Oulun oikeustalo: Oulun uuden oi­keus­ta­lon ves­sas­ta kuu­lu­nut ku­mah­dus johti siihen, että kaikki wc-ti­lat pitää tar­kis­taa

Sosiaalinen media: Jaakko ja Niina Polon pa­ri­suh­de­huu­mo­ri kerää jopa mil­joo­nia näyt­tö­ker­to­ja Ins­ta­gra­mis­sa

Jääkiekko: Kärpät on noussut maan joh­ta­vak­si maa­li­vah­ti­kas­vat­ta­mok­si Roope Kois­ti­sen an­sios­ta

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Lumo-festivaali
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kult­tuu­rin lumoa on Oulussa joka vii­kon­lo­pul­le

24.11.2022 05:30 2
Tilaajille
Lumo näytti taas, miten kaupunkiin saa hyvillä tapahtumilla hetkessä eloa – ja sellaisia Ouluun mahtuu myös lisää
Pääkirjoitus

Lumo näytti taas, miten kau­pun­kiin saa hyvillä ta­pah­tu­mil­la het­kes­sä eloa – ja sel­lai­sia Ouluun mahtuu myös lisää

21.11.2022 20:00 30
Tilaajille
Lumo-valofestivaali houkutteli noin 100 000 kävijää Oulun keskustaan viikonloppuna

Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­li hou­kut­te­li noin 100 000 kävijää Oulun kes­kus­taan vii­kon­lop­pu­na

21.11.2022 09:37 39
"Valo täällä pimeyden keskellä viehättää" – Viikonlopun Lumo-festivaali sai jo avajaispäivänä ihmiset sankoin joukoin liikkeelle valoteoksien äärelle Oulun keskustaan ja Hupisaarille

"Valo täällä pi­mey­den kes­kel­lä vie­hät­tää" – Vii­kon­lo­pun Lu­mo-fes­ti­vaa­li sai jo ava­jais­päi­vä­nä ihmiset sankoin joukoin liik­keel­le va­lo­teok­sien äärelle Oulun kes­kus­taan ja Hu­pi­saa­ril­le

18.11.2022 21:04 23
Tilaajille
Hätävilkut päällä – Esa Horttanaisen Lumo-valofestivaaliteos The Blue muistuttaa maailman tilasta, mutta kritisoi myös holtitonta instagramkulttuuriamme

Hä­tä­vil­kut päällä – Esa Hort­ta­nai­sen Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­li­teos The Blue muis­tut­taa maail­man ti­las­ta, mutta kri­ti­soi myös hol­ti­ton­ta ins­tag­ram­kult­tuu­riam­me

18.11.2022 09:30
Tilaajille
Lumo-valofestivaalin päästöistä suurin osa tulee teosten ja taiteilijoiden matkoista – valotaideteosten hiilijalanjälki on yllättävän pieni

Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­lin pääs­töis­tä suurin osa tulee teosten ja tai­tei­li­joi­den mat­kois­ta – va­lo­tai­de­teos­ten hii­li­ja­lan­jäl­ki on yl­lät­tä­vän pieni

16.11.2022 10:48 6
Lumo-valofestivaalin kymmenvuotiselle matkalle on mahtunut kaikenlaista – kuuntele järjestäjien haastattelu tästä

Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­lin kym­men­vuo­ti­sel­le mat­kal­le on mah­tu­nut kai­ken­lais­ta – kuun­te­le jär­jes­tä­jien haas­tat­te­lu tästä

16.11.2022 09:05 3
Oulun jouluvalot syttyvät tänäkin vuonna, mutta varautuminen poikkeustilaan otettu huomioon laitteistossa – "Tuovat myös iloa kaupunkilaisille"

Oulun jou­lu­va­lot syt­ty­vät tänäkin vuonna, mutta va­rau­tu­mi­nen poik­keus­ti­laan otettu huo­mioon lait­teis­tos­sa – "Tuovat myös iloa kau­pun­ki­lai­sil­le"

06.11.2022 12:45 4
Tilaajille
Lumo-festivaali valaisee Oulun muutaman viikon päästä – tällä kertaa nähtävänä on 20 teosta

Lu­mo-fes­ti­vaa­li va­lai­see Oulun muu­ta­man viikon päästä – tällä kertaa näh­tä­vä­nä on 20 teosta

01.11.2022 09:52 11
Lumo-festivaali valaisee Oulun marraskuussa – tyhjillään oleva pääkirjasto festivaalikeskuksena

Lu­mo-fes­ti­vaa­li va­lai­see Oulun mar­ras­kuus­sa – tyh­jil­lään oleva pää­kir­jas­to fes­ti­vaa­li­kes­kuk­se­na

20.09.2022 09:03 13
Oulun Lumo-valofestivaali mukaan suureen eurooppalaiseen kulttuurihankkeeseen

Oulun Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­li mukaan suureen eu­roop­pa­lai­seen kult­tuu­ri­hank­kee­seen

16.06.2022 09:56 3
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Asteen verran parempi va­lo­fes­ti­vaa­li Ouluun olisi syn­ty­nyt, jos...

24.11.2021 03:15 2
Tilaajille
Valaistu kaupunki sai oululaiset liikkeelle: Lumo-valofestivaali keräsi kaupungin mukaan jälleen 100 000 kävijää

Va­lais­tu kau­pun­ki sai ou­lu­lai­set liik­keel­le: Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­li keräsi kau­pun­gin mukaan jälleen 100 000 kävijää

21.11.2021 22:36 36
Lumo Light Festival järjestetään Oulussa tänä viikonloppuna vuoden tauon jälkeen – keskustan alueella riittää ihasteltavaa 17 teoksen verran

Lumo Light Fes­ti­val jär­jes­te­tään Oulussa tänä vii­kon­lop­pu­na vuoden tauon jälkeen – kes­kus­tan alueel­la riittää ihas­tel­ta­vaa 17 teoksen verran

18.11.2021 19:00 3
Tilaajille
Valoa oululaisille, jotka pimeydessä talsivat
Kolumni

Valoa ou­lu­lai­sil­le, jotka pi­mey­des­sä tal­si­vat

17.11.2021 06:00 4
Tilaajille
Oulun Lumo-valofestivaali vaikuttaa keskustan liikennejärjestelyihin – Poikkeusjärjestelyjä Kirkkokadulla ja Ojakadulla

Oulun Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­li vai­kut­taa kes­kus­tan lii­ken­ne­jär­jes­te­lyi­hin – Poik­keus­jär­jes­te­ly­jä Kirk­ko­ka­dul­la ja Oja­ka­dul­la

16.11.2021 10:43 8
Oululaistaiteilija Pia Leppänen innosti sadat oululaiset lapset ja nuoret taiteilemaan kurkiorigameja – valaistut kurkiparvet nähdään osana Lumo-valofestivaalia

Ou­lu­lais­tai­tei­li­ja Pia Lep­pä­nen innosti sadat ou­lu­lai­set lapset ja nuoret tai­tei­le­maan kur­ki­ori­ga­me­ja – va­lais­tut kur­ki­par­vet nähdään osana Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­lia

11.11.2021 17:45
Suosittu Lumo-valofestivaali järjestetään Oulussa jälleen marraskuussa – festivaalin teoksista viisi on nähtävillä pidempiaikaisesti

Suo­sit­tu Lu­mo-va­lo­fes­ti­vaa­li jär­jes­te­tään Oulussa jälleen mar­ras­kuus­sa – fes­ti­vaa­lin teok­sis­ta viisi on näh­tä­vil­lä pi­dem­pi­ai­kai­ses­ti

01.11.2021 09:44 6