­la kou­lu­tet­ta­via hoi­va-avus­ta­jia, avoinna 20 paikkaa

23.02.2022 20:33 8
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä on esteenä op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sen suo­si­mi­sel­le tänä päi­vä­nä?

19.01.2022 18:00 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kesän aja­tus­an­te­ja ko­ro­nas­ta kou­lu­tuk­seen

21.08.2021 07:00
Tilaajille
Yrittäjäjärjestö vaatii parempia tukia opiskelijoita työelämässä kouluttaville yrityksille – koulutussopimuksesta tullut perinteistä oppisopimusta suositumpi

Yrit­tä­jä­jär­jes­tö vaatii pa­rem­pia tukia opis­ke­li­joi­ta työ­elä­mäs­sä kou­lut­ta­vil­le yri­tyk­sil­le – kou­lu­tus­so­pi­muk­ses­ta tullut pe­rin­teis­tä op­pi­so­pi­mus­ta suo­si­tum­pi

11.07.2021 18:30 2
Tilaajille
Vanhuspalveluiden henkilöstöpulaan haetaan Oulussa vastausta oppisopimuskoulutuksista –  "Liian paljon on sellaista, että ikäihminen jää yksin neljän seinän sisälle"

Van­hus­pal­ve­lui­den hen­ki­lös­tö­pu­laan haetaan Oulussa vas­taus­ta op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sis­ta – "Liian paljon on sel­lais­ta, että ikä­ih­mi­nen jää yksin neljän seinän si­säl­le"

09.07.2021 15:50 13
Tilaajille
Oppisopimuskoulutus on herättänyt työnantajien kiinnostuksen –  "Koska työsopimuksen kestoa ei säädellä, se ei sido työnantajia pitkiin sopimusjaksoihin"

Op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus on he­rät­tä­nyt työn­an­ta­jien kiin­nos­tuk­sen –  "Koska työ­so­pi­muk­sen kestoa ei sää­del­lä, se ei sido työn­an­ta­jia pitkiin so­pi­mus­jak­soi­hin"

29.10.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Palk­ka­tu­ki mah­dol­lis­taa työl­lis­tä­mi­sen ur­hei­lu­seu­rois­sa ja yh­dis­tyk­sis­sä

24.09.2020 06:00
Tilaajille