Henkirikokset: Oulussa jo toinen hen­ki­ri­kos viikon sisään

Lumi: Oulussa on nyt lunta poik­keuk­sel­li­sen paljon

Keskoset: Ii­läi­nen Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Sähkösopimukset
Oululainen eläkeläinen järkyttyi 1700 euron sähkölaskusta, seuraava on sitäkin suurempi – Oomin mukaan yhtiö ei voi arvioida asiakkaan maksukykyä

Ou­lu­lai­nen elä­ke­läi­nen jär­kyt­tyi 1700 euron säh­kö­las­kus­ta, seu­raa­va on sitäkin suu­rem­pi – Oomin mukaan yhtiö ei voi ar­vioi­da asiak­kaan mak­su­ky­kyä

22.01.2024 09:08 321
Tilaajille
Kuluttajariitalautakunta linjasi: Näillä ehdoilla määräaikaisen sähkösopimuksen voi purkaa ilman sakkoa

Ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­ta lin­ja­si: Näillä eh­doil­la mää­rä­ai­kai­sen säh­kö­so­pi­muk­sen voi purkaa ilman sakkoa

26.09.2023 19:22 31
Asiantuntijat kertovat, miten valitset sopivan sähkösopimuksen – "Mielestäni se vain sotkee sähkömarkkinoita kuluttajan näkökulmasta"

Asian­tun­ti­jat ker­to­vat, miten va­lit­set sopivan säh­kö­so­pi­muk­sen – "Mie­les­tä­ni se vain sotkee säh­kö­mark­ki­noi­ta ku­lut­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta"

03.09.2023 06:30 7
Tilaajille
Lukijat paljastavat Kalevan kyselyssä, luottavatko yhä pörssisähköön vai maksavatko  mielenrauhasta sähkösopimuksella – "Tämä on törkeää rahastusta"

Lukijat pal­jas­ta­vat Kalevan ky­se­lys­sä, luot­ta­vat­ko yhä pörs­si­säh­köön vai mak­sa­vat­ko mie­len­rau­has­ta säh­kö­so­pi­muk­sel­la – "Tämä on törkeää ra­has­tus­ta"

22.08.2023 17:00 66
Tilaajille
Pörssisähkön hinta pomppasi korkeuteen – kerro, minkä sähkösopimuksen tekisit nyt

Pörs­si­säh­kön hinta pomp­pa­si kor­keu­teen – kerro, minkä säh­kö­so­pi­muk­sen tekisit nyt

21.08.2023 09:55 33
Jarmo Kiuru kulkee perheenjäsenten perässä sammuttamassa turhia valoja, eikä hän ole ainoa – Oululaiset vähensivät sähkönkulutusta yli kymmenyksellä

Jarmo Kiuru kulkee per­heen­jä­sen­ten perässä sam­mut­ta­mas­sa turhia valoja, eikä hän ole ainoa – Ou­lu­lai­set vä­hen­si­vät säh­kön­ku­lu­tus­ta yli kym­me­nyk­sel­lä

21.08.2023 06:00 27
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Missä men­nään, Oomi? (osa 2)

24.07.2023 05:30 17
Tilaajille
Mitä tilalle, kun Kempeleessä asuvien Savolaisten sähkösopimus päättyy elokuussa? "Kävi hyvä tuuri, että saimme pitkään sähköä hyvään hintaan"

Mitä ti­lal­le, kun Kem­pe­lees­sä asuvien Sa­vo­lais­ten säh­kö­so­pi­mus päättyy elo­kuus­sa? "Kävi hyvä tuuri, että saimme pitkään sähköä hyvään hin­taan"

14.07.2023 18:00 12
Tilaajille
Kerro meille: Millaisia mietteitä sähkön hinta herättää tällä hetkellä? Luotatko pörssisähkön hintaan vai sovitko määräaikaisen sopimuksen?

Kerro meille: Mil­lai­sia miet­tei­tä sähkön hinta he­rät­tää tällä het­kel­lä? Luo­tat­ko pörs­si­säh­kön hintaan vai sovitko mää­rä­ai­kai­sen so­pi­muk­sen?

10.07.2023 12:51 37
Kuluttajariitalautakunnan suosituksen noudattaminen voi viedä sähköyhtiöitä konkurssiin, etujärjestö varoittaa

Ku­lut­ta­ja­rii­ta­lau­ta­kun­nan suo­si­tuk­sen nou­dat­ta­mi­nen voi viedä säh­kö­yh­tiöi­tä kon­kurs­siin, etu­jär­jes­tö va­roit­taa

23.06.2023 15:20 4
Professori: "Aito kohtuuttomuus" voisi olla avain kalliin sähkösopimuksen vangeille

Pro­fes­so­ri: "Aito koh­tuut­to­muus" voisi olla avain kalliin säh­kö­so­pi­muk­sen van­geil­le

28.05.2023 13:16 16
Sähkönmyyjän vaihto löisi usein leiville – moni on herännyt asiaan vasta sitten, kun entinen sähkönmyyjä onkin nostanut hintoja

Säh­kön­myy­jän vaihto löisi usein lei­vil­le – moni on he­rän­nyt asiaan vasta sitten, kun entinen säh­kön­myy­jä onkin nos­ta­nut hintoja

26.04.2023 05:00 14
Tilaajille