Analyysi: Oulun jät­ti-in­ves­toin­nit kan­nat­taa tehdä vaikka ris­kil­lä

Kaleva live: Katso pai­kal­lis­ta jal­ka­pal­loa suorana – ACO/OLS kohtaa Her­cu­lek­sen

Varkaudet: Ruo­ka­var­kaat vievät aiempaa isompia saa­lii­ta, va­ras­hä­lyt­ti­met otettu apuun

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Näyttelijät
Jos vain hyvä rooli tulee vastaan, Kari Väänänen haluaa vielä tehdä sen – Urallaan hän on ollut myös hukassa, kun luuli olevansa "jokin tähti"

Jos vain hyvä rooli tulee vas­taan, Kari Vää­nä­nen haluaa vielä tehdä sen – Ural­laan hän on ollut myös hu­kas­sa, kun luuli ole­van­sa "jokin tähti"

16.09.2023 13:00 2
Tilaajille
Jussi Vatanen ja Alma Pöysti matkustivat Ouluun, koska Aki Kaurismäki ei suostu lentämään – Suomen Oscar-ehdokasta mainostetaan poikkeuksellisella kiertueella

Jussi Vatanen ja Alma Pöysti mat­kus­ti­vat Ouluun, koska Aki Kau­ris­mä­ki ei suostu len­tä­mään – Suomen Os­car-eh­do­kas­ta mai­nos­te­taan poik­keuk­sel­li­sel­la kier­tueel­la

13.09.2023 16:00 5
Tilaajille
Oulun hittinäytelmässä on ihmeellinen otus, joka liikkuu neljällä jalalla kuin oikea eläin – Näyttelijä Sami Lalou kertoo, miten hän muuttuu kehonsa äärirajoille vieväksi kiusanhengeksi

Oulun hit­ti­näy­tel­mäs­sä on ih­meel­li­nen otus, joka liikkuu nel­jäl­lä jalalla kuin oikea eläin – Näyt­te­li­jä Sami Lalou kertoo, miten hän muuttuu kehonsa ää­ri­ra­joil­le vie­väk­si kiu­san­hen­gek­si

31.08.2023 06:00
Tilaajille
”Me tanssimme yhdessä tätä elämän tanssia” – Tuula Väänänen Oulusta sai vuoden teatterinäyttelijän palkinnon

”Me tans­sim­me yhdessä tätä elämän tans­sia” – Tuula Vää­nä­nen Oulusta sai vuoden teat­te­ri­näyt­te­li­jän pal­kin­non

27.03.2023 20:00 5
Tilaajille
Vilma Melasniemestä piti tulla lastentarhanopettaja, mutta luovuuden polte vei teatteriin

Vilma Me­las­nie­mes­tä piti tulla las­ten­tar­ha­no­pet­ta­ja, mutta luo­vuu­den polte vei teat­te­riin

27.03.2023 19:00 2
Tilaajille
Tuula Väänänen on ehdokas vuoden teatterinäyttelijäksi – ”Oulun teatterin aina uusiin haasteisiin valmis tähti”

Tuula Vää­nä­nen on ehdokas vuoden teat­te­ri­näyt­te­li­jäk­si – ”Oulun teat­te­rin aina uusiin haas­tei­siin valmis tähti”

06.03.2023 13:00 5
Tilaajille
Lennartin kengät ovat tulleet Ylermi Rajamaalle tutuiksi – uusin Risto Räppääjä on jo näyttelijän kolmas Räppääjä-leffa

Len­nar­tin kengät ovat tulleet Ylermi Ra­ja­maal­le tu­tuik­si – uusin Risto Räp­pää­jä on jo näyt­te­li­jän kolmas Räp­pää­jä-lef­fa

17.02.2023 14:10
Tilaajille
Anna-Maija Tuokko on aina valmis kuvauksiin Lapissa – Skimbagirls vei näyttelijän Saariselälle ja Ivaloon

An­na-Mai­ja Tuokko on aina valmis ku­vauk­siin Lapissa – Skim­ba­girls vei näyt­te­li­jän Saa­ri­se­läl­le ja Ivaloon

11.02.2023 10:00
Tilaajille
Rooli Järjettömän paska idea -elokuvassa vei Alina Tomnikovin sekä hyiseen avantoon Tuirassa että lahjakkaimpien eurooppalaisten näyttelijöiden gaalaan Berliinissä

Rooli Jär­jet­tö­män paska idea -e­lo­ku­vas­sa vei Alina Tom­ni­ko­vin sekä hyiseen avan­toon Tui­ras­sa että lah­jak­kaim­pien eu­roop­pa­lais­ten näyt­te­li­jöi­den gaalaan Ber­lii­nis­sä

12.01.2023 10:05 2
Tilaajille
Kaikki synnit, Hamsterit, Vikings: Valhalla... – Oulun Taidekoulusta perusjutut oppinut näyttelijä Jaakko Ohtonen panostaa nyt kameratöihin

Kaikki synnit, Hams­te­rit, Vi­kings: Val­hal­la... – Oulun Tai­de­kou­lus­ta pe­rus­ju­tut oppinut näyt­te­li­jä Jaakko Ohtonen pa­nos­taa nyt ka­me­ra­töi­hin

09.01.2023 19:00 1
Tilaajille
Sanojen täyttämää elämää – Runoilija-kääntäjä Pentti Saaritsan juhlakonsertista tuli pohjoiseen ennättäessään hänen luottosäveltäjänsä Eero Ojasenkin juhlintaa

Sanojen täyt­tä­mää elämää – ­Ru­noi­li­ja-kään­tä­jä Pentti Saa­rit­san juh­la­kon­ser­tis­ta tuli poh­joi­seen en­nät­täes­sään hänen luot­to­sä­vel­tä­jän­sä Eero Oja­sen­kin juh­lin­taa

03.01.2023 16:00 1
Tilaajille
Koko kansan kuplettimestari, kansantaiteilija Jaakko Teppo palkittiin 15 000 euron Suomi-palkinnolla

Koko kansan kup­let­ti­mes­ta­ri, kan­san­tai­tei­li­ja Jaakko Teppo pal­kit­tiin 15 000 euron Suo­mi-pal­kin­nol­la

30.11.2022 15:00 9
Minna Haapkylä vaihtoi näyttelemisen tuottamiseksi – "Tämä on just sitä, mitä haluan tehdä. Olla kehittämisessä ja tekemässä elokuvia alusta loppuun"

Minna Haap­ky­lä vaihtoi näyt­te­le­mi­sen tuot­ta­mi­sek­si – "Tämä on just sitä, mitä haluan tehdä. Olla ke­hit­tä­mi­ses­sä ja te­ke­mäs­sä elo­ku­via alusta lop­puun"

25.11.2022 18:00 1
Tilaajille
Maa on syntinen laulu teki Maritta "Ruttu" Viitamäen tunnetuksi ja kasvatti nuorta näyttelijää – "Näytellessä olen saanut elää monta elämää"

Maa on syn­ti­nen laulu teki Maritta "Ruttu" Vii­ta­mäen tun­ne­tuk­si ja kas­vat­ti nuorta näyt­te­li­jää – "Näy­tel­les­sä olen saanut elää monta elämää"

04.11.2022 07:00
Tilaajille
On osattava nauraa itselleen, sanoo mutkan kautta ammattinäyttelijäksi päätynyt Antti Tuomas Heikkinen

On osat­ta­va nauraa it­sel­leen, sanoo mutkan kautta am­mat­ti­näyt­te­li­jäk­si pää­ty­nyt Antti Tuomas Heik­ki­nen

28.10.2022 14:15 2
Tilaajille
Käpy selän alla vaikutti Eero Melasniemen elämään sekä hyvässä että pahassa

Käpy selän alla vai­kut­ti Eero Me­las­nie­men elämään sekä hyvässä että pahassa

12.10.2022 09:20
Tilaajille
Vakavasta pojasta sukeutui suosikkikoomikko – "Minulla oli erittäin suuret luulot itsestäni", näyttelijä Ville Myllyrinne muistelee nuoruuden haaveitaan lähteä Amerikkaan ja tulla miljonääriksi

Va­ka­vas­ta pojasta su­keu­tui suo­sik­ki­koo­mik­ko – "Mi­nul­la oli erit­täin suuret luulot it­ses­tä­ni", näyt­te­li­jä Ville Myl­ly­rin­ne muis­te­lee nuo­ruu­den haa­vei­taan lähteä Ame­rik­kaan ja tulla mil­jo­nää­rik­si

30.09.2022 14:30
Tilaajille
Missä päin Oulua nuori Vesa-Matti Loiri juoksi äitinsä perässä rautatieasemalle? Pojat-elokuvaa filmattiin Puu-Raksilan takapihoilla 60 vuotta sitten – nyt kuvauksista ja kuvauspaikoista etsitään lisätietoja

Missä päin Oulua nuori Ve­sa-Mat­ti Loiri juoksi äitinsä perässä rau­ta­tiea­se­mal­le? Po­jat-elo­ku­vaa fil­mat­tiin Puu-Rak­si­lan ta­ka­pi­hoil­la 60 vuotta sitten – nyt ku­vauk­sis­ta ja ku­vaus­pai­kois­ta et­si­tään li­sä­tie­to­ja

29.09.2022 08:00 18
Tilaajille
Kun oululainen Ilona Ruohomäki ei löytänyt sopivaa murhaa, hän teki sen itse – englantilaiseen pikkukylään sijoittuva murhamysteeri saa ensi-iltansa Teatterikuopalla

Kun ou­lu­lai­nen Ilona Ruo­ho­mä­ki ei löy­tä­nyt sopivaa murhaa, hän teki sen itse – eng­lan­ti­lai­seen pik­ku­ky­lään si­joit­tu­va mur­ha­mys­tee­ri saa en­si-il­tan­sa Teat­te­ri­kuo­pal­la

22.09.2022 15:33
Tilaajille
Teatterikoulu ei valmistanut Heikki Kinnusta elokuvanäyttelijäksi, ensimmäiset opit tulivat Mikko Niskaselta

Teat­te­ri­kou­lu ei val­mis­ta­nut Heikki Kin­nus­ta elo­ku­va­näyt­te­li­jäk­si, en­sim­mäi­set opit tulivat Mikko Nis­ka­sel­ta

08.09.2022 19:00
Tilaajille