Näyttelijät
Pirjo Lonka tietää, ettei viisikymppisenä ei tarvitse enää todistella mitään

Pirjo Lonka tietää, ettei vii­si­kymp­pi­se­nä ei tar­vit­se enää to­dis­tel­la mitään

13.11.2021 17:30 1
Tilaajille
Linda Zilliacus sai haaveilemansa Stellan roolin Rikinkeltainen taivas -elokuvassa

Linda Zil­lia­cus sai haa­vei­le­man­sa Stellan roolin Ri­kin­kel­tai­nen taivas -e­lo­ku­vas­sa

10.11.2021 17:30
Tilaajille
Läksiäiset Aleksis Kiven runojen säkein – näyttelijä Hannu Pelkonen vie yleisönsä kultasannotetulle tielle

Läk­siäi­set Aleksis Kiven runojen säkein – näyt­te­li­jä Hannu Pel­ko­nen vie ylei­sön­sä kul­ta­san­no­te­tul­le tielle

21.10.2021 18:00
Tilaajille
Arvio: Kävelevä katastrofi jahtaa avecia elokuvassa, jonka päähenkilöstä on mahdoton pitää

Arvio: Kä­ve­le­vä ka­tast­ro­fi jahtaa avecia elo­ku­vas­sa, jonka pää­hen­ki­lös­tä on mah­do­ton pitää

14.10.2021 14:30 1
Tilaajille
Outi Mäenpää luuli ettei isoja elokuvarooleja enää tule, mutta nyt niitä on kaksi: "Jos vertaa moniin muihin ikäisiini, olen saanut mahdollisuuksia kultalusikalla"

Outi Mäenpää luuli ettei isoja elo­ku­va­roo­le­ja enää tule, mutta nyt niitä on kaksi: "Jos vertaa moniin muihin ikäi­sii­ni, olen saanut mah­dol­li­suuk­sia kul­ta­lu­si­kal­la"

13.10.2021 15:30
Tilaajille
Paratiisi-tv-sarjan toisella tuotantokaudella Oulu näyttää myös valoisat kasvonsa

Pa­ra­tii­si-tv-sar­jan toi­sel­la tuo­tan­to­kau­del­la Oulu näyttää myös va­loi­sat kas­von­sa

17.09.2021 14:30 1
Tilaajille
Legendaarinen ranskalaisnäyttelijä Jean-Paul Belmondo on kuollut

Le­gen­daa­ri­nen rans­ka­lais­näyt­te­li­jä Jean-Paul Bel­mon­do on kuollut

06.09.2021 19:28
Näyttelijä vanhenee ja nuortuu roolihahmon mukana – Kaikki synnit -sarjan eri kausilla Matti Ristisen poliisihahmo vaihtelee parrakkaasta siloposkeen

Näyt­te­li­jä van­he­nee ja nuortuu roo­li­hah­mon mukana – Kaikki synnit -sarjan eri kau­sil­la Matti Ris­ti­sen po­lii­si­hah­mo vaih­te­lee par­rak­kaas­ta si­lo­pos­keen

23.08.2021 12:40 6
Tilaajille
Korkeakouluvalinnat 1991 -opas ratkaisi Kari Ketosen uravalinnan – näyttelijäksi pyrkiminen vei kauemmas "keskiluokkaisesta espoolaisuudesta"

Kor­kea­kou­lu­va­lin­nat 1991 -opas rat­kai­si Kari Ketosen ura­va­lin­nan – näyt­te­li­jäk­si pyr­ki­mi­nen vei kauem­mas "kes­ki­luok­kai­ses­ta es­poo­lai­suu­des­ta"

16.08.2021 09:00 1
Tilaajille
Niukat esikuvat ja kostofantasia ajoivat Elina Knihtilän näyttelijäksi – motiivit pehmenivät myöhemmin

Niukat esi­ku­vat ja kos­to­fan­ta­sia ajoivat Elina Knih­ti­län näyt­te­li­jäk­si – mo­tii­vit peh­me­ni­vät myö­hem­min

05.06.2021 19:00
Tilaajille
Miten syntyi Nokia 101? Uuden tv-sarjan kuvauksissa ensimmäisenä kameran edessä ovat Oulun teknologiakylän nerokkaat oululaisinsinöörit

Miten syntyi Nokia 101? Uuden tv-sar­jan ku­vauk­sis­sa en­sim­mäi­se­nä kameran edessä ovat Oulun tek­no­lo­gia­ky­län ne­rok­kaat ou­lu­lais­in­si­nöö­rit

15.04.2021 18:00 13
Tilaajille
70 vuotta täyttävä Titta Jokinen oli tuttu näky televisiossa 1980- ja 1990-luvuilla: "Toivon kuitenkin, että olisin osannut ottaa aikaa myös itselleni ja perheelleni”

70 vuotta täyt­tä­vä Titta Jokinen oli tuttu näky te­le­vi­sios­sa 1980- ja 1990-lu­vuil­la: "Toivon kui­ten­kin, että olisin osannut ottaa aikaa myös it­sel­le­ni ja per­heel­le­ni”

21.02.2021 17:00
Tilaajille
Jussi Lammen työt loppuivat koronan takia kuin seinään: "On mennyt luotto siihen, että vielä joskus pääsisi lavalle"

Jussi Lammen työt lop­pui­vat koronan takia kuin sei­nään: "On mennyt luotto siihen, että vielä joskus pääsisi la­val­le"

07.02.2021 19:00 5
Tilaajille
"Niin kauan kuin maailmassa on pahuutta ja vallanhimoa, lapset joutuvat kärsimään", muistuttaa 70 vuotta täyttävä Eija Ahvo

"Niin kauan kuin maail­mas­sa on pa­huut­ta ja val­lan­hi­moa, lapset jou­tu­vat kär­si­mään", muis­tut­taa 70 vuotta täyt­tä­vä Eija Ahvo

30.01.2021 19:00
Tilaajille
Anna-Leena Härkösen uudessa kirjassa esiintyvät etuileva Jeesus ja vessajononatsi – osansa saa myös huutokohtaus kirjamessuilla: "Kilahdin totaalisesti, kaikki estot menivät"

An­na-Lee­na Här­kö­sen uudessa kir­jas­sa esiin­ty­vät etui­le­va Jeesus ja ves­sa­jo­no­nat­si – osansa saa myös huu­to­koh­taus kir­ja­mes­suil­la: "Ki­lah­din to­taa­li­ses­ti, kaikki estot me­ni­vät"

26.01.2021 19:00 2
Tilaajille
"Pääsin helpommalla, mutta näin epäoikeudenmukaisuuden", arvioi 60 vuotta täyttävä Carl-Kristian Rundman Jouko Turkan kautta Teatterikorkeakoulussa

"Pääsin hel­pom­mal­la, mutta näin epäoi­keu­den­mu­kai­suu­den", arvioi 60 vuotta täyt­tä­vä Carl-Kris­tian Rundman Jouko Turkan kautta Teat­te­ri­kor­kea­kou­lus­sa

06.12.2020 07:00 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä olisi Oulu ilman teat­te­ria?

06.12.2020 05:45 10
Tilaajille
Analyysi: James Bondin imagosta tuli riippakivi näyttelijälle, joka halusi todistaa olevansa muutakin kuin tämä kiehtova, mutta lopulta kovin pinnallinen supermies

Ana­lyy­si: James Bondin ima­gos­ta tuli riip­pa­ki­vi näyt­te­li­jäl­le, joka halusi to­dis­taa ole­van­sa muu­ta­kin kuin tämä kieh­to­va, mutta lopulta kovin pin­nal­li­nen su­per­mies

02.11.2020 16:40
Tilaajille
James Bond -legenda Sean Connery on kuollut – "Maailman mahtavin skotti"

James Bond -le­gen­da Sean Connery on kuollut – "Maail­man mah­ta­vin skotti"

31.10.2020 16:30 5
Näin Tobias Zilliacus sai huippuroolin jääkiekkoiluun liittyvässä HBO-sarjassa – "Kaikki kuvattu materiaali meni tarkistettavaksi"

Näin Tobias Zil­lia­cus sai huip­pu­roo­lin jää­kiek­koi­luun liit­ty­väs­sä HBO-sar­jas­sa – "Kaikki kuvattu ma­te­riaa­li meni tar­kis­tet­ta­vak­si"

18.10.2020 08:00
Tilaajille