Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Näyttelijät

Niukat esi­ku­vat ja kos­to­fan­ta­sia ajoivat Elina Knih­ti­län näyt­te­li­jäk­si – mo­tii­vit peh­me­ni­vät myö­hem­min

05.06.2021 19:00
Tilaajille

Miten syntyi Nokia 101? Uuden tv-sar­jan ku­vauk­sis­sa en­sim­mäi­se­nä kameran edessä ovat Oulun tek­no­lo­gia­ky­län ne­rok­kaat ou­lu­lais­in­si­nöö­rit

15.04.2021 18:00 13
Tilaajille

70 vuotta täyt­tä­vä Titta Jokinen oli tuttu näky te­le­vi­sios­sa 1980- ja 1990-lu­vuil­la: "Toivon kui­ten­kin, että olisin osannut ottaa aikaa myös it­sel­le­ni ja per­heel­le­ni”

21.02.2021 17:00
Tilaajille

Jussi Lammen työt lop­pui­vat koronan takia kuin sei­nään: "On mennyt luotto siihen, että vielä joskus pääsisi la­val­le"

07.02.2021 19:00 5
Tilaajille

"Niin kauan kuin maail­mas­sa on pa­huut­ta ja val­lan­hi­moa, lapset jou­tu­vat kär­si­mään", muis­tut­taa 70 vuotta täyt­tä­vä Eija Ahvo

30.01.2021 19:00
Tilaajille

An­na-Lee­na Här­kö­sen uudessa kir­jas­sa esiin­ty­vät etui­le­va Jeesus ja ves­sa­jo­no­nat­si – osansa saa myös huu­to­koh­taus kir­ja­mes­suil­la: "Ki­lah­din to­taa­li­ses­ti, kaikki estot me­ni­vät"

26.01.2021 19:00 2
Tilaajille

"Pääsin hel­pom­mal­la, mutta näin epäoi­keu­den­mu­kai­suu­den", arvioi 60 vuotta täyt­tä­vä Carl-Kris­tian Rundman Jouko Turkan kautta Teat­te­ri­kor­kea­kou­lus­sa

06.12.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä olisi Oulu ilman teat­te­ria?

06.12.2020 05:45 10
Tilaajille

Ana­lyy­si: James Bondin ima­gos­ta tuli riip­pa­ki­vi näyt­te­li­jäl­le, joka halusi to­dis­taa ole­van­sa muu­ta­kin kuin tämä kieh­to­va, mutta lopulta kovin pin­nal­li­nen su­per­mies

02.11.2020 16:40
Tilaajille

James Bond -le­gen­da Sean Connery on kuollut – "Maail­man mah­ta­vin skotti"

31.10.2020 16:30 5

Näin Tobias Zil­lia­cus sai huip­pu­roo­lin jää­kiek­koi­luun liit­ty­väs­sä HBO-sar­jas­sa – "Kaikki kuvattu ma­te­riaa­li meni tar­kis­tet­ta­vak­si"

18.10.2020 08:00
Tilaajille

Teat­te­ri­su­vun kas­vat­ti Alma Pöysti näyt­te­lee tois­ta­mi­seen Tove Jans­so­nia – "To­ve­han oli sel­lai­nen, joka sanoi kyllä seik­kai­luil­le ja antoi it­sel­leen oi­keu­den olla ute­lias"

01.10.2020 19:02
Tilaajille

Oulussa vart­tu­nut näyt­te­li­jä Sari Havas päätyi teat­te­rin maail­maan tans­si­kou­lun kautta

27.08.2020 19:00
Tilaajille

Kun su­ku­taus­tas­ta löy­ty­vät muun muassa Jussi Par­viai­nen, Ritva Valkama ja Tauno Palo, oli luon­nol­lis­ta, että Emmi Par­viai­ses­ta tuli näyt­te­li­jä

20.08.2020 07:00
Tilaajille

Hol­ly­woo­din kul­ta-ajan legenda Olivia de Ha­vil­land on kuollut 104-vuo­tiaa­na

26.07.2020 21:24

Hol­ly­wood-täh­ti Jasper Pääk­kö­nen nähdään seu­raa­vak­si ko­ti­mai­ses­sa toi­min­tae­lo­ku­vas­sa: "Fil­mia­laan liittyy aina epä­var­muus tu­le­vas­ta, mutta minulle se on tosi va­paut­ta­vaa"

15.07.2020 09:56
Tilaajille

Nä­ke­miin Neu­vos­to­liit­to -e­lo­ku­van Nika Sa­vo­lai­sel­le kameran edessä esiin­ty­mi­nen on yk­kös­jut­tu: "Tyk­kään siitä työstä niin paljon, että voisin tehdä sitä ilman va­paa­päi­viä koko ajan"

14.07.2020 19:00
Tilaajille