Tuhotyöt
Iissä tapahtunutta autokatoksen paloa epäillään tahallaan sytytetyksi – poliisi pyytää havaintoja Rantakestiläntieltä

Iissä ta­pah­tu­nut­ta au­to­ka­tok­sen paloa epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si – poliisi pyytää ha­vain­to­ja Ran­ta­kes­ti­län­tiel­tä

02.12.2020 12:18
Poliisi epäilee: Kerrostalossa on sytytetty tahallaan kaksi tulipaloa viikon sisään – Rajakylän tulipaloista kaivataan havaintoja

Poliisi epäi­lee: Ker­ros­ta­los­sa on sy­ty­tet­ty ta­hal­laan kaksi tu­li­pa­loa viikon sisään – Ra­ja­ky­län tu­li­pa­lois­ta kai­va­taan ha­vain­to­ja

04.11.2020 14:41 3
Poliisi epäilee, että Höyhtyällä asunnon tuhonnut tulipalo sytytettiin tahallaan – tapausta tutkitaan tuhotyönä

Poliisi epäi­lee, että Höyh­tyäl­lä asunnon tu­hon­nut tu­li­pa­lo sy­ty­tet­tiin ta­hal­laan – ta­paus­ta tut­ki­taan tu­ho­työ­nä

27.10.2020 11:28
Kuusamossa elokuussa tapahtunutta kesäasunnon tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi – yksi henkilö otettu kiinni tuhotyöstä epäiltynä

Kuu­sa­mos­sa elo­kuus­sa ta­pah­tu­nut­ta ke­sä­asun­non tu­li­pa­loa epäil­lään ta­hal­laan sy­ty­te­tyk­si – yksi henkilö otettu kiinni tu­ho­työs­tä epäil­ty­nä

25.09.2020 13:33
Poliisi: Kukaan ei loukkaantunut Tornion autoräjähdyksessä, asiaan ei tällä hetkellä näytä liittyvän terroristista motiivia

Po­lii­si: Kukaan ei louk­kaan­tu­nut Tornion au­to­rä­jäh­dyk­ses­sä, asiaan ei tällä het­kel­lä näytä liit­ty­vän ter­ro­ris­tis­ta mo­tii­via

05.08.2020 13:09
Rajavartiolaitoksen käytössä olleen auton alle laitettu pommi räjähti yöllä Tornion Putaan kaupunginosassa – poliisi pyytää havaintoja

Ra­ja­var­tio­lai­tok­sen käy­tös­sä olleen auton alle lai­tet­tu pommi räjähti yöllä Tornion Putaan kau­pun­gin­osas­sa – poliisi pyytää ha­vain­to­ja

04.08.2020 11:47